2009. május 17., vasárnap

Konfirmáció Érkeserűben

Az érkeserűi református gyülekezetben május 17-én került sor a konfirmálásra. Oroszi Magda lelkipásztor és a presbiterek kíséretével a 13 ifjú konfirmáló a Vezess, Jézusunk éneklésével vonult be a templomba - mely ez alkalommal a kb. 350 jelenlevőnek kicsinek bizonyult, így lócákkal kellett pótolni a hiányzó ülőhelyeket.

Ezen az ünnepi istentiszteleten a Jn 3,35-44 és a Mt 4,19 igehelyek alapján a tanítványok elhívásáról, Krisztus követéséről szólt az igehirdetés. Ezt követően került sor az ifjak kikérdezésére, majd hitvallás- és fogadalomtételére a gyülekezet előtt. Végül minden konfirmáló az emléklap mellett egy halacskás kitűzőt kapott, hogy az őskeresztyén jelkép mindig emlékeztesse őket fogadalomtételükre, illetve bátran merjék vállalni Krisztushoz való tartozásukat.

Isten áldását kérjük ifjaink életére, hogy fogadalomtétetlüket megtartva, gyülekezetüknek gazdagodására és Isten dicsőségére éljék életüket.
  • Első sor: Póka József, Szilágyi Sándor, Nagy Emma, ifj. Munkácsi Imre, Oroszi Magda lelkipásztor;
  • második sor: Nyéki Enikő kántor, Nagy István, Egri Tamás, Kálmán Ibolya Tünde, Munkácsi Imre gondnok;
  • harmadik sor: Nyéki Zoltán, Kiss Orsolya, Borbély Ilona, Lovas Krisztina, Kis Kinga, Lajter Norbert.