2010. május 30., vasárnap

Kiskonfirmáció Érkeserűben

Az érkeserűi református gyülekezet 13 fiatalja tett vizsgát Szentháromság vasárnapján az első éves konfirmációs képzés végén. Az énekeskönyv egy-egy énekéből, egy bibliai történet és egy bibliai Ige - aranymondás - elmondásával, valamint az első éves konfirmálók kátéjából vizsgázott az 5 lány és 7 fiú; egyikük pedig a gyülekezet történetét mondta el.


Az idei egyházi / iskolai évben bár nem volt másodéves konfirmáló csoport, de Isten segítségével a következő évben újabb csoport indul el a képzés útján. Isten áldását kérjük ifjainkra, hogy találják meg közösségüket a családban, az iskolában, a gyülekezetben és az életben, hogy "emlékezzenek meg Teremtőjükről még ifjúságuk idején" (Préd 12,3), hogy Isten áldása velük maradjon egész életükben. Isten tegye őket Egyházának hitvalló tagjaivá!Első sor: Póka Magdolna, Amászka Amália, Herman Dávid, Gacsádi Sándor, Nyéki Csaba, Szatmári Ákos, Amászka Károly.
Második sor: Kósa Zsuzsa, Takács Tímea, Munkácsi Erika, Hengye Kristóf, Egri László, Nyéki Ádám.