2012. január 3., kedd

Karácsonyi angyaljárás és szeretetszolgálat"Kincseiket kitárva ajándékot adtak" Jézusnak a bölcsek – olvassuk a korabeli történet tudósítását a Máté evangéliumából. Azóta is minden karácsonykor feltesszük a kérdést: mit adhatnánk mi a kis Jézusnak?
"Adjad, Fiam, a te szívedet nékem!" – olvassuk az isteni tanácsot. Amikor szinte szétfeszít az öröm, mert megtaláltuk életünk Urát, amikor csordultig telik a szívünk hálával, akkor tudjuk önmegtagadó ajándékozással önmagunkat átadni neki. De ekkor értjük meg azt is, hogy Isten jóságát, gazdagságát másokkal is meg kell ízleltetnünk, ezért kérdezzük, mit adhatunk Isten szeretetéből egymásnak. Elsősorban az Igét, az "életnek beszédét", az örömhírt, másodsorban pedig azt, amire a testnek szüksége lehet.


Gyülekezetünkben 2011 karácsonyán így igyekeztünk Krisztus ajándékait eljuttatni mi is gyülekezeti tagjainkhoz. Karácsony estéjén így örvendeztettük meg a felcsendülő evangélium után gyülekezetünk 140 családját – a karácsonyi műsorban résztvevő minden óvodás és iskolás gyermeket (felekezettől függetlenül), az őket felkészítő óvónőket és tanítónőket, gyülekezetünk minden újszülöttjét illetve kisgyermekét, minden kórustagot és presbitert - megajándékozva őket 1-1 karácsonyi gyümölcs és édesség csomaggal. Karácsony napján pedig gyülekezetünk főgondnoka személyesen vitte el a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány anyagi támogatásából összeállított 50 élelmiszercsomagot (gyülekezeti lapunk karácsonyi számával együtt) minden 80 év fölötti idős testvérünknek (40 személy), illetve súlyos betegségben szenvedő gyülekezeti tagjainknak (10 személy).


Hálásan köszönjük Isten Krisztusban nekünk adott gazdagságát, köszönjük, hogy az Ő szeretetéből mi is ajándékozhattunk, örömet szerezhettünk.

"Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül! Áldott legyen az Ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!" (Zsoltárok könyve 72,18-19)

Oroszi Magda
lelkipásztor