2009. május 3., vasárnap

Anyáknapi ünnepély

Május 3-án, vasárnap anyáknapi ünnepélyt tartottunk gyülekezetünkben. Délelőtt több mint 300-an voltunk istentiszteleten - a műsort bemutató óvodásokkal és iskolásokkal együtt. Oroszi Magda lelkipásztor a keresztyén házirendről prédikált az Eféz 5,22-28; 6,1-4 versek alapján.


Az óvodások Hengye Erika és Sass Tímea óvónők, az I. és II. osztályosok Gábor Erika és Szkirkánics Edina tanítónők, a III. osztályosok Létán Brigitta, a IV.-eseket pedig Faur Angéla tanítőnők vezetésével adtak elő verses műsort. Az V. osztályosokat Dandé Anikó tanárnő készítette fel és kísérte el, míg a VII. és VIII. osztályosokat Pete Sándor tanár úr.

Óvodások


I. és II. osztály

III. osztály

IV. osztály

V. osztály

VII. és VIII. osztály

Délután - immár többéves hagyományt követve - a református temetőben emlékeztünk mindazokra a szülőkre, akik már nincsenek közöttünk. A prédkiáció a Zsid 13,7 alapján az elődök (elöljárók) emlékének ápolásáról és hitük követéséről szólt.

A délelőtti anyáknapi perselypénzt - egyházmegyénk szokása szerint - a micskei Sámuel-bentlakás számára ajánljuk fel, míg a délutáni perselypénzt a temető takarításának a költségeire fordítjuk.

A temetőben kb. 100-an gyűltek össze

Munkácsi Imre gondnok és Szabó Lajos volt főgondnok