2009. október 27., kedd

Füle Lajos versek a Bibliáról

Füle Lajos

BIBLIÁM

Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem.
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem.
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem.
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem.
Ha beteg vagyok – mennyei patikám.
Ha egyedül állok – barát vár benne rám!
Füle Lajos

ÉN SZERETEM AZ ELNYŰTT BIBLIÁKAT

Hajlék az ISTEN, Könyve menedék!
Én szeretem az elnyűtt bibliákat,
énekeskönyvek kopott fedelét,
énekeit, mik meg-nem-kopva szállnak
a MENNY URÁHOZ, gyűrött bár a kotta:
"Tebenned bíztunk eleitől fogva..."
Az Ige szól, és felfrissül a fáradt,
élő vizet lel ismerős sorokba'...
Én szeretem az elnyűtt bibliákat.
Füle Lajos

NE FÉLJ

Háromszázhatvanhat 'Ne félj!'
táplálja bennünk a reményt
a Biblián át... Aki tud
olvasni, minden napra jut
annak ígéret s védelem,
hogy megszűnjék a félelem.
Híd ez, mely mindent átível,
csak hinni kell.
Csak hinni kell!2009. október 26., hétfő

2009.10.25.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések

Bibliaolvasás: 1Móz 23,1-9
Alapige: "Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket." (Jel 14,13b)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
  • okt. 20. özv. Borbély Sándorné Koncz Etelka - élt 70 évet (Jób 4,2-6)
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


2009. október 18., vasárnap

2009.10.18.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Bibliaolvasás: Zsid 12,4-11

Alapige: "Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak." (Zsid 12,11)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


2009. október 14., szerda

Az első hó
2009. október 14-én lehullott az első hó.
Mindez, miután előző nap megállás nélkül esett az eső, erős széllökésekkel kísérve.
Ugyancsak ma került sor a 20. református temetésre is - hófúvásban október közepén.

2009. október 11., vasárnap

2009.10.11.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Alapige: "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt." (Apostolok cselekedetei 20:28-32)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
  • okt. 6. özv. Kis Béláné Nagy Rozália - élt 83 évet (Zsolt 71,9.17-21)
  • okt. 6. Vincze Sándor - élt 72 évet (Zsolt 119,92-94)
  • okt. 9. Rézműves Károly - élt 84 évet
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
  • okt. 5. Jakó József halálának 17. évf-ra
  • okt. 6. ifj. Somogyi László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emléküket!Keresztelés

"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27)
  • okt. 11. Sebastian Roland, Farkas Sebastian és Karola fiúgyermeke
Isten áldása legyen a gyermek és családja életén!


2009. október 5., hétfő

Híres keserűiek: Böszörményi Jenő

Böszörményi Jenő
gépészmérnök, az első magyar dízelmotor tervezője
Érkeserű, 1872. április 23. – Budapest, 1957. augusztus 8.

A magyar nemzet több tudóst, felfedezőt is adott a gépjárműiparnak is. Bánki Donát és Csonka János voltak az 1893-ban szabadalmaztatott (vízbeporlasztásos) karburátor feltalálói, az első magyar gépjárművek gyártói a század elején. Galamb József az amerikai Ford-cég konstrüktőre volt, ő tervezte a Ford sikerét megalapozó híres T-modellt. Az első magyar dízel-motor tervezője, az első magyar sorozat-autómobilok kifejlesztője pedig az érkeserűi születésű Böszörményi Jenő volt.

Böszörményi – eredeti nevén: Goldhammer – mérnöki tanulmányait Zürichben (Svájc) végezte 1893-ban. Előbb a Ganz-művek, majd a Fegyver- és Gépgyár Diesel-szakértője (Diesel-motorszerkesztési osztályának vezetője) lett. Itt tervezte és gyártotta meg az első magyar Diesel-motort 1899-ben.

A Fegyver- és Gépgyár Rt. vezérigazgatója ebben az időszakban Epperlein Oszkár gépészmérnök volt, akinek kezdeményezésére kezdték meg a motorgyártást. Bár Rudolf Diesel motorja akkor még kísérleti stádiumban volt, a gépben meglátta a jövő erőgépét.

1898-ban a Magyar Általános Hitelbank és a Fegyver- és Gépgyár Rt. megvette az augsburgi Diesel Rt.-től a dízelmotor szabadalmait és a gyártási jogot az egész Monarchia területére. Még ugyanebben az évben Böszörményi Jenő vezetésével létrehozták a dízelmotor tervező irodát. Az első magyar dízelmotor Böszörményiék tervei alapján 1899-ben készült el a Fegyver- és Gépgyárban, árjegyzékükben 300 lóerős motor is szerepelt.

Rudolf Diesel, aki két évvel korábban, 1897-ben építette meg az első róla elnevezett motort, a továbbfejlesztett magyar változatot elismerése jeléül "Ungarische Bauart"-nak, "magyar tipus"-nak nevezte el. 1901-ben a gyárban folyó motorgyártás annyira megelőzte a többi országot, hogy annak berendezését angol gyáraknak mintaként ajánlotta az augsburgi Diesel Rt. A későbbi választék szerint az egyhengeres gépek 5-60 lóerős, a kéthengeresek 30-120 lóerős nagyságban készültek.

1903-tól Böszörményit meghívták a Westinghouse autógyár főmérnökének, előbb Le Havre-i, majd a londoni telepre. Jelentős eredményeket ért el a cég automobiltípusainak kifejlesztésében. Később megbízták a gyár aradi fióküzemének vezetésével, ahol benzin-elektromos motorvonatok tervezésével is foglalkozott.

http://www.gjt.bme.hu/automobilizmus/magosix/0.jpg

Böszörményi később a magyar Benz autógyár, az aradi Marta autógyár, majd a Magyar Általános Gépgyár műszaki igazgatójaként vezette a hazai gépkocsigyártást.

1924-1931 között a Gépgyár (MÁG) műszaki igazgatójaként nevéhez fűződik a MAGOMOBIL és a MAGOSIX típusú autók sorozatgyártásának bevezetése.

MAGOSIX-modell

2009. október 2., péntek

Csempézés, járdaöntés

Folyamatban van a nappali járólapjainak a letevése valamint a konyha csempézése. A kész állapotról is közlünk majd fotókat. A kazánházban még a végső simítások hátra vannak. Az új épület elején védőjárdát, lépcsőt és feljárót öntöttünk.Öcsödi fotóalbum

Az Öcsödi Református Egyházközség fotóalbumát az alábbi Picasa-albumban találja meg. A hivatkozás a jobboldali, állandó oszlopban is megtalálható ezentúl a Galéria címszó alatt.

Öcsödi fotóalbum