2009. február 23., hétfő

Imahét - hétfő

A hét első napja, a fagyos idő és a betegség miatt hiányzó gyermekek ellenére is közel 80-an gyűltek össze a érkeserűi református templomban, hogy meghallgassák Isten Igéjét.

Rákosi Jenő, szentjobbi református lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző hirdette az igét Ézsaiás könyve 2. része 1-5. versei alapján.

A nap témája minden időkben aktuális: hogyan viszonyuljon a keresztyén ember a világban egyre inkább eluralkodó erőszakhoz, a háborúkhoz. Ha nem is érnek közvetlenül háborúságok bennünket, de azoknak híre is már felzaklat. A keresztyén számára minden erőszak elítélendő, amit pedig ellene tenni tud, az az, hogy imádkozzon a háborúságok miatt szenvedőkért, és minden eszközzel munkálni a békességet. A világ csatazaja mellett pedig éppen a lélek csendjére volna a legnagyobb szükség, amely szinte előfeltétele és eszköze is egyben a békességnek.

Ahogyan a próféciabeli Sion hegyi magaslatra és templomra tekint minden nép, úgy kellene nekünk is Isten háza, országa első helyen legyen, úgy kellene nekünk is példaadóan buzdítani minden népet, hogy jöjjenek el az Úr hegyére. Az Úr templomából mindig a béke tanítása hangzik, mely arra készteti az embereket, hogy fegyvereiket munkaeszközzé alakítsák át, mely a legháborgóbb helyeken is békességet tud teremteni.

Ezt a békességet és Isten áldását kívánta az érkeserűieknek is a vendéglelkész, aki az áldás mellett a 250 lelkes szentjobbi gyülekezet imaheti perselyes gyűjtését (400 RON) is elhozta, mellyel az érkeserűi parókia átépítéséhez kívántak hozzájárulni. Ezúton is köszönjük a kis gyülekezet nagy áldozathozatalát, kérve Istent, hogy az ő gyülekezetüknek is megtartója és építője legyen. Isten áldása legyen a szentjobbiak gyülekezetén, lelki vezetőin, lelkipásztorán és annak családján.