2009. február 24., kedd

Imahét - kedd

Közel 100-an vettek részt a keddi imaheti istentiszteleten, amelyen Csáki Gedeon piskolti református lelkipásztor hirdette Isten Igéjét Lukács evangéliuma 4. része 14-30. versei alapján.

Ahogyan Jézus a Lélek által volt jelen és tanított, amikor először prédikált Názáretben, úgy van jelen Krisztus üzenete is közöttünk, mintha ma is itt tanítana közöttünk, mintha ma is őreá figyelne mindenki. Jézus akkor mintegy saját programbeszédét, Isten Országának tervezetét tárja a hallgatóság elé Ézsaiás prófétát is idézve, mely szerint a keresztények feladata az evangélium hirdetése a szegényeknek, a lelki fogságban és vakságban lévőknek, a szenvedőknek és kiszolgáltatottaknak. Nem véletlen, hogy a most is háborúkkal, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségekkel teli világban nem jólétet kell ígérni a szenvedőknek, hanem az evangéliumot, mely visszaadja az ember méltóságát, megbecsülését, értékét is.

Mi is bár egyetértünk Jézus tanításával, de amikor hirdetni vagy cselekedni kellene azt, akkor az egykori hallgatósághoz hasonlóan ürügyeket keresünk, sőt éppen Jézusnak szegezzük indulatainkat (éppen ő, József, az ács fia mondja ezt nekünk, názáretieknek...). Jézus két ószövetségi történettel is példázza, hogy nem elég a választott néphez tartozni, csupán vallásosnak lenni, ha nem hiszünk és nem cselekedjük Isten akaratát.

Hisszük, hogy az Úr elhozza megváltottjai számára, a szegénységgel, igazságtalansággal, lelki és gazdasági válsággal küzdő világnak az ő kedves esztendejét.

Az istentiszteletet követően a vendéglelkész bemutatkozására illetve a gyermekkórus rövid műsorára került sor, majd a presbiterekkel együtt beszélgettünk el szokás szerint a szolgálattevő lelkésszel.

Isten áldja meg a piskolti református gyülekezetet, vezetőit, lelkipásztorát és annak családját.