2010. december 28., kedd

Az érkeserűi reformátusok karácsonya

Templom és iskola együtt ünnepelte a karácsonyt az érkeserűi református gyülekezetben, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az idősek és betegek megajándékozására is gondoltak.
Az érkeserűi református templomban közel 300-an vettek részt a karácsony esti ünnepi istentiszteleten. Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor azért imádkozott az Ézs 59,20-21 igeversek alapján, hogy a következő nemzedékek is ismerjék még a Karácsony lényegét, a Megváltót, Isten szövetségét, beszédét és Lelkét.


Gyülekezetünk kiskórusa még nem tudhatta, mennyire helytálló Ady Endre: Kis, karácsonyi ének című versének megzenésített előadása: "Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánthavat hoznak." – hiszen míg a Szenteste enyhe, olvadásos időt hozott, Karácsony első napja pedig ködös, esős időjárást, addig Karácsony másodnapja valóban gyémánthavat hozott.


A helybeli Óvoda és Általános Iskola gyermekei, diákjai a pedagógusok felkészítésével verses-énekes ünnepi műsort adtak elő templomunkban – ezáltal is megőrizve templom és iskola évszázados összefonódását, megtartó erejét.
Az "angyali versek" után került sor az angyaljárásra – hagyományosan templomi világítás nélkül, csillagszórók fényére és csengettyűszóra. Ajándékcsomagot nemcsak 120 gyermek kapott, hanem a gyülekezet közel hatvan idős, 80 év fölötti tagja is.


Az egyházközség diakóniai szolgálatába tartozott az is, amikor az adventi időszakban 50-nél több idős vagy beteg személynek juttattak el a presbiterek élelmiszercsomagot – a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány támogatásával. Az egyházmegye részéről, az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) által pedig gyülekezetünk 6 rászoruló személye kapott karácsonyi élelmiszercsomagot. Ezúton is Isten áldását kérjük az adományozók szolgálatára.


Karácsony első napján 100-nál többen vetek részt az ünnepi istentiszteleten illetve úrvacsoraosztáson. Ezen alkalomra gyülekezetünk felnőtt kórusaNyéki Enikő kántor-presbiterünk vezetésével az Isten testbe szállt szerelme kezdetű éneket, a Glória szálljon a mennybe fel és Gloria, gloria in excelsis Deo kezdetű karácsonyi dicséreteket, valamint a Jöjjetek Krisztust dicsérni kezdetű XIV. századi himnuszt énekelte el egy illetve két szólamra.


Karácsony másodnapi ünnepi istentiszteletünkön pedig Nyíri Sándor polgármester tolmácsolta Kiskereki község, valamint a Kiskereki és Asszonyvásári Református Egyházközség karácsonyi és újesztendei jókívánságait. Isten adjon békés, sikeres új esztendőt egyházainknak és önkormányzatainknak!

Oroszi Kálmán
református lelkipásztor2010. december 21., kedd

Karácsonyi üdvözlet

Minden keresztyén testvérünknek Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk!"Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" (Ézsaiás könyve 9:5)


2010. december 6., hétfő

Krónika 2010/8-10

Konfirmáltak találkozója Érkeserűben

Az Érkeserűi Református Egyházközségben is immár hagyománya lett a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójának, amelyet az Advent-vasárnapok egyikén tartunk. Idén ez Advent második vasárnapjára, december 5-ére esett.

Írásos meghívóval, személyes üzenettel, gyülekezetünk weboldalán való meghirdetéssel igyekeztünk időben értesíteni az elszármazottakat - örömteli volt látni, hogy mindkét évfolyamnak több mint a fele meg tudott jelenni.

Az ünnepi istentisztelet alapigéje az Advent második vasárnapi evangéliumi Ige volt a Lukács evangéliuma 21. része 25-28. versei alapján. Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor az igehirdetés során kiemelte, hogy jó lenne, ha nemcsak legnagyobb mélységeinkben, életünk végén vagy az utolsó időkben feltekinteni az égbe Krisztusra, hanem ünnepvárásunkban és hétköznapjainkban is mindig őreá tekintenénk fel.

A gyülekezet nemrég megalakult gyermekkórusa - Nyéki Enikő kántor vezetésével - adventi énekekkel örvendeztette a megjelenteket.

Az istentisztelet második részében az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére került sor. A név szerint az Úrasztalához szólítottak a fogadalomtételt követően csendben emlékeztek meg a már elhunyt évfolyamtársakra, illetve az egykor konfirmáltató lelkészekre: Pál László és Kallós István tiszteletesekre. A megjelentek alkalomra készült emléklapot vehettek át, melyen az egykor konfirmáltak névsora, az egykori konfirmációs eskü és ének szövege is szerepelt.

Az adventi úrvacsoraosztás során előbb a presbiterek mutatták a rendet, hogy a jubiláló konfirmálók ezután együtt tudjanak úrvacsorázni, majd a gyülekezet a megszokott szép rendben és ékességben járult a kegyelem asztalához. Mint minden évben, az úrasztali kenyeret és bort az egykor konfirmáltak közül adományozták.

Az istentisztelet után került sor a csoportképek készítésére, illetve konfirmálók és társaik számára megtartott szeretetvendégségre. A forró tea és kávé mellett kemencében sült kalácsok és aranygaluska került az asztalra az otthon ízeit is éreztetve - Balajti Irén harangozó-presbiterünk munkájának köszönhetően.

Kiváló alkalom volt ez nemcsak a Krisztushoz és az egyházhoz tett hűségeskü megerősítésére, hanem az elszármazottak, a szétszakadt családok, az egykori barátok és osztálytársak találkozására. Isten tartsa meg gyülekezetünket, református egyházunkat, településünket és népünket, legyünk mind az Ő Anyaszentegyháza és nyája!

Oroszi Kálmán
helyettes lelkipásztor50 éve konfirmáltak25 éve konfirmáltak
50 éve konfirmáltak

1960. május 19.
Pál László lelkipásztor

 1. Balajti Ilona
 2. Bertalan Erzsébet
 3. Bertalan Ida
 4. Bertalan Ilona
 5. Csuka Sándor
 6. Herman Sándor
 7. Kis Erzsébet
 8. Kis Imre
 9. Kis Sándor
 10. Lengyel Emma
 11. Munkácsi Sándor
 12. Nagy József
 13. Pete Sándor
 14. Szakács Erzsébet
 15. Szatmári Dániel
 16. Szatmári Irén

25 éve konfirmáltak
1985. május 15.
Kallós István lelkipásztor


 1. Amászka Károly
 2. Fekete Zoltán
 3. Gábor Edit
 4. Giczei Zoltán
 5. Herman András
 6. Jakó Edit
 7. Kiss Ibolya
 8. Munkácsi Ilona
 9. Munkácsi Tibor
 10. Nagy László
 11. Papp Piroska
 12. Precup Tünde
 13. Sas Dániel
 14. Szkirkánics Katalin

2010. november 22., hétfő

Meghívó a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára

"Vigyázzatok magatokra,
hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk,
hanem teljes jutalmat nyerjünk."
(2Jn 1,8)

Szeretettel hívjuk a gyülekezetünkben 25 és 50 éve konfirmáltakat az érkeserűi református templomba, 2010. december 5-re, Advent második vasárnapjára, a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteletre.

Ezen a jubileumi alkalmon sor kerül az egykor elhangzott hitvallás és fogadalomtétel megerősítésére, megismétlésére, illetve közös úrvacsoravételre is. Az istentisztelet után lehetőség nyílik közös beszélgetésre a gyülekezeti teremben.

Kérjük, távolmaradását jelezzék vissza személyesen vagy üzenve, illetve a következő mobil-telefonszámok egyikén: (004)-0742-08-07-03; (004)-0788-885-771; (004)-0788-848-228, vagy az erkeseru@zappmobile.ro e-mail címen.

Írásos meghívót személyesen vagy postán juttatunk.

Isten áldását kérve életükre, tisztelettel és szeretettel:

Oroszi Kálmán
helyettes lelkipásztor


50 éve konfirmáltak

 1. Balajti Ilona
 2. Bertalan Erzsébet
 3. Bertalan Ida
 4. Bertalan Ilona
 5. Herman Sándor
 6. Kis Erzsébet
 7. Kis Imre
 8. Kis Sándor
 9. Lengyel Emma
 10. Munkácsi Sándor
 11. Nagy József
 12. Pete Sándor
 13. Szakács Erzsébet
 14. Szatmári Irén
 15. + Csuka Sándor
 16. + Szatmári Dániel

25 éve konfirmáltak

 1. Amászka Károly
 2. Fekete Zoltán
 3. Gábor Edit
 4. Giczei Zoltán
 5. Herman András
 6. Jakó Edit
 7. Kiss Ibolya
 8. Munkácsi Ilona
 9. Munkácsi Tibor
 10. Nagy László
 11. Papp Piroska
 12. Precup Tünde
 13. Sas Dániel
 14. Szkirkánics Katalin


2010. október 5., kedd

Öcsödi választási eredmények

Magyarországi testvértelepülésünk
önkormányzati választásának
eredményei megtekinthetők
az Országos Választási Iroda honlapján
az alábbi képre kattintva:2010. szeptember 13., hétfő

Vakációs gyermek-bibliahét Érkeserűben


A vakáció utolsó hetében tartották az érkeserűi református gyülekezetben a gyermek-bibliahetet. A szeptember 6. és 10. között, hétfőtől péntekig reggel 9 órai kezdettel megtartott alkalmakkal az iskolai koránkelés és a figyelés nehézségeihez is próbálták hozzászoktatni a gyerekeket.


A templomban, a gyülekezeti teremben illetve annak udvarán tartott foglalkozások a KOEN alapítvány bibliaheti programját igyekeztek követni. A "Jertek, ünnepeljünk!" vezérmottójú anyag olyan témákat dolgozott fel, mint a bibliai Páska, Szukkót és Pünkösd ünnepe, valamint a kánai menyegző és Jézus példázata a királyi menyegzőről. Bár az eső miatt elmaradt a sátorállítás, de a templomi Páska-vacsora nem. A kézimunkával, társasjátékokkal, az udvaron való játszással és sportolással mindenki megtalálhatta a kikapcsolódás és a közösség lehetőségeit. A délig tartó alkalmakon a szülők látták el uzsonnával a gyerekeket.Naponta átlagosan 60 gyerek, összesen 80 különböző gyerek illetve fiatal vett részt a gyermek-bibliahéten. A vasárnapi bemutató-istentisztelet nemcsak a tanult történetek, bibliai aranymondások és énekek bemutatására adott alkalmat, hanem egyben tanévnyitó istentisztelet is volt, ahol együtt imádkoztunk a gyermekekért, szülőkért és a pedagógusokért. A bibliahéten résztvevő gyermekek és ifjak számára a gyülekezet szerény tanszercsomagot ajándékozott. Istenben bízva reméljük, hogy a „lelki vetés”, amelyről az istentisztelet alapigéje is szólt (Gal 6,2-10) beérik.

OK


2010. augusztus 28., szombat

Adományok motoros kaszára

Adományok motoros kaszára

"Ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom…"
(Péld 24,31) 1. Konfirmáltak 2009 715 RON
 2. Konfirmáltak 2009 285 RON
 3. Első éves konfirmálók 2010 330 RON
 4. Nőszövetség - csigatészta 240 RON
 5. Pünkösd I. - perselypénz 210 RON
 6. Pünkösd II. - perselypénz 76 RON
 7. Kiskonfirmáció - perselypénz 281 RON
 8. Jakó Sándor 20 RON
 9. Cseh Erzsébet 5 RON
 10. N.N. 100 RON
 11. özv. Tanka Erzsébet 10 RON
 12. Csorba István 30 RON
 13. Nyéki Teréz 10 RON
 14. Faur-Kis Angéla 50 RON
 15. özv. Sas Józsefné 10 RON
 16. id. Lovas Árpád 10 RON
 17. N.N. 50 RON
 18. N.N. 100 RON
 19. Kovács Emma 10 RON
 20. Kis Ilona 20 RON
 21. Kis Ernő 50 RON
 22. Kis J. Attila 20 RON
 23. Dandé Ottó 100 RON
 24. Gyenge Károly (Szerbia) 80 RON
 25. Nagy Zoltán 10 RON
 26. Cséke Erzsébet 20 RON
 27. Balogh Barna 10 RON
 28. Sas Pál 35 RON
 29. Nyéki Károly (Téglavető) 10 RON
 30. Túri Leona 10 RON
 31. id. Vincze Imre 20 RON
 32. Munkácsi Csaba 15 RON
 33. Vincze Ilona 10 RON
 34. özv. Giczei Erzsébet 5 RON
 35. Balajti Árpád 20 RON
 36. özv. Kis Mária 10 RON
 37. Perecsényiné Jakó Judit 10 RON
 38. Kósa Erzsébet 10 RON

összesen: 3007 RON

Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén!


2010. augusztus 17., kedd

Kisebb viharkárok

A hétfő esti, nyugatról érkező, egymásutáni villámlásokkal járó szélviharban - Istennek hála - csak kisebb károk keletkeztek a templomban. A tető torony felőli részének mindkét oldalán közel 80 cserepet sodort le a vihar. A templomkertben lévő nyárfának illetve diófáknak jó néhány ága tört le. A cserép pótlását és újrarakását Munkácsi Imre főgondnok, Kis Attila és Nagy Zoltán presbiterek végezték el. Isten óvja templomunkat és településünket a természet csapásaitól!2010. június 30., szerda

Vihartépte templomkakas

előtte...

... és utána

A ma esti, észak-keleti viharos széllökések elfordították a toronysüveg csúcsán levő, amúgy is már megtépázott kakast, illetve valamelyest ferdítették a kakas és a csillag közötti foghíjas sudárt. Reméljük, hogy toronydíszeink kibírják, amíg a toronysüveg bádogzatával együtt felújításra kerülnek. Isten óvja templomunkat!


előtte...

... és utána

2010. június 29., kedd

A presbitérium (fotó)


Első sor: Borbély Károly presbiter, Balajti Irén presbiter, Nagy Árpád gondnok, Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor, Munkácsi Imre főgondnok, Vincze Ilona presbiter, Sass Attila egyházfi.
Második sor: Gábor Sándor presbiter, Nagy Zoltán presbiter, Báji Sándor presbiter, Nyéki Károly presbiter, Szabó István presbiter, Blága Péter egyházfi, Nyéki Enikő kántor-presbiter.
Harmadik sor: Dandé Ottó presbiter, Kiss J. Attila presbiter, K. Kiss Károly presbiter, Munkácsi Csaba presbiter.


2010. június 12., szombat

Madárbarát parókia

"Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! Boldogok, akik lakoznak a te házadban; dicsérhetnek téged szüntelen!" (Zsoltárok könyve 84,2-5)
Miután az eresz és a kupás cserép is kiváló fészkelési lehetőségnek bizonyult a verebek, gerlék és fekete rigók számára, már csak az új parókiarész bejárata fölötti lambériázott ereszalja marad kiadatlan. Szentháromság vasárnapjának reggelén (május 30.), kiskonfirmációkor azonban egy pár füstifecske kezdett el fészket rakni a parókián, és egy hét leforgása alatt be is fejezték azt. Mivel a ház apraja, de nagyja is kedveli a madárcsicsergést, a madárvédők pedig amúgy is a 2010. esztendőt az egyre fogyó fecskék évének nyilvánították, úgy döntöttünk, hogy - természetesen- nem vesszük elejét a fészekrakásnak.

Bár éppen a bejárati rész emberek és macskák által sűrűn használt kellős közepén raktak fészket, reméljük, hogy a kábel lesz a fő tartózkodási helyük. Amennyiben a fiókák kikelésekor "piszkosra" fordul a helyzet, így a fészek alatt is lambériázni fogunk "fecskepelenkával".

Madárbarát templomkertünk és parókiakertünk mellett most már elmondhatjuk, hogy maga a parókia is madárbarát. A templomkertben alkalmi vendég a fülesbagoly és a kis fakopács, a parókiaudvar gesztenyefájának odúit a feketerigó, az istálló réseit a házi rozsdafarkú szokta kibérelni.

A füstifecskéket úgy lehet megkülönböztetni a molnárfecskéktől, hogy az előbbieknek hosszabb a villásfarka, illetve vörös torkuk van, de fészkük alapján is meg lehet különböztetni őket, hiszen míg a molnárfecske a "plafonig" rakja kis bejárati réssel, addig a füstifecske lejjebb rakja azt.Templom-puzzle (letöltés)

Templom-külső
(35 db.)


Templom-belső
(35 db.)
300 kb EXE letöltése


Orgona
(35 db.)
300 kb EXE letöltése


Templom-külső 2
(88 db.)
300 kb EXE letöltése


Templom-belső 2
(88 db.)
300 kb EXE letöltése


Orgona 2
(63 db.)
300 kb EXE letöltése