2008. december 31., szerda

BUEK


Minden kedves internetes olvasónknak
Istentől megáldott új esztendőt kívánunk:
bort, búzát, békességet, boldogságot, egészséget!

2008. december 23., kedd

Befedtük a tetőt

Az esős decemberi napok ellenére, Isten kegyelméből és önkormányzati támogatással sikerült új cseréppel befedni az újonnan épített parókiarészt - a tervezett bontásból származó cserép helyett. A mennyezet ledeszkázása és szigetelése a többi munkálattal együtt a következő esztendőre marad.
Boldog Karácsonyt!


Kívánunk minden internetes olvasónknak
Istentől megáldott karácsonyi ünnepet!

Krónika 2008/12

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2008/12., karácsonyi száma.

Letöltés: http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2008-12.pdf

2008. december 3., szerda

Konfirmáltak találkozója

Advent I. vasárnapján, 2008. nov. 30-án, került sor gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára.

Erre az ünnepi istentiszteletre 139 gyülekezeti tag gyűlt össze, közöttük a 18 ünnepelt, mindkét csoportból 9-9 konfirmált tag tudott eljönni. Az igehirdetés rendjén Oroszi Magda lelkipásztor, a Filippi 1,27 versével: „Viseljétek magatokat az evangéliumhoz méltóan.” – bátorította az adventi gyülekezetet hitük megélésére. Igehirdetés után közös imádságban adtunk hálát Istennek az életünk eddigi áldásaiért, vezetéséért; az Ő gondviselését kértük életünk további részére is; együtt imádkoztunk azokért, akik betegség, vagy bármilyen más ok miatt, nem tudtak eljönni, hogy együtt ünnepelhessünk. Néma csenddel emlékeztünk vissza, az egykori lelki nevelőkre Pál László és Kallós István lelkipásztorokra, valamint azokra a konfirmált társakra, akik már nincsenek az élők sorában.

Gyülekezetünk felnőtt kórusa két énekkel köszöntötte az ünnepelteket, akik névsorolvasás után az úrasztala köré sorakoztak, hogy hitvallás és fogadalomtételüket Isten és a gyülekezet színe előtt megerősíthessék. A hitbeli megerősítésről mindenki egy-egy emléklapot vehetett át, melyet követően mintegy 100-an vettük magunkhoz az úrvacsorát.

Az istentisztelet végeztével a 25 és 50 éve konfirmált gyülekezeti tagokat házastársaikkal együtt megvendégeltük a gyülekezeti teremben, ahol tea, kávé és kalács fogyasztása közben adódott alkalom a kötetlen beszélgetésre. Itt elevenítették fel azokat a szép élményeket, melyek még ennyi év távlatából is elevenen élnek emlékeikben. Majd egy-egy kedves ének eléneklésével zártuk a találkozót, bízva abban, hogy ez az alkalom Isten dicsőségére és mindannyiunk hitbeli megerősödésére szolgált.


A 25 éve konfirmáltak.
Hátsó sor: Dandé Ottó, ifj. Stefán József, Hengyéné Medvés Erika, Kissné Lovas Anna, Sass E. László. Első sor: Vincze Attila, Nyékiné Stefán Enikő kántor, Papp Ildikó, Oroszi Magda lelkész, Nyéki László, Szakács József.

Az 50 éve konfirmáltak.
Hátsó sor: Nyékiné Stefán Enikő kántor, id. Stefán József, Nagy Ilona, Végh Gyula, Lovasné Kis Irma, Csordás Juliánna. Első sor: Sass Margit, Sass Mária, Oroszi Magda lelkész, Balogh Erzsébet, Létai Emma.

A templomban jelen lévő asszonyok.

A presbiterek padja.

A háttérben a férfiak, az előtérben a kórus tagjai.

2008. november 30., vasárnap

2008. november 11., kedd

25 és 50 éve konfirmáltak találkozója

Szeretettel hívjuk a gyülekezetünkben 25 és 50 éve konfirmáltakat az érkeserűi református templomba, 2008. november 30.-ra, Advent első vasárnapjára, a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteletre.

Ezen a jubileumi alkalmon sor kerül az egykor elhangzott hitvallás és fogadalomtétel megerősítésére, megismétlésére, illetve közös úrvacsoravételre is. Az istentisztelet után lehetőség nyílik közös beszélgetésre a gyülekezeti teremben.

Ha betegség vagy más különösebb ok miatt nem tudnak eljönni hozzánk, kérjük, jelezzenek vissza a következő mobil-telefonszámok egyikén: (004)-0740-471-708; (004)-0788-848-228, vagy az erkeseru@zappmobile.ro e-mail címen.

Írásos meghívót postai úton is küldünk vagy személyes eljuttatunk.

Isten áldását kérve életükre, tisztelettel és szeretettel:

Oroszi Kálmánné Zih Magda
lelkipásztor


50 éve konfirmáltak
1958. május 11.

1. Amászka Gizella
2. Balogh Erzsébet
3. Bertalan Lídia +
4. Csorba Imre +
5. Csordás Júliánna
6. Gábor Zsigmond
7. Giczei Jolán +
8. Kis Elza
9. Kis Irma
10. Kis Sándor
11. Kiss Ilona
12. Kiss Imre
13. Kiss László
14. Lengyel Piroska
15. Létai Emma
16. Medvés József +
17. Nagy Ilona
18. Osztaffy Béla
19. Osztaffy Endre
20. Póka József-Aladár
21. Sas Gábor
22. Sass Margit
23. Sass Mária
24. Stefán József
25. Szabó Gyula +
26. Szakács Lajos
27. Szatmári Rozália
28. Szilágyi Mária
29. Szilágyi Róza
30. Végh Gyula

25 éve konfirmáltak
1983. május 15.

1. Amászka Valéria
2. Dandé Ottó
3. Horváth Zoltán
4. Kis Lívia
5. Kovács Ágnes
6. Lovas Anna
7. Medvés Erika
8. Nyéki László
9. Papp Ildikó
10. Póka Erzsébet
11. Póka Szabolcs
12. Sass László
13. Stefán József
14. Szakács József
15. Vincze Attila

2008. november 1., szombat

Krónika 2008/10

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2008/10., reformációi száma.

A tartalomból:
Vers: Túrmezei Erzsébet: A 95 tétel ünnepén
Igemagyarázat: Az elengedés művészte
Elmélkedés: Miért járjak templomba?

Letölthető PDF dokumentum:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2008-10.pdf

Bibliaismereti vetélkedő

Gyülekzetünk négy fiatalja vett részt az Érmelléki Református Egyházmegye Bihardiószegen megrendezett bibliaismereti vetélkedőjén. Az egyházkerületi vetéledő megyei szakaszát jelentő megmérettetésen 13 gyülekezet református ifjai képvisletették magukat vallástanáruk vagy lelkészük felkészítésével és kíséretében. A vetélkedő tárgya Lukács evangéliuma volt.

Részletek: Egyházmegyei bibliavetélkedő Diószegen (Bihari Napló)

2008. október 17., péntek

Betonoszlopok és koszorú

Elkészült a négy betonoszlop és a betonkoszorú.
Három hét múlva folytatjuk a tetőszerkezettel.2008. október 11., szombat

Állnak a falak

Állnak a falak. Következik a betonoszlopok és a betonkoszorú öntése.

Kémények is épülnek a nehéz időkre, illetve a központi fűtés telepítéséig. Amúgy is, a kályha az igazi...

Elől két szoba lesz. A bejáratnál még egy mini-előszoba leválasztódik.

Tégla a külső falaknál ablakszintig, vagy ameddig jutott. Hasonlóan a belső tartó falaknál. A többi vályogtéglából.

A bejáratnál kis fedett kiugró lesz, a bejárati ajtó után a nappaliból még leválasztódik egy előszoba. Jobbra két szoba, majd a konyha. Hátul fürdő, kamra és jövendőbeli kazánház kijárattal.

2008. október 10., péntek

Gyülekezeti vallásórák


A gyülekezeti vallásórákat építkezés és helyszűke miatt az általános iskolában tartjuk péntek délutánonként. Ezúton is köszönjük a helybeli általános iskolának, hogy termet ajánlottak fel a református egyház számára, hiszen ők is szűkösen vannak a a belső felújítások miatt...Tégla + vályog2008. október 4., szombat

Krónika 2008/9

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2008/9. száma.

A tartalomból:

Igemagyarázat: Sok gyümölcsöt teremjetek! (Jn 5,1-8)
Vers: Számadó Ernő: Őszi Elégia; Tóth Árpád: Isten oltó-kése
Elmélkedés: Az ötvös műhelyére...

Letöltés: