2009. szeptember 14., hétfő

A kántorképzősök záróhangversenye

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Reformata.jpg
Forrás: WikiPedia

Nagyvárad - Szombaton, szeptember 12-én délután a kántorképző tanfolyam hallgatóinak záróhangversenye hangzott el az újvárosi református templomban.


Erdon.ro

A kántorképzős tanfolyam hallgatóinak fellépésével párhuzamosan Herdean Gyöngyi lelkész Mózes I. könyve 42. részének 1–28 verséből hirdetett igét. Ebből kiemelte: „Micsoda az, amit Isten cselekedett velünk?” Bevezetőként elhangzott a 151. ének (Kegyes Jézus itt vagyunk) és a 100. genfi zsoltár (E földön minden népek). A húsztagú vegyeskar, amelynek öt férfiénekese is van, hat énekkari kompozíció előadásával lépett fel. Márkus Zoltán karvezető Giacomo Carissimi Bűnbűnatos szívvel című énekkari alkotását vezényelte. A mű az olasz kora-barokk muzsika jellegzetes példázata. Ezután egy székely dallamra épülő Messzire száll dalom című énekkari művet Nyéki Enikő kántor dirigálta. Az 1899-ben született Bárdos Lajos feldolgozásában hangzott el a Mennyei seregek című énekkari darab Márkus Zoltán irányításával. Sárközi Júlia kántor a Jézus, te égi fény című vegyeskari alkotást vezényelte, Boros Margit pedig Berkesi Sándor Jöjj, az Úr vár reád című feldolgozását, amelyet Rácz Lóránd kántor kísért orgonán. Orosz Ottília a kántorképző tanfolyam hallgatóit tüntette ki diplomával, hiszen már 2005-ben kezdődött ez a képzési mód. Végezetül a 134. zsoltárt (Az Úrnak szolgái mindnyájan) Nagy Zita vezényelte. Külön kiemelték azoknak a tanároknak a felkészítő munkáját, akik két héten át foglalkoztak az énekkarral: Berkesi Sándor, Kozma Gyula, Kozma Márta, Kristófi Sándor Zsigmond, Leopold László, valamint Orosz Ottília. Az szép éneklés példázatát nyújtották az előadók, akár a tiszta hangzásra, akár az előadott művek áhítatos megszólaltatására emlékezünk.

Tuduka Oszkár