2009. március 25., szerda

Villanyvezetés

Tegnap és ma került sor az új épület elektromos hálózatának a telepítésére. A földben bejövő kábeleknek a presbiterek ásták ki a sáncot, a meghagyott régi épületrészbe is innen lesz eljuttatva az áram. A kábelek és dobozok már telepítve vannak, a kapcsolók, csatlakozók, világítótestek felszerelésére, valamint az áram bekötésére a vakolást és falelőkészítést követően kerül sor.


2009. március 22., vasárnap

Azért a víz az úr...

Március-áprilisban, amikor megnő az Ér-csatorna vízszintje és bővebben esőzik, a Kiskereki és Érkeserű közti rét - az egykori érmelléki mocsár legmélye - minden sánca, vájata, lapálya megtelik vízzel. 2006 áprilisában a bekötő út mindkét oldalán és az Ér-csatorna töltésein kívül is szinte összefüggő víz lett. A vízállástól függően szállnak le évről évre a sirályok mellett a szürkegémek, kiskócsagok, fehér kócsagok. A már megszokottá vált szárcsák és vízityúkok mellett már előfordult az is, hogy hattyúk is leszálltak.

A Tank-árok és az Ér-csatorna közti sáncok megtelve.

Víz a csatorna töltésein kívül is.

"Dísznek" se jó "pompa"-ház...

A telefonpóznák gyakran vízben állnak.
A bekötő út mindkét oldalán áll a víz a rét sáncaiban.A katolikus és a református templom,valamint a Fehér-kúria is a rétre néz.

Az ilyen és hasonló kis szigeteken szoktak leszállni a visszatérő vizimadarak...

A csak forró augusztusokban kiszáradó "vizeskert" ilyenkor megtelik.


2009. március 21., szombat

Kéménybádogozás

Végre, száraz idő és tető adatott, hogy a kémények tövének bádogszigetelését elvégezzük. Isten segítségével az épület belső, majd külső szigetelése következik.


2009. március 17., kedd

Támogasson adója 2%-ának felajánlásával

Amennyiben Ön éves adója 2%-át fel kívánja ajánlani Egyházközségünk megsegítésére, töltse le az alábbi oldalról a nyomtatványt (vagy kérje a Formular 230-at az Adóhivatalban), és egészítse ki az alábbi adatokkal. Köszönjük.

http://www.avocatnet.ro/UserFiles/photo/logo%20ANAF_02192017.jpg


2. Sustinerea unei entitati nonprofit / unitati de cult
Denumire: PAROHIA REFORMATA CHESEREU
Codul de identificare fiscala: 9383180
Cont bancar (IBAN): RO92 CARP 0050 0052 8984 RO01


2009. március 15., vasárnap

Március 15-i istentiszteletek

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett az érkeserűi református gyülekezet is a vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteletek keretében. Oroszi Magda lelkipásztor a 2Pt 3,13-14 illetve a Jer 3,12-13 versei alapján hirdette Isten Igéjét, figyelmeztetve magyar keresztyén népünket arra, hogy az Istentől való elpártolásunk eredménye a közöttünk lévő széthúzás és pártoskodás. Ezért csak úgy lehet megmaradásunk, ha Istenben bízva, egyetértésben, közös célokért együtt küzdve testvére lesz magyar a magyarnak.

A délelőtti istentisztelet keretében az ÉGISZ ifjúsági szervezet tagjai adtak elő alkalomhoz illő műsort és koszorúzták meg a templom előterében elhelyezett világháborús emléktáblát.
A délutáni istentiszteletet követően a Számadó Ernő Általános Iskola diákjai, Faur Kis Angéla és Pete Sándor pedagógusok vezetésével adták elő ünnepi műsorukat. Nyíri Sándor polgármester köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és rövid beszédében a szabadság és az összetartás fontosságáról beszélt; majd az iskola és a helyi RMDSZ nevében újra koszorúzásra került sor.

Ünnepi istentiszteletünket a himnusz közös éneklésével zártuk, mely után az iskolások fáklyás felvonulása következett a falu központjába.


Krónika 2009/3

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/3. száma.

A tartalomból:
  • Érkeserűiek 1848-49-ben
  • Illemszabályok
  • Bűnbánati és imahét Érkeserűben

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-03.pdf


2009. március 14., szombat

Érkeserűiek 1848-49-ben

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/1848Zaszlo1.gif
1848-as honvéd zászló
Forrás: Wikipedia.hu

  • Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején honvédnek vonult be Fráter Ferenc szolgabíró.
  • A református presbitérium 1848. november 13-i gyűlésének 7. sz. határozata szerint pedig Dorkó Miklós tanító önként beállt honvédnek és Nagybecskereknél a rácok elleni csatában elesett.
  • Az 1849. év első napján a református egyházközség közgyűlése úgy határoz, hogy "heverőben levő 180 fontos harangunkat ajándékozzuk a hazának álgyú öntetésére." (Presbiteri Jegyzőkönyv II. 20.)
  • A honvédek részére az érkeserűiek fehérneműt is adományoztak: 39 inget, 22 lábravalót, 8 lepedőt és 16 törülközőt, illetve Újvári Nina és Biri 4 font tépést. (Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben, KRE, Nvárad 1999.)
  • Érkeserűi születésű volt az a zemplén megyei nemesi családból származó Boronkay Ferenc (1821-1874), aki honvédszázados volt a szabadságharcban, 1867-ben pedig a Bihar megyei honvédegylet tagja. (Bóna Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49, Bp. 1987.)
  • 1849-ben volt a református gyülekezetben a legtöbb temetés: összesen 186. Ez javarészt a faluban pusztító kolerajárványnak köszönhető. Csak június 17. és július 31. között, mintegy másfél hónap alatt 120-an haltak meg kolerában. Volt olyan nap (július 4.), hogy 9 halottat temettek. A bejegyzés szerint az első 10 halottat még "tanítással", a többi 110-et "énekszóval" temették el. "Ezeken felül a forradalmi harczban hányan estek el ezen évben még nem tudhatni" – írja a lelkész az éves lezárást követően, ám bejegyzést a szabadságharcban elesettekről később sem találunk. (Temetési Anyakönyv V. 8.)

Összeállította: Oroszi KálmánImahét Bályokon

Jónás Sándor bályoki lelkipásztor meghívására Oroszi Magda lelkipásztor hirdette az igét imahét alkalmával a Mk 10,46-52 igeszakasz alapján. Az Árpád-korban épült, 1895-ben átépített műemlék templom harangjai az eredeti faharangláb köré épített toronyból hívták a híveket a fűtött templomba, ahol több mint 120-an jelentek meg. Az igehirdetést követően a helyi gyülekezet gyermekkórusa szolgált. Köszönjük a bályokiaknak a meghívás és a vendéglátást, az érkeserűi Pete pedagógus-házaspárnak pedig, hogy elkísérték a vendéglelkészeket. Isten áldása legyen mindannyiuk életén és szolgálatán, gondviselő Atyánk tartsa meg a bályoki gyülekezetet, annak vezetőit, lelkipásztorát és családját.