2011. január 18., kedd

Negyedik típusú árvíz

Negyedik típusú árvíz

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.01.19.

A Pallas Lexikon szerint háromféle árvíz van: a jégtorlódásból, az egyszerre olvadó hótömegből, illetve a nagy esőzésekből adódó. Én – nem szakember módján – egy negyediket is hozzátennék: az emberi butaságból fakadót. Az utóbbi hónapok szokatlan mennyiségű csapadéka okoz az Érmellék egy részén (is) árvizet. Ez így nem is pontos szóhasználat, hiszen folyó nem öntött ki, de a népnyelv a csapadékból és megemelkedett talajvízből álló belvizet is árvíznek említi – a bajban nem ad a nyelvi nüanszokra. A térségben nem volt szokatlan a sok víz, hiszen míg a korabeli Állami Vízügyi Bizottság az 1960–as évek végén nem terelte új mederbe az Ér folyót, és csapoltatta le a lápot, az emberek élete összefonódott a vizivilággal. A természet törvényei elleni hadakozás sosem kecsegtet sikerrel, a lecsapolt területek nem adták a remélt hasznot: a nád és sás nem hajlandó eltűnni, a víz „visszajön” amikor teheti. Ezt tetézte ellenszegülésével az emberi butaság, aminek kárvallottai azok, akiknek a mélyen fekvő területekre építkezési engedélyt adtak, akiknek szántót mértek a sokszor víz alá kerülő területeken. Az eredmény: nedves házfalak, rendszeresen vízzel megtelő pincék, elöntött udvarok, kertek – bosszúság, költség, idegeskedés. Az akkori felelősöket ma már botorság lenne keresni. Ám bűnüket jóvá lehetne tenni, mondják az Érmellék védelmezői: érdemes (természetvédelem) és hasznos (turisztika) lenne a legmélyebben fekvő területen visszaállítani a lápvilágot, a többin pedig megoldani a vízelvezetést. Kétségtelenül nagy munka. De nagy bűnt hogyan lehetne másképp helyrehozni?


Érkeserűben a víz az úr (fotók)

Tengerré változott legelő Érkeserű határában

Tengerré változott legelő Érkeserű határában

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.01.18

Bihar megye - Az Érmellék legalacsonyabban fekvő részén, Érkeserű faluban egyelőre nem veszélyeztet lakóházakat a belvíz, de a legelők „tengerré” változtak, mondta el kérdésünkre Nyíri Sándor polgármester.


A Kiskereki községhez tartozó Érkeserű az 1960–as évek végén lecsapolt mocsárvilág területén található, a régió legmélyebben fekvő részén. Ennek megfelelően nem meglepő, hogy a szokatlanul sok csapadékból származó belvíz gondot okoz a településen. Volt már ekkora a belvíz korábbi években, ellenben most annyival rosszabb a helyzet, hogy míg akkor tavasszal volt, ami után következett a szárazabb időszak, most még csak január van, vagyis további csapadék, esetleg hóolvadás is várható a továbbiakban, ami súlyosbíthatja a helyzetet, mondta kérdésünkre Nyíri Sándor polgármester.


Tó a szántóföldön


Érkeserű lakóházait legalábbis egyelőre nem veszélyezteti, a falu szélső épületeitől mintegy 20 méterre van még a víz a Kiskereki felőli bejáratnál. Ellenben az út menti legelőn olyan szépen hullámzik a víz, mintha tenger lenne ott, a szántóföldeken pedig néhol méteres a vízmélység. Az Ér folyón átvezető híd mellett, a töltésen kívül pedig azt hiheti az arra járatlan, hogy egy nagy tavat lát. A keserűi romatelepet, mely egy domb hátán van a falutól távolabb, elzárta a világtól a víz, ez nem ismeretlen jelenség, máskor is megtörtént már a polgármester által említett tavaszi áradásokkor. Erre az eshetőségre készülve korábban kővel feltöltötték az oda vezető utat, de mára az is víz alá került már. Egy kis tutajt építettek, hogy, mint hajdanán a mocsárban, azzal közlekedjenek.


Híd a romatelepre?


Nyíri Sándor telefonbeszélgetésünk idején is a megyei Sürgősségi Esetek Felügyelőségénél (ISU) próbált segítséget kérni. Szerinte megoldás lenne egy úgynevezett pontonhíd, mint ideiglenes megoldás. Most (is) jó szolgálatot tennének azok a szivattyútelepek, melyeket még a rendszerváltás előtt kezdtek építeni éppen az ilyen esetekre készülve, hogy a vizet „beemeljék” az Érbe, de amelyek sosem készültek el... Az árkok pedig már nem bírják a terhelést, mármint az a kevés, amely még megvan, és ritkán ki is lett takarítva. A község másik két, magasabban fekvő településén (Kiskerekiben és Asszonyvásárán) nincsen hasonló helyzet, de ott is van víz esetleg pincékben, kertekben.


2011. január 8., szombat

Keresztelések 2010


Keresztelések 2010
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel." (Gal 3,27)

 1. jún. 6. Warren Tony és Tímea Kevin nevű fiúgyermekét
 2. jún. 27. Oroszi Kálmán és Magda Mátyás nevű fiúgyermekét
 3. aug. 22. Gábor Sándor és Enikő Norbert nevű fiúgyermekét
 4. szept.19. Lovas László és Anikó Kevin Milan nevű fiúgyermekét
 5. szept. 25. Sass Réka Diána nevű leánygymermekét
 6. okt. 24. Jakó Attila és Tímea Attila nevű fiúgyermekét

Isten áldása legyen a gyermekek és családjuk életén!


Esküvő 2010


Esküvő 2010
"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre..." (Ének 8,6a)

 1. jan. 30. Nagy Attila (ref.) és Vincze Krisztina (ref.)

Isten áldása legyen házasságukon!

Emlékharangok 2010


Emlékharangok 2010
"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)

 1. jan. 4. Báji Etelka hal. 1. évf-ra
 2. jan. 11. Létai Ferenc hal. 1. évf-ra
 3. jan. 13. Borbély Károly hal. 3. évf-ra
 4. jan. 16. Bálint Éva Gyöngyi hal. 1. évf-ra
 5. jan. 25. Kis Károlyné Molnár Margit hal. 1. évf-ra
 6. feb. 11. Szilágyi Ferenc hal. 15. évf-ra
 7. már. 24. Kis Sándor hal. 1. évf-ra
 8. már. 29. Papné Bertalan Lídia hal. 20. évf-ra
 9. ápr. 2. Lengyel Róbert hal. 2. évf-ra
 10. máj. 7. Létainé Pete Erzsébet hal. 10. évf-ra
 11. máj. 13. Palczert Adél hal. 1. évf-ra
 12. máj. 21. Sass Erzsébet hal. 1. évf-ra
 13. jún. 1. ifj. Létai Imre hal. 2. évf-ra
 14. jún. 9. Nyéki László (Tenke) hal. 1. évf-ra
 15. jún. 3. Sas Sándor hal. 1. évf-ra
 16. jún. 6. id. Szatmári István hal. 1. évf-ra
 17. júl. 27. Létai Angéla hal. 1. évf-ra
 18. aug. 6. Kis József hal. 1. évf-ra
 19. szept. 9. Bot Emma hal. 1. évf-ra
 20. szept. 16. Jakó Józsefné Giczei Teréz hal. 9. évf-ra
 21. szept. 20. Sas Gizella hal. 1. évf-ra
 22. szept. 23. Létai Zsigmond hal. 1. évf-ra
 23. szept. 26. Szatmáriné Kuin Lea hal. 1. évf-ra
 24. okt. 3. Kiss Béláné Nagy Róza hal. 1. évf-ra
 25. okt. 5. Vincze Sándor hal. 1. évf-ra
 26. okt. 7. Jakó József hal. hal. 18. évf-ra
 27. okt. 13. Jakó Elekné Giczei Erzsébet hal. 1. évf-ra
 28. okt. 17. Borbély Sándorné Koncz Etelka hal. 1. évf-ra
 29. okt. 31. Bertalan István hal. 9. évf-ra
 30. dec. 31. Sass Irma hal. 1. évf-ra

Isten tegye áldottá emléküket!
Temetések 2010


Temetések 2010
"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)

 1. jan. 2. Sas Irma - élt 75 évet
 2. jan. 13. özv. Szakács Gyuláné Erdei Irma - élt 71 évet
 3. már. 10. Giczei Rudolf - élt 65 évet
 4. már. 28. özv. Létai Sándorné Kis Júliánna - élt 87 évet
 5. ápr. 3. Nagy Sándor - élt 81 évet
 6. ápr. 16. Gábor Irma - élt 89 évet
 7. máj. 8. Munkácsi Imre - élt 77 évet
 8. máj. 14. Lovas Sándor - élt 78 évet
 9. jún. 5. Zahorák Béla – élt 56 évet
 10. jún. 30. Baloghné Dicső Anna – élt 80 évet
 11. júl. 15. Kiss Sándor – élt 74 évet
 12. júl. 23. Jakó Sándor – élt 75 évet
 13. aug. 10. özv. Munkácsi Sándorné Sass Gizella – élt 84 évet
 14. szept. 5. Bereczki József – élt 72 évet
 15. szept. 10. Balogh Gábor – élt 86 évet
 16. nov. 1. Sas Pál – élt 80 évet
 17. dec. 10. Beke Erzsébet – élt 81 évet

Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!