2009. december 24., csütörtök

Krónika 2009/12

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/12., karácsonyi száma.

A tartalomból:
 • Irodalom: Tollas Tibor: Fenyők
 • Igemagyarázat: Dicsőség az Istennek - békesség embernek (Lk 2,14)
 • Kalendárium: Jankovics Marcell: Magyar Karácsony
 • Gyülekezeti hírek

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-12.pdf

2009. december 10., csütörtök

Beköltöztünk a parókiába

A reménység meg nem szégyenít

Több évtizedes reménysége látszik megvalósulni gyülekezetünknek az új parókiarész megépülésével. A régen megfogalmazott vágyat, az építkezésre való gyűjtést és a munka megkezdését 2007-ben kezdte el a gyülekezet, kicsit félve az anyagi bizonytalanság miatt, ám az Ige erejével: "Az Úr erőt ad népének és megáldja." (Zsolt 29,11)

2008 végén a munka felénél járva ­– a zsoltárossal együtt kértük: "Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá." (Zsolt 90,17)

Ebben az évben ennek az isteni jóindulatnak és gondviselésnek a szemtanúi lehettünk naponta, amikor mi a holnap felől aggodalmaskodtunk, Ő mindig kínálta a megoldást, küldte a segítőket, közmunkázókat, adományozókat, akik által előbbre haladt az ügyünk.

Idén készült el a villanyhálózat és a víz bevezetése, nyílászárók megrendelése és beállítása, a belső pucolás, gipszkartonozás, glettelés és festés közmunkázók jóvoltából; a padlózás, csempézés valamint az épület külső szigetelése – így, adventre az új parókiarész lakhatóvá vált.

Beköltözhetővé, de nem teljesen késszé, hiszen a régi és az új épületrész közötti átjárhatóság még nem megoldott; hiányzik még a központi fűtéshez a kazán és a fűtőtestek; a régi épületrész omladozó falainak megerősítése; a nyílászárók, a padlók cseréje; a teljes épület külső színezése. Igaz, hogy a gazdasági válság idején minden anyagi nehézség, minden emberi gyengeség ellenére is szépen haladtunk a munkával, de nem értünk a végére. Bízunk benne, hogy gyülekezetünk tagjai – látva eddig elért eredményeinket –, nem hagyják félbe a munkát, hanem felvállalják annak teljes befejezését.

A lelkészcsalád Isten iránti hálával és a munkát felvállaló gyülekezetet imádságban hordozó szívvel vette birtokába így is az új otthont, hallgatva az igei tanácsot: "Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled." (Zsolt 103,2)

Kívánjuk, hogy örömünk közös legyen.

Kívánjuk, hogy munkánk Isten dicsőségét, gyülekezetünk gyarapodását és a lelkészcsaládok békés, nyugodt életét szolgálja sokáig.

Egyedül Istené a dicsőség! Ámen.

Oroszi Magda
lelkipásztor
2009. december 4.
Krónika 2009/11

2009. december 6., vasárnap

25 és 50 éve konfirmáltak találkozója

"Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet!" - szólt a Zsolt 50,5.14-15.23 igeversekből az üzenet az érkeserűi református gyülekezetben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozóján.

Az advent második vasárnapján megtartott ünnepi istentiszteleten sor került az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére, az azóta elhunyt konfirmálókra és konfirmáltató lelkészekre (Pál László és Kallós István) való megemlékezésre, emléklapok átvételére. Az 50 éve konfirmált 7 személyből 4-en, a 25 éve konfirmált 11 közül 5-en tudtak megjelenni ezen az alkalmon. A jubiláló konfirmálók a gyülekezettel együtt az úrvacsora közösségében is megerősítették Istennel kötött szövetségüket - összesen közel 100-an. Az ünnepi alkalmon gyülekezetünk kórusa is szolgált, elénekelve többek között a Református magyar vagyok kezdetű, egykori konfirmációk alkalmával elhangzó éneket. Az istentiszteletet követően a konfirmálókat és családtagjaikat szerény szeretetvendégségre hívtuk, ahol közös beszélgetésre, az emlékek megosztására került sor.

Adjon az Úr Isten az Ő szövetségéhez és Anyaszentegyházához hűséges sok reformátust még!

50 éve konfirmáltak

25 éve konfirmáltak

A gyülekezet kórusa

Krónika 2009/11

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/11., novemberi, adventi száma:

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-11.pdf


2009. november 22., vasárnap

Meghívó a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára

"Vigyázzatok magatokra,
hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk,
hanem teljes jutalmat nyerjünk."
(2Jn 1,8)

Szeretettel hívjuk a gyülekezetünkben 25 és 50 éve konfirmáltakat az érkeserűi református templomba, 2009. december 6-ra, Advent második vasárnapjára, a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteletre.

Ezen a jubileumi alkalmon sor kerül az egykor elhangzott hitvallás és fogadalomtétel megerősítésére, megismétlésére, illetve közös úrvacsoravételre is. Az istentisztelet után lehetőség nyílik közös beszélgetésre a gyülekezeti teremben.

Kérjük, részvételét vagy távolmaradását jelezzék vissza személyesen vagy üzenve, illetve a következő mobil-telefonszámok egyikén: (004)-0742-08-07-03; (004)-0788-885-771; (004)-0788-848-228, vagy az erkeseru@zappmobile.ro e-mail címen.

Írásos meghívót személyesen vagy postán juttatunk.

Isten áldását kérve életükre, tisztelettel és szeretettel:

Oroszi Kálmán
helyettes lelkipásztor


50 éve konfirmáltak
1959. május 20.

 1. Borbély Eszter
 2. Gábor József
 3. Létai Károly
 4. Nyéki Károly
 5. Pál Ferenc
 6. Sas Ibolya
 7. Vincze Magda
 8. + Csorba Géza
 9. + Gacsádi János
 10. + Kardos Gábor

25 éve konfirmáltak
1984. június 3.

 1. Bányai Erika
 2. Bende Ildikó
 3. Giczei Ottó
 4. Kis Imre
 5. Kovács Imre
 6. Lovas Irma
 7. Munkácsi Imre
 8. Munkácsi József
 9. Papp Emese
 10. Szilágyi Sándor
 11. Vincze Ottó

2009.11.22.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet

Bibliaolvasás: 2Thessz 2,1-12

Alapige: "És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével." (2Thessz 2,8)Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • nov. 24. Kozák Albert halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emlékét!


2009. november 16., hétfő

2009.11.15.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések

Bibliaolvasás: 1Pt 3,8-17

Alapige: "Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve." (1Pt 3,17)


Esküvő

"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre..." (Ének 8,6a)
 • nov. 14. Jakó Csaba (ref.) és Lovas Timea (ref.)
Isten áldása legyen házasságukon!


2009. november 11., szerda

2009.11.08.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések

Bibliaolvasás: 1Pt 2,1-10

Alapige: "Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. " (1Pt 2,5)


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • nov. 7. Papp László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emlékét!Keresztelés

"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27)
 • nov. 8. Manuela Mihaela, Buta Attila és Mária leánygyermeke
Isten áldása legyen a gyermek és családja életén!
2009. november 1., vasárnap

2009.11.01.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Alapige: "Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. " (2 Timóteus 2,11-13)


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • okt. 31. Bertalan István halálának 8. évf-ra
 • nov. 2. Kis Zsoltné Kovács Éva halálának 1. évf-ra
 • nov. 7. Papp László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emléküket!Presbitérium

Az istentisztelet keretén belül fogadalmat tett az új presbitérium, élén a főgondnokkal és a gondnokkal, valamint a két egyházfi. Fogadalmukat és reformáció-napi istentiszteletünket úrvacsoravétellel erősítettük meg.

Presbitérium:

 • Munkácsi Imre - főgondnok
 • Nagy Árpád - gondnok
 • Balajti Irén - presbiter
 • Báji Sándor - presbiter
 • Borbély Károly - presbiter
 • Dandé Ottó - presbiter
 • Gábor Sándor ifj. - presbiter
 • K. Kiss Károly - presbiter
 • Kiss J. Attila - presbiter
 • Munkácsi Csaba - presbiter
 • Nagy Zoltán - presbiter
 • Nyéki Enikő - presbiter
 • Nyéki Károly - presbiter
 • Szabó István - presbiter
 • Vincze Ilona - presbiter
Egyházfik:
 • Blága Péter ifj. - egyházfi
 • Sass Attila - egyházfi

Krónika 2009/9-10

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/9-10., összevont száma.

A tartalomból:
 • Igemagyarázat: Egyedül a Szentírás!
 • Gyülekezeti hírek
 • Presbitérium
 • Esemény: Hálaadó istentisztelet Öcsödön

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-09-10.pdf

2009. október 27., kedd

Füle Lajos versek a Bibliáról

Füle Lajos

BIBLIÁM

Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem.
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem.
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem.
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem.
Ha beteg vagyok – mennyei patikám.
Ha egyedül állok – barát vár benne rám!
Füle Lajos

ÉN SZERETEM AZ ELNYŰTT BIBLIÁKAT

Hajlék az ISTEN, Könyve menedék!
Én szeretem az elnyűtt bibliákat,
énekeskönyvek kopott fedelét,
énekeit, mik meg-nem-kopva szállnak
a MENNY URÁHOZ, gyűrött bár a kotta:
"Tebenned bíztunk eleitől fogva..."
Az Ige szól, és felfrissül a fáradt,
élő vizet lel ismerős sorokba'...
Én szeretem az elnyűtt bibliákat.
Füle Lajos

NE FÉLJ

Háromszázhatvanhat 'Ne félj!'
táplálja bennünk a reményt
a Biblián át... Aki tud
olvasni, minden napra jut
annak ígéret s védelem,
hogy megszűnjék a félelem.
Híd ez, mely mindent átível,
csak hinni kell.
Csak hinni kell!2009. október 26., hétfő

2009.10.25.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések

Bibliaolvasás: 1Móz 23,1-9
Alapige: "Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket." (Jel 14,13b)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
 • okt. 20. özv. Borbély Sándorné Koncz Etelka - élt 70 évet (Jób 4,2-6)
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


2009. október 18., vasárnap

2009.10.18.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Bibliaolvasás: Zsid 12,4-11

Alapige: "Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak." (Zsid 12,11)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


2009. október 14., szerda

Az első hó
2009. október 14-én lehullott az első hó.
Mindez, miután előző nap megállás nélkül esett az eső, erős széllökésekkel kísérve.
Ugyancsak ma került sor a 20. református temetésre is - hófúvásban október közepén.

2009. október 11., vasárnap

2009.10.11.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Alapige: "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt." (Apostolok cselekedetei 20:28-32)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
 • okt. 6. özv. Kis Béláné Nagy Rozália - élt 83 évet (Zsolt 71,9.17-21)
 • okt. 6. Vincze Sándor - élt 72 évet (Zsolt 119,92-94)
 • okt. 9. Rézműves Károly - élt 84 évet
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • okt. 5. Jakó József halálának 17. évf-ra
 • okt. 6. ifj. Somogyi László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emléküket!Keresztelés

"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27)
 • okt. 11. Sebastian Roland, Farkas Sebastian és Karola fiúgyermeke
Isten áldása legyen a gyermek és családja életén!


2009. október 5., hétfő

Híres keserűiek: Böszörményi Jenő

Böszörményi Jenő
gépészmérnök, az első magyar dízelmotor tervezője
Érkeserű, 1872. április 23. – Budapest, 1957. augusztus 8.

A magyar nemzet több tudóst, felfedezőt is adott a gépjárműiparnak is. Bánki Donát és Csonka János voltak az 1893-ban szabadalmaztatott (vízbeporlasztásos) karburátor feltalálói, az első magyar gépjárművek gyártói a század elején. Galamb József az amerikai Ford-cég konstrüktőre volt, ő tervezte a Ford sikerét megalapozó híres T-modellt. Az első magyar dízel-motor tervezője, az első magyar sorozat-autómobilok kifejlesztője pedig az érkeserűi születésű Böszörményi Jenő volt.

Böszörményi – eredeti nevén: Goldhammer – mérnöki tanulmányait Zürichben (Svájc) végezte 1893-ban. Előbb a Ganz-művek, majd a Fegyver- és Gépgyár Diesel-szakértője (Diesel-motorszerkesztési osztályának vezetője) lett. Itt tervezte és gyártotta meg az első magyar Diesel-motort 1899-ben.

A Fegyver- és Gépgyár Rt. vezérigazgatója ebben az időszakban Epperlein Oszkár gépészmérnök volt, akinek kezdeményezésére kezdték meg a motorgyártást. Bár Rudolf Diesel motorja akkor még kísérleti stádiumban volt, a gépben meglátta a jövő erőgépét.

1898-ban a Magyar Általános Hitelbank és a Fegyver- és Gépgyár Rt. megvette az augsburgi Diesel Rt.-től a dízelmotor szabadalmait és a gyártási jogot az egész Monarchia területére. Még ugyanebben az évben Böszörményi Jenő vezetésével létrehozták a dízelmotor tervező irodát. Az első magyar dízelmotor Böszörményiék tervei alapján 1899-ben készült el a Fegyver- és Gépgyárban, árjegyzékükben 300 lóerős motor is szerepelt.

Rudolf Diesel, aki két évvel korábban, 1897-ben építette meg az első róla elnevezett motort, a továbbfejlesztett magyar változatot elismerése jeléül "Ungarische Bauart"-nak, "magyar tipus"-nak nevezte el. 1901-ben a gyárban folyó motorgyártás annyira megelőzte a többi országot, hogy annak berendezését angol gyáraknak mintaként ajánlotta az augsburgi Diesel Rt. A későbbi választék szerint az egyhengeres gépek 5-60 lóerős, a kéthengeresek 30-120 lóerős nagyságban készültek.

1903-tól Böszörményit meghívták a Westinghouse autógyár főmérnökének, előbb Le Havre-i, majd a londoni telepre. Jelentős eredményeket ért el a cég automobiltípusainak kifejlesztésében. Később megbízták a gyár aradi fióküzemének vezetésével, ahol benzin-elektromos motorvonatok tervezésével is foglalkozott.

http://www.gjt.bme.hu/automobilizmus/magosix/0.jpg

Böszörményi később a magyar Benz autógyár, az aradi Marta autógyár, majd a Magyar Általános Gépgyár műszaki igazgatójaként vezette a hazai gépkocsigyártást.

1924-1931 között a Gépgyár (MÁG) műszaki igazgatójaként nevéhez fűződik a MAGOMOBIL és a MAGOSIX típusú autók sorozatgyártásának bevezetése.

MAGOSIX-modell

2009. október 2., péntek

Csempézés, járdaöntés

Folyamatban van a nappali járólapjainak a letevése valamint a konyha csempézése. A kész állapotról is közlünk majd fotókat. A kazánházban még a végső simítások hátra vannak. Az új épület elején védőjárdát, lépcsőt és feljárót öntöttünk.Öcsödi fotóalbum

Az Öcsödi Református Egyházközség fotóalbumát az alábbi Picasa-albumban találja meg. A hivatkozás a jobboldali, állandó oszlopban is megtalálható ezentúl a Galéria címszó alatt.

Öcsödi fotóalbum

2009. szeptember 30., szerda

Híres keserűiek: Buday István

bölcsei Buday István
érkeserűi földbirtokos, kuruc hadvezér
(1655-1710)


A bölcsei Buday család címere

Érkeserűi földbirtokos. Bihar vármegye alispánja 1688-1701 között, kinek több utóda is ugyanezt vagy más vármegyei tisztet töltött be.

A család eredetét Magyar Balázstól számítja, aki Mátyás király hadvezére, erdélyi vajda és temesi bán volt. Árulás vádjával zárják a budai várba, ártatlanul kiszabadulva változatatja nevét Budaira, királyi adományként megkapva Bölcsét, ahonnan a család előnevét is veszi. Az alatta katonáskodó törökverő Kinizsi Pál vette el Benigna nevű lányát, akit fiának is fogadott. Fadrusz János kolozsvári Mátyás-szoborcsoportjának két tagja a hagyomány szerint Magyar Balázst és a "Vivat!"-ot kiáltó Kinizsi Pált ábrázolja (balról jobbra).

Magyar Balázs és Kinizsi Pál az emlékmű mellékalakjai a kolozsvári Mátyás-szobron

A kolozsvári Mátyás-szobor

Buday István 1703. jún. 26-án a Bóné András vezette bihari felkelés hatására csatlakozott a Rákóczi-szabadságharchoz (1703–1711), mint az elsőként kuruccá lett alispán.

A felvidéki Kassa megerősítésére igyekvő Montecuccoli-ezredet legyőzi, Kassát és Eperjest ostrom alá fogja.

Előbb II. Rákóczi Ferenc fejedelem testőrségének parancsnoka, udvari kapitány, majd a hajdúvárosok főkapitánya, 1704 elején pedig már generális főstrázsamester (vezérőrnagy).

1704-ben a Szatmár várát ostromló kuruc had parancsnoka, a kitörő császári helyőrség azonban vereséget mér kis létszámú csapataira.

1706-ban a Duna-Tisza közén harcoló kuruc hadak vezénylő generálisa. Lovasezredének két compániájában egy 1706. februárjában 6-án tartott mustra idején összesen 230 ember szolgált. Ugyanazon hónap 26-án pedig a diószegi táborban Buday István lovasezredében javarészt a hajdúvárosok által kiállított compániákból (század) tevődtek ki. Ugyanekkor 28 érkeserűi katonát vesznek számba Bóné András lovasezredében. 1708-ban is a tábornoki (generálisi) tisztet tölti be.


2009. szeptember 26., szombat

Lepadlóztuk a szobákat

A két szobába laminált padlót tettünk le, a nappaliba járólapok kerülnek majd. Folyamatban van a konyha csempézése.

Híres keserűiek: Ercsei Dániel

Ercsei Dániel
református esperes, iskolaszervező
Érkeserű, 1744. – Mezőtúr, 1809. február 5.

A téglási és nagyercsei Ercsey család címere


Ercsei Zsigmond érkeserűi ref. lelkész fia. A téglási és nagyercsei Ercsey család 19 református lelkészt is adott egyházának. A család címere a Bethlen Gábortól az erdélyi protestáns lelkészek számára adott egyetemes nemesi oklevél címere.

Testvére, Ercsei Sámuel nagyszalontai lelkész és bihari esperes volt, akinek unokáját, Júliánnát Arany János költő vette feleségül. Fia, ifj. Ercsei Dániel (1781-1836) filozófus, statisztikus, debreceni professzor, az első magyar statisztikai mű szerzője (Statistica I. Magyarország statisztikája, Debr. 1814), a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1763-ban iratkozott be a Debreceni Kollégiumba, ahol teológiai tanulmányai végzése mellett volt a kollégium könyvtárosa. 1771-ben már köztanító, 1773-ban senior lett. 1774-77 között Svájcba utazott, két évet a bázeli egyetemen töltött, ugyanakkor meglátogatta a berni, lausanne-i és zürichi egyetemeket.

Hazájába visszatérve 1777-től haláláig mezőtúri pap, 1804-től heves-nagykunsági alesperes, majd 1806-től esperes. Lelkészi teendői mellett a keleti nyelvekkel, főleg a héberrel foglalkozott. Meghívását 1786-ban a Debreceni Kollégium keleti nyelvek és irodalmak tanszékének tanári állására nem fogadta el, mindamellett, hogy több rokoni szál fűzte debreceni professzorokhoz. Ő maga Csákvári Varjas Jánosnak, egyik volt professzorának a lányát vette feleségül; Klára nevű lánya pedig Budai Ézsaiás debreceni professzor és püspök felesége lett.

A mezőtúri református gimnáziumnak újjászervezője és könyvtárának megalapítója volt. Közel 300 kötetnyi görög és latin klasszikusokból álló könyvtárt szerzett a gimnáziumnak. Ő készítette el a könyvek első fennmaradt, 1765-ből való jegyzékét is.

Két megjelent könyve mellett: Magános és közönséges Istennel való beszélgetés (1790) és A szent passio, vagy az Úr Jésus Kristus szenvedésének és halálának historiája (1793), számos kéziratban maradt munkája volt. Megírta a mezőtúri református egyházközség történetét, magyarázatot írt a Heidelbergi Kátéhoz, lefordította Mózes könyveit és néhány teológiai és egyháztörténeti művet.

A Mezőtúri Református Főgimnázium
2009. szeptember 23., szerda

Híres keserűiek: Bihari Mór

Bihari Mór
ügyvéd, szépirodalmi és jogi író
Érkeserű, 1860. április 25. – ?, ?


Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban és Debrecenben végezte, a jogi egyetemet Budapesten hallgatta. 1886 óta gyakorló ügyvéd Budapesten.

1900-ban az egykori debreceni diák, mint "köz- és váltóügyvéd" 1000 koronát adományoz a főiskola egyetemmé fejlesztése végett.

Első művével: Cicero élet- és jellemrajza a debreceni városi Casino által a Kazinczy születésnapjára kitűzött pályadijat nyerte el; megjelent a Debreceni Kollégium Heti Közlönyében 1879-ben.

Tarnóczi álnév alatt több költeménye jelent meg szépirodalmi lapokban, büntetőjogi közleményei pedig jogi szaklapokban. A czukoradó története Magyarországon című jutalmazott pályamunkája a Nemzetgazdasági Szemle különlenyomataként jelent meg 1883-ban.

Megjelent kötetei: Cicero élet- és jellemrajza (1879); A czukoradó története Magyarországon (1883); Az ügyvédi képviselet kiterjesztése (1900); Előadói tervezet a felállítandó központi járásbíróság tárgyában (1906).

Szendrey Júlia (1828-1868) műveit összegyűjtötte, bevezetéssel és jegyzetekkel látta el: Petőfiné Szendrey Julia költeményei és naplói (1909); Petőfiné Szendrey Julia eredeti elbeszélései (1909).


2009. szeptember 21., hétfő

Öcsödi ünnep - Európa Rádió riport

http://www.refradio.eu/radio/euradio/data/elements/logo.jpg

Hálaadó istentiszteletet Öcsödön

"A templom segíti az összetartozást"

Hálaadó istentiszteletet tartottak az öcsödi templom 220 éves évfordulójánÜnnepi istentisztelettel emlékezett az öcsödi református gyülekezet a helyi templom felszentelésének 220. évfordulójára. Az alkalmon Bölcskei Gusztáv, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A püspök József története nyomán a megbocsátás és szelídség erényeit hangsúlyozta. Bölcskei Gusztáv szerint, ahogy József kész volt visszafogadni gonosztevő testvéreit, úgy a templom is visszavárja azokat, akiket az élet esetleg hosszú időre elszólított Istentől. A püspök hozzátette, a templom nem csak Isten közelségét, de az egymásra találást, a kölcsönös bizalom helyreállítását is segíti mai társadalmunkban. Az oktatási intézmények fenntartása mellett a falvak és gyülekezetek elnéptelenedése a keresztyén egyház legégetőbb problémája napjainkban – mondta Szabó József, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese. Szabó József az öcsödi templom megépítésének 220-ik évfordulója alkalmából tartott hálaadó Istentiszteleten kiemelte, nagy felelősség van ma a lelkipásztorok vállán. A kisfalvak lakóit egyaránt sújtja az anyagi, szociális és lelki válság, amelyből a lelkipásztor útmutatása és közösségszervező ereje jelenthet kiutat. A fiatalok elvándorlása kapcsán Szabó József hozzátette, ezt a munkát akkor is el kell végezni, ha tudjuk, az elvetett mag esetleg nem a szülőföldben, hanem valamely távoli vidéken érik erős fává.


Európa Rádió


2009. szeptember 19., szombat

Híres keserűiek: Balaskó Vilmos

Balaskó Vilmos
református lelkész, politikai elítélt, emlékíró
Szalacs, 1914. szeptember 19. – Máramarossziget, 2004. január 20.


Kolozsvári teológiai tanulmányai befejezése után 1937-1940 között Érkeserűben segédlelkész Orosz Lajos lelkész-földbirtokos mellett.

Érkeserűben az ő nevéhez fűződik a bibliakörök vezetése, valamint a Református Nőszövetség és Leányszövetség újraalakítása 1939-ben.

Mint okleveles vallástanár 1945-ben Máramarosszigeten, 1946-ban Érmihályfalván gimnáziumi vallástanár és igazgató. Az 1948-as tanügyi reformmal vallástanári állása megszűnt, egy évig parókiát sem kapott.

1949-től Érolasziban lelkipásztor. 1953-ban Asszonyvásárára is beszolgál.

1958. május 21-én őt is letartóztatják az érmihályfalvi csoporttal együtt. Sass Kálmánnal együtt halálra ítélik, ám testvére, Balaskó Nándor szobrászművész közbenjárására előbb életfogytiglanra, majd 25 év börtönre ítélik. 1964-ben közkegyelemmel szabadul. Szintén 25 évre büntették a harmadik érmelléki elítélt lelkészt: a biharvajdai Virágh Lajost.

A 80-as években kelt megemlékezéseiben – melyet 2001-ben adtak ki: Élet a föld alatt címmel – érkeserűi szolgálatáról (117-129.o.), a Sass Kálmán-perről és börtönélményeiről, Számadó Ernő érkeserűi költő-fogolytársáról (33-34., 153-154.o.) egyaránt ír.

A Sass Kálmán-csoport nagyváradi peréről írt megemlékezése az Akik imádkoztak üldözőikért című börtönvallomásokat és emlékezéseket tartalmazó kötetben jelent meg.

1995-ben Pro Ecclesia Militans díjjal tűntetik ki."Mikor odakerültem e tágas, nádfedeles falusi parókiára, hamar jól körülnéztem. Egyedül laktam ott, a főnököm már évekkel azelőtt kiköltözött a tanyára és onnan járt be szolgálatra. A parókia közepén volt az én szobám. Most szépen be volt rendezve részemre, de eredetileg pitvarnak volt építve, nagy, ún. sátoros szabad kéménnyel. A főnököm modernizálta. Ebből nyílt jobbra a hatalmas falusi konyha, amelynek még a jó széles tornácról is volt bejárata a cselédek részére. Balra nyílt a nagy lakószoba, s abból még egy kisebb szoba. A tornác bal végében volt az iroda. Az egész épület kelet-nyugati irányban, keresztben feküdt egy sarok telek közepén az elejével délnek. A telek utca felőli részén virágos kert volt, gruppokkal, díszbokrokkal, a hátsó felén pedig istállóval, valamikor méhes és gazdasági udvar volt. "

"Egy adoma is van a keserűiekről. Vásárban megkérdik az egyik embertől: hová való kend? Én Érkeserűbe. Hogy hívják kendet? Keserű Jánosnak. Mit árul kend? Tormát! – Keserű akkor magának az egész élete!"

(Részletek Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt c. művéből)

Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt


Balaskó Vilmos:
Élet a föld alatt
egykori érkeserűi segédlelkész (1937-1940),
politikai elítélt
emlékiratai

A könyv PDF-formátumú dokumentumának a letöltéséhez kattintson a borítóképre.


2009. szeptember 17., csütörtök

Híres keserűiek: Számadó Ernő

Számadó Ernő
költő, meseíró, politikai elítélt
Budapest, 1907. december 11. – Érkeserű, 1983. március 30.


Költő és meseíró, versei és tanulmányai által az Érmellék megörökítője. Nem volt sem érmelléki, sem keserűi, de azzá lett.

Budapesten látta meg a napvilágot egy Seligo nevű olasz apa és Számadó nevű anya gyermekeként. Seligo néven került az anyakönyvbe, de nevét később hivatalosan is megváltoztatja.

Az órásinasból, kifutóból, írnokból, vándorszínészből és festőből lett költő verseskötetei, meséi a háború előtt is megjelentek Budapesten. Az Írók Szövetségénél jól ismerte József Attilát, akivel többször találkozott is. Már ekkor nagyon szegény volt és abból tartotta fenn magát, hogy a Magyar Rádióban népmeséket mondott el. A 40-es évek elején versesköteteit betiltották.

A háború után vándorszínészként érkezik Érkeserűbe, akkor ismerkedik meg majdani élettársával, Fekete Sárikával, helybéli özvegy földbirtokos-asszonnyal. Itt keres menedéket és megnyugvást, nyer ihletforrást az Érmellék és Érkeserű lápvidékéből.

Romániában 1950-ben A csodálatos miskapipa címmel jelenik meg mesekötete; majd 1974-ben a Nagyapó mesefája sorozat 4. kötetében jelenik meg számos meséje, melynek érkeserűi és más érmelléki helyszíneket ad.

1958 júniusában 73 társával – a Sass Kálmán által képviselt érmihályfalvi csoporttal – együtt "hazaárulás" és "az államrend elleni fegyveres összeesküvés" vádjával letartóztatták. Sass Kálmán érmihályfalvi lelkipásztor perében hatodrendű vádlott volt. Számos társával együtt "csak" 25 év börtönre ítélték. Életét és fogságát Balaskó Vilmos fogolytársa örökítette meg emlékirataiban. 1963-ban szabadult, élete hátralevő 20 évét Érkeserűben töltötte szegényes körülmények közt.

Érkeserű "mesebácsija" aki nemcsak a falut járva mesélt, hanem írásban is megörökítette a "láperdők szigetén", az "árvalányhajas nagy puszták kellős közepén" fekvő falut, Érkeserűt; meséiben életre kelnek a "roppant kiterjedésű nádasok, mocsarak, morotvák, láperdők, dágványok, tavak, erek."

1983-ban a református temetőbe helyezik örök nyugalomba, sírját mára csónakalakú fejfa jelzi. Az érkeserűi Általános Iskola 1997 szeptembere óta viseli a "Számadó Ernő" nevet.

Verseskötetei: Újsütet kenyér (1932); Arccal borulok a földre (1934); Májusfa (1937); Karácsony (194?); Új harcok elé (1940); Új versek [Sértő Kálmánnal, Szerető Sándorral] (1940); Meg kell a búzának érni... (1941); Számadó Ernő, Szerető Sándor, Tábor István versei (1941); Miénk a holnap! (1941); És mégis győzünk! (1942); Segíts meg, emberségem! [Gábor Ferenccel, Máté Imrével] (Buk. 1984).

Meséskötetei: Fonóka mesék (1939); Mesemalom (1940); Az özönhajú varga meséi (1943); Csodálatos miskapipa (Buk. 1950).

Több, az Érmelléket bemutató néprajzi és természetrajzi tanulmány szerzője; dr. Andrássy Ernő érmihályfalvi régész barátja és munkájában segítője volt.


2009. szeptember 16., szerda

Püspököt jelölt az Érmellék

Püspököt jelölt az Érmellék

Bihar megye – Szerda délelőtt tartották Magyarkécen az Érmelléki Református Egyházmegye időközi püspökjelölő közgyűlését. A 37 gyülekezetéből 35 adott le jelölést, ezekből 24–et Csűry István, 11–et Mikló Ferenc kapott.


Püspököt jelölt az Érmellék

A november 20.–án, Nagybányán tartandó egyházkerületi választó közgyűlésre készülve a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) egyházmegyéiben szeptember 18.–ig tartják meg a püspökjelölő közgyűléseket. Erre az összejövetelre szerdán délelőtt került sor az Érmelléki Református Egyházmegyében, helyszíne a magyarkéci templom volt. A vendéglátó tiszteletes, Mike Pál orgonakísérete mellett a 35 lelkész, 15 főgondnok, 7 gondnok és 7 pesbiter jelenlétéhez méltó hangerővel hangzott fel a 462. ének: „Itt van szívem, neked adom, Uram…”.


Határozatképes közgyűlés


A felsoroltak képviselték az egyházmegye 37 gyülekezetéből 36–ot, a névsorolvasásnál Csokaly említésekor nem jött válasz. Az összejövetel kezdetén Rákosi Jenő szentjobbi lelkész, egyházmegyei főjegyző hirdetett igét. Dániel próféta könyvéből vett idézet, és az abban szereplő Nabukodonozor király példáján keresztül egyebek mellett arról szólt, hogy Isten őrizzen meg bennünket a hatalomtól felfúvalkodott, a maguk dicsőségét építő, másokon átgázoló vezetőktől. Neve(ke)t nem említett, mint mondta, arról mindenki elmélkedjen magában… A már említett névsorolvasást követően a főjegyző bejelentette, hogy a 64 jelenlévő által a közgyűlés határozatképes.


Ketten nem jelöltek


Míg sikerült áthidalni bizonyos, a helyiektől független szervezési buktatókat, más kérdésekben is döntöttek Gellért Gyula esperes ügyvezetésével, illetve Farkas Zsolt, a KREK szakértője pályázati lehetőségekről tartott előadást. Mindezek után az egyes gyülekezetekben előzőleg kitöltött jelölőcédulák leadása, illetve azok összeszámlálása már igen hamar lezajlott. A már említett Csokaly mellett Albis sem adott le jelölést, az urnába került 35 cédula közül 24–re Csűry István megbízott püspök, míg 11–re Mikló Ferenc szalontai lelkész, a Bihari Református Egyházmegye esperesének neve volt írva. Az eredmény kihirdetése után, miközben a világi küldötteket ebédhez szólították, a lelkészek még közigazgatási gyűlésre maradtak a templomban, majd ők is asztalhoz ülhettek.


Erdon.ro
Közgyűlés képekkel és Igékkel


A magyarkéczi református templom

"Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én, az ÚR, teszem alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát. Amit én, az ÚR, megmondok, azt meg is teszem!"
(Ezék 17,24)

"És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel."
(Ézs 6:4 )


"És szóla Salamon az egész Izráel népének, ezredeseknek, századosoknak, a bíráknak és egész Izráel minden elöljáróinak és a családfőknek..."
(2 Krón 1:2)"Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van."
(Péld 11:14 )

"Monda azért Saul: Jertek ide mindnyájan, a népnek oszlopai, hogy megtudjátok és meglássátok, kiben volt ez a bűn ma?"
(1 Sám 14:38)

"Oh, vajha az én beszédeim leirattatnának, oh, vajha könyvbe feljegyeztetnének!"
(Jób 19:23)