2008. augusztus 31., vasárnap

Festmények: Keresztelő & Úrvacsora

Csók István
(1865, Pusztaegres - 1961, Budapest)
impresszionista festőművész


Öcsényi keresztelő (Keresztelő)
1902

A festmény a sárközi menyecskeviselet dekorativitását és a keresztelő magasztos, ihletett hangulatát ötvözi egybe.

"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora)
1890

Az egresi református templom Úrvacsorájához a kenyeret a festőművész családja adta - ennek élményét örökíti meg.


2008. augusztus 30., szombat

Krónika 2008/7-8

Megjelent a Keserűi Keresztény Krónika július-augusztusi, összevont száma Újkenyér ünnepe alkalmából.

A tartalomból:
  • Igemagyarázat: Örökéletre tápláló eledel (Jn 6,27)
  • Vers: Bódás János: Lecke fösvényeknek; Berde Mária: Add meg Uram
  • Gyülekezeti hírek: Gyermek-bibliahét Öcsödön; Parókiabontás és -építés; Nőszövetségi találkozó, Délvidékiek erdélyi körúton
  • História: A Szent Korona és Szent István

Letölthető pdf dokumentum:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2008-07-08.pdf


2008. augusztus 22., péntek

Tájkép romokkal

Félig lebontott, kitámasztott és repedezett parókia, vályogtégla és bontott tégla rakásokban, omladozó istálló és fáskamra... Tájkép a kert illetve a Kis utca felől...

Nagyítás végett kattints a képre!


Öntjük a parókia alapját

Augusztus 18-án megkezdtük a kiásott alapok vas-betonozását, ezt követi a szintelés zsaluázása és beöntése.

200 zsák cementtel kezdtük.

Nagy a forgalom a betonozásnál.

Balra: beugró és nappali/ebédlő. Jobbra: szobák és konyha. Hátul: fürdő, kamra és kazánház.

Elől lesz mit feltölteni, szintre hozni...


2008. augusztus 16., szombat

Megkezdtük az építkezést

Megkezdtük a lebontott parókiarész újjáépítését az alapok kiásásával.

Mezítlábasan is ment az ásózás...

A kimértek kimértek. Mindent csak kánon (zsinórmérték) szerint...

Vályogfalak egy méter mélyen is. 230 év alatt ennyit süllyedt az állandóan toldott és magasított épület?


Két nap alatt kimértük és 8-8 emberrel kiástuk a 9x16 m-es épületrész alapjait.


2008. augusztus 10., vasárnap

2008. augusztus 9., szombat

Délvidéki gyülekezeti vendégeink

"Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel elhagyatott!"
(Ézs 62:12)


Torontálvásárhelyi református templomA torontálvásárhelyi ref. templom

Augusztus 8-9. között a Torontálvásárhelyi Református Egyházközség királndulócspoportját láttuk vendégül a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközséggel közös szervezésben. A délvidéki (Szerbia) gyülekezet 42 tagja és lelkészházaspára (Gyenge Károly és Gyengéné Szlifka Tilda) erdélyi kirándulásuk utolsó két napján tekintették meg Nagyvárad nevezetességeit és pihentek meg hazaindulásuk előtt.

A nagyvárad-olaszi ref. templom

Vendégeink a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban étkeztek, valamint az Ady Endre Líceum bentlakásában voltak elszállásolva. Megtekintették a központban található Partiumi Református Múzeumot, megismerkedtek Nagyvárad történelmével, kultúrális és egyházi jelentőségével.

Római katolikus püspöki székesegyház

Ez úton is köszönetet mondunk Veres-Kovács Attila nagyvárad-olaszi lelkipásztornak a vendégek szíves fogadásáért és idegenvezetéséért, a gyülekezet nőszövetségének az étkeztetésért, illetve érkeserűi gyülekezeti tagjainknak, akik élelmiszert adományoztak az ellátáshoz.

A vendégek fogadása a Lorántffy-központban

A Püspöki Palota kertjében

Püspöki Palota (régi képeslap)
Garasos híd - Olaszi ref. templom (régi képeslap)


2008. augusztus 7., csütörtök

Öcsöd: gyermek-bibliahét határontúli vendégekkel

"Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek." (Ézs 43:5)

Az öcsödi református gyülekezet idei gyermek-bibliahete kiváló alkalom volt nemcsak a községbeli fiatalok közösséggé kovácsolására, hanem a határontúli testvérgyülekezettel évek óta ápolt kapcsolat megerősítésére is. Az ezen alkalomra érkezett érmelléki Érkeserű (Románia) gyülekezetének hat gyermeke és lelkész-házaspára a személyes és egyházi kötelékek révén fogta szorosabbra a két település közti történelmi kötődést.


"Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsolt 119:9) – tanulta meg már az első napok egyikén az a 30-35 gyermek és ifjú, aki a július 28. és augusztus 3. közti bibliahét napjain jelen volt. A gyülekezeti teremben Péntek Ágnes öcsödi lelkésznő tartotta a reggeli és esti áhítatokat, melyek a Biblia éve jegyében az Ige erejére és gazdagságára tanítottak az evangélium példáin keresztül. Az Igére, mint prédikált igemagvakra, bűnt megítélő kardra, tisztító vízre, örömet adó mézre, égető és bizonyságtevő tűzre valamint utat mutató lámpásra gyermeknek, ifjúnak és felnőttnek egyaránt szüksége van.

Az igei tanítás mellett a tiszta életet és keresztyén közösséget hivatottak erősíteni a közös foglalkozások, játékok és kirándulások is. A parókia udvarára telepített játszótér elsősorban a kisebbek számára jelentett örömet, de barátra és hobbyra találhattak nagyobbak is a felnőttek irányította olyan foglalkozásokban, mint a társasjátékok, szalmafonás, gyöngyfűzés, pólófestés és papírhajtogatás.

Az első nap ismerkedése után igazi erőpróba és beilleszkedési gyakorlat volt a keddi kerékpártúra a békésszentandrási Hrncsjár-tanyára. A tanya varázsának köszönhetően, a szabadprogram dacára mindenki nyitottan barátkozott, megtalálta elfoglaltságát. Vendéglátóinknak köszönhetően ismerhettük meg a szőnyegfonás módját is; a nap folyamán pedig Balla Tibor kunszentmártoni tekerőlant-művész idézte meg a régmúlt időket népi és egyházi dallamokkal. Másnap a Szarvasi Arborétum hűvöse és a Körös-holtágon való sétahajókázás jelentette az élményt. Erdélyi testvéreinkkel való összetartozásunk jegyében tekintettük meg Nagy-Magyarország földrajzi középpontját jelölő szélmalmot. Külön napot igényelt a túrkevei strandolás, mely kicsiknek és nagyoknak a legélménydúsabb és egyben a legfárasztóbb nap is volt. Nem maradhatott ki a programok közül az öcsödi templomtorony – ahova a nagyobbak és bátrabbak jöttek fel –, a Helytörténeti Múzeum meglátogatása valamint a községgel való ismerkedés lovaskocsin.

Szombaton családi nap és közös szeretetvendégség volt gyermekek és felnőttek, vendégek és vendéglátók, az érkeserűiekkel személyes barátságot ápolók részére. A vasárnapi záróistentiszteleten Orosziné Zih Magda érkeserűi lelkésznő hirdette az igét az ApCsel 3:1-10 alapján, illetve tolmácsolta az érkeserűiek testvéri üdvözletét. Itt mondtunk köszönetet – és tesszük ezúton is – minden vendéglátónak, az egész héten segédkező felnőtteknek és ifjaknak, a rendezvényt pénzbeni és természetbeni adományokkal segítőknek.

Az öcsödiek és az érkeserűiek kapcsolata nem új keletű, hiszen az évszázadok során több család települt át egyik helyről a másikra, sőt, Öcsöd egyik részét ma is Keserűnek nevezik. Ennek ismeretében kezdtük el a személyes és gyülekezeti kapcsolatok keresését. Falunapra, ünnepi alkalmakra már kölcsönösen ellátogattunk, a közös gyermek-bibliahét tartása is reméljük, hagyománnyá válik. Jövőre Érkeserűbe várjuk szeretettel az öcsödiek apraját-nagyját.

Oroszi Kálmán

Megjelent még:
reformatus.hu
parokia.hu
Reformátusok Lapja


2008. augusztus 6., szerda

Galéria: Kat. templom

A galéria megtekintéséhez kattintson az alábbi ikonra.
Magyarország földrajzi középpontja

A mai Magyarország földrajzi középpontja
Pusztavacstól 1 km-re északkeletre, természetvédelmi területen található. A földrajzi középpontot jelképező kő Magyarország térképét és a középpont adatait ábrázolja.
Koordinátái: északi szélesség 47°11' és keleti hosszúság 19°30'.


A történelmi Magyar Királyság középpontját
1880-ban Mihálfi József főgimnáziumi tanár mérte ki Szarvas közelében. A földrajzi középpontot jelölő szélmalmot a századfordulón lebontották, helyét egy malomkővel jelölték meg. A jelenlegit Gödri István tervei alapján 1940-ben készítették el, miután
a mértani középpontot 1932-ben újraszámítva a szarvasi arbotérummal átellenben a Holt-Körös partján határozták meg.


Európa közepét
az Osztrák-Magyar Monarchia Térképészeti Intézete 1887-ben a kontinensünk széleit érintő hosszúsági és szélességi körök felezővonalainak metszéspontjaként határozta meg. Ez az obeliszkkel megjelölt pont a mai Kárpátalján, a Tisza partján található, Aknaszlatina és Rahó között, Terebesfehérpatak (Gyilove) határában, egy völgyben húzódó kocsiút szélén.
Koordinátái: északi szélesség 48° 30' és keleti hosszúság 23° 23'.
Érkeserű műholdas térképe (APIA)

Érkeserű

A református templom és környéke
(Kattintson a képekre a nagyításhoz)

A Mezőgazdasági Kifizetések és Intervenciók Ügynöksége
interaktív műholdas térképének közvetlen eléréséhez
kattintson az alábbi hivatkozásra:

Magyar bibliafordítások az Interneten>>> Protestáns


Erdősi Sylvester János: Újszövetség fordítás (1541)
http://sylvester1541.fw.hu/

Hanau-i Biblia (1608) - Károli-Szenczi
http://hanau.fw.hu/

Károli Gáspár revideált fordítása (1908-)
http://www.biblia.hu

Magyar Bibliatársulat - Új protestáns fordítás (1975/1990)
http://www.kereszteny.hu/biblia/

Vida Sándor - Evangélium-fordítása (1971)
http://biblia.jezusert.com/

Csia Lajos - Újszövetség-fordítása (1978)
http://biblia.jezusert.com/

Újszövetség egyszerű fordítása - WBTC (2003)
http://oromhirek.try.hu/>>> Katolikus

Káldi György fordítása – Vulgata (1626-)
http://biblia.jezusert.com/

Békés – Dalos Újszövetség-fordítása (1950)
http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~drdani/biblia/bd

Szent István Társulat (1973/2003)
http://www.kereszteny.hu/biblia/

Szent Jeromos Bibliatársulat - Káldi Neovulgata (1990)
http://www.biblia-tarsulat.hu/bibliaszoveg.htm>>> Hangzó Biblia

Károli Gáspár revideált fordítása (1908-)
http://www.biblia.hu
http://hangosbiblia.extra.hu/
Megjegyzés: ÓSz nem teljes

Újszövetség egyszerű fordítása - WBTC (2003)
http://oromhirek.try.hu/


2008. augusztus 4., hétfő

Festmények: Érkeserű és Öcsöd

Fekete Hajnal (2005)

Lázár László (1976)

Képgaléria (Picasa Webalbum)

Érkeserűi Református Egyházközség
http://picasaweb.google.com/erkeseru
Látogassa meg gyülekezetünk új képgalériáját a Picasa Webalbumok segítségével.

Fényképeket talál nemcsak a templomról és a faluról, hanem a gyülekezeti eseményekről is.


2008. augusztus 3., vasárnap

Gyermek-bibliahét Öcsödön

Gyülekezetünk lelkészei és gyermek-kórusának 6 tagja a magyarországi Öcsödi Református Egyházközség által július 28. és augusztus 3. közt megtartott gyermek-bibliaheten vett részt. Az összesen 35 gyerek egész héten közös foglalkozáson és kiránduláson vesz részt. A két egyházközség régóta ápol testvéri kapcsolatot, a történelmi rokonság okán is.

Minden nap reggeli áhitat volt a gyülekezeti teremben.

Kerékpár-túra a békésszentandrási Hrncsjár-tanyára.

Mamutfenyő előtti csoportkép a szarvasi arborétumban.

Nagy-Magyarország földrajzi középpontját jelölő szélmalom Szarvason. Sétajókázás az arborétum melletti Körös-holtágban.

Strand-nap Túrkevén. A legélménydúsabb és legfárasztóbb nap...

Az öcsödi református templom.

Belülről is megtekintettük.

A bátor lányok a torony külső kerengőjébe is feljöttek.

A Helytörténeti múzeumban megtekintettük a néprajzi és tájházi kiállítást, valamint a József Attila emlékszobát.

Lovaskocsin mutattuk be Öcsödöt a gyermekeknek.

Elfoglaltság mindenkinek: hintázás, homokozás, társasjáték, szalmafonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, pólófestés.

"Az Év Kuktája".
"Hadtáp élelmezési ellátóban" sem volt hiány egész héten.

Felnőttek és gyermekek, vendégek és vendéglátók, egész héten segítő felnőttek együtt ebédeltek szombaton.

Záróistentisztelet az érkeserűi lelkipásztor szolgálatával és a gyermekheti beszámolóval-bemutatóval. Délben Kunszentmártonban is szolgáltunk.

Hamarosan részletes beszámolóval és képgalériával jelentkezünk.