2008. szeptember 8., hétfő

Vázlatos gyülekezet-történet

Úrasztali terítő 1772-ből (részlet)

 • 1552 – a reformáció térhódítása Érkeserűben és vidékén
 • 1560 – az egész falu református lesz
 • 1587 – az első református iskola megalakulása
 • 1597 – csőrös ónkanna: a gyülekezet legrégebbi úrasztali edénye
 • 1600 – az első ismert lelkész kinevezése: Laki Márton
 • 1634 – ezüst tányér: Pethő Miklós, Horváth Zsófia, Geszthy Ferenc, Ország Borbála adománya
 • 1638 – ezüst talpas pohár: Fráter Pál és neje, Barcsai Anna adománya
 • 1737 – úrasztali és keresztelő kanna: Kassai Ferenc és neje, Ionási Rebeka adománya
 • 1765 – az első anyakönyvi feljegyzések
 • 1772 – az első ismert gondnok: Szentmiklósi Ferenc; tanító: Ölvendi István
 • 1776 – nádfedeles parókia készül
 • 1778 – felhagynak a templom körüli temetkezéssel
 • 1779 – harangláb javítása és zsindelyezése
 • 1784 – a régi templom mennyezetét megújítják
 • 1790 – az addig különálló harangláb helyett téglatornyot építenek
 • 1800 – a templom elnyeri mai formáját – az ősi templom nyugati felének kitoldásával
 • 1802 – elkészül a szószék és a padozat
 • 1803 – ónkanna: Csécsi János prédikátor monogramját viseli magán
 • 1804 – ezüstkehely: az 1634-ből való ezüst tányér átöntése

Egyházi pecsét 1804-ből

 • 1808 – első presbiteri jegyzőkönyv
 • 1808 – átöntetik a Fráter Anna által 1645-ben adományozott nagyharangot
 • 1808 – elkészül a "fertályos" toronyóra, Knapp György váradi órásmester műve
 • 1812 – a szószéket az északi oldalból átteszik a délibe
 • 1829-77 – Csécsi Nagy József leghosszabb, 47 évi lelkészi szolgálata
 • 1834 – földrengés következtében a templom fala megrepedt a toldás helyén
 • 1848 – Dorkó Miklós tanító önként beállt honvédnek a szabadságharcba
 • 1849 – egy 180 fontos harangot a szabadságharc idején ágyúöntésre átadnak
 • 1850 – a gyülekezet eléri a 2000-es lélekszámot
 • 1917 – az 1802-ben öntetett kisharangot hadicélokra engedik át
 • 1926 – Nyéki Ferenc saját költségén új kisharangot öntet
 • 1926 – Szakács András orgonát állíttat első világháborúban elhunyt fia emlékére
 • 1937-40 – gyülekezetünk segédlelkésze volt Balaskó Vilmos, politikai elítélt, emlékíró
 • 1938 – az addig zsindellyel fedett templom tornyát bádoggal, hajóját pedig cseréppel fedik be
 • 1953-57 – a templom kijavítása, lepadlózása
 • 1958 – emléktábla elhelyezése az I. és II. világháború hősi halottainak emlékére
 • 1965 – a templomi világítás bevezetése
 • 1973 – az 1971-ben megrepedt nagyharangot öntetik át anyagpótlással
 • 1981 – a templom legutóbbi külső és belső teljes felújítása
 • 1986 – új templompadok készítése
 • 1994 – az egykori református iskola épületének megjavítása és átalakítása gyülekezeti házzá
 • 1995 – emléktábla elhelyezése Keserűi Dajka János (1580–1633) püspök emlékére
 • 1998-99 – a templom tetőszerkezetének megújítása, faburkolatú mennyezet és belső lambériázás
 • 2004 – a műemlékorgona restaurálása és a fakarzatok újjáépítése
 • 2005 – templombelső teljes felújítása, harangok villamosítása és automatizálása
 • 2006-07 – a visszakapott egykori kántortanítói lakás felújítása
 • 2008 – a 230 éve csak javított parókia átépítésének elkezdése

A templom 1977-ben