2009. január 27., kedd

Imahét Pusztadarócon


A 2009. év egyetemes imahetének vezérigéje az Ezékiel próféta könyvébél vett ige "hogy eggyé legyenek kezedben…" (Ez 37,17). Az imahét minden estéjére olyan igeszakaszokat választottak ki a koreai egyház vezetői, melyek a mai megosztott, erőszakos, élőítéletekkel teli világgal szemben a Krisztus-hívők egységét hangsúlyozzák.

Ennek a jegyében hirdettük mi is Isten Igéjét 2009. január 22-23-án a Pusztadaróci Református Egyházközségben, elfogadva ifj. Szatmári Elemér lelkipásztor meghívását, akinek nyugalmazott lelkipásztor édesapja Érkeserű szülötte, így falunk, számára is sokat jelent, hiszen családjának múltja részben itt gyökerezik, s amint ő fogalmazott, ezért "Keserű a szíve csücske".

Oroszi Kálmán érseléndi lelkipásztor a Gal.3,26-29 alapján hirdette Isten Igéjét, kihangsúlyozva, hogy "mindnyájan egyek vagyunk Jézus Krisztusban."

Oroszi Magda érkeserűi lelkipásztor a Mk 10,46-52 alapján beszélt a hit megtartó erejéről a betegségek és a földi szenvedések között.

A pusztadaróci református és római katolikus közösség igazi példamutatással élte meg az ökumenikus imahét istentiszteleteit, ahol minden este jelen voltak mindkét gyülekezet lelki vezetői, gyülekezeti tagjai, együtt figyelve az Igére, és egymás istentiszteleti életének a jobb megismerése érdekében mindkét felekezet tagjai elénekeltek egy-egy éneket, ezzel is gazdagítva egymás hitét.