2009. december 24., csütörtök

Krónika 2009/12

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/12., karácsonyi száma.

A tartalomból:
  • Irodalom: Tollas Tibor: Fenyők
  • Igemagyarázat: Dicsőség az Istennek - békesség embernek (Lk 2,14)
  • Kalendárium: Jankovics Marcell: Magyar Karácsony
  • Gyülekezeti hírek

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-12.pdf

2009. december 10., csütörtök

Beköltöztünk a parókiába

A reménység meg nem szégyenít

Több évtizedes reménysége látszik megvalósulni gyülekezetünknek az új parókiarész megépülésével. A régen megfogalmazott vágyat, az építkezésre való gyűjtést és a munka megkezdését 2007-ben kezdte el a gyülekezet, kicsit félve az anyagi bizonytalanság miatt, ám az Ige erejével: "Az Úr erőt ad népének és megáldja." (Zsolt 29,11)

2008 végén a munka felénél járva ­– a zsoltárossal együtt kértük: "Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá." (Zsolt 90,17)

Ebben az évben ennek az isteni jóindulatnak és gondviselésnek a szemtanúi lehettünk naponta, amikor mi a holnap felől aggodalmaskodtunk, Ő mindig kínálta a megoldást, küldte a segítőket, közmunkázókat, adományozókat, akik által előbbre haladt az ügyünk.

Idén készült el a villanyhálózat és a víz bevezetése, nyílászárók megrendelése és beállítása, a belső pucolás, gipszkartonozás, glettelés és festés közmunkázók jóvoltából; a padlózás, csempézés valamint az épület külső szigetelése – így, adventre az új parókiarész lakhatóvá vált.

Beköltözhetővé, de nem teljesen késszé, hiszen a régi és az új épületrész közötti átjárhatóság még nem megoldott; hiányzik még a központi fűtéshez a kazán és a fűtőtestek; a régi épületrész omladozó falainak megerősítése; a nyílászárók, a padlók cseréje; a teljes épület külső színezése. Igaz, hogy a gazdasági válság idején minden anyagi nehézség, minden emberi gyengeség ellenére is szépen haladtunk a munkával, de nem értünk a végére. Bízunk benne, hogy gyülekezetünk tagjai – látva eddig elért eredményeinket –, nem hagyják félbe a munkát, hanem felvállalják annak teljes befejezését.

A lelkészcsalád Isten iránti hálával és a munkát felvállaló gyülekezetet imádságban hordozó szívvel vette birtokába így is az új otthont, hallgatva az igei tanácsot: "Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled." (Zsolt 103,2)

Kívánjuk, hogy örömünk közös legyen.

Kívánjuk, hogy munkánk Isten dicsőségét, gyülekezetünk gyarapodását és a lelkészcsaládok békés, nyugodt életét szolgálja sokáig.

Egyedül Istené a dicsőség! Ámen.

Oroszi Magda
lelkipásztor
2009. december 4.
Krónika 2009/11

2009. december 6., vasárnap

25 és 50 éve konfirmáltak találkozója

"Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet!" - szólt a Zsolt 50,5.14-15.23 igeversekből az üzenet az érkeserűi református gyülekezetben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozóján.

Az advent második vasárnapján megtartott ünnepi istentiszteleten sor került az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére, az azóta elhunyt konfirmálókra és konfirmáltató lelkészekre (Pál László és Kallós István) való megemlékezésre, emléklapok átvételére. Az 50 éve konfirmált 7 személyből 4-en, a 25 éve konfirmált 11 közül 5-en tudtak megjelenni ezen az alkalmon. A jubiláló konfirmálók a gyülekezettel együtt az úrvacsora közösségében is megerősítették Istennel kötött szövetségüket - összesen közel 100-an. Az ünnepi alkalmon gyülekezetünk kórusa is szolgált, elénekelve többek között a Református magyar vagyok kezdetű, egykori konfirmációk alkalmával elhangzó éneket. Az istentiszteletet követően a konfirmálókat és családtagjaikat szerény szeretetvendégségre hívtuk, ahol közös beszélgetésre, az emlékek megosztására került sor.

Adjon az Úr Isten az Ő szövetségéhez és Anyaszentegyházához hűséges sok reformátust még!

50 éve konfirmáltak

25 éve konfirmáltak

A gyülekezet kórusa

Krónika 2009/11

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/11., novemberi, adventi száma:

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-11.pdf