2008. december 31., szerda

BUEK


Minden kedves internetes olvasónknak
Istentől megáldott új esztendőt kívánunk:
bort, búzát, békességet, boldogságot, egészséget!

2008. december 23., kedd

Befedtük a tetőt

Az esős decemberi napok ellenére, Isten kegyelméből és önkormányzati támogatással sikerült új cseréppel befedni az újonnan épített parókiarészt - a tervezett bontásból származó cserép helyett. A mennyezet ledeszkázása és szigetelése a többi munkálattal együtt a következő esztendőre marad.
Boldog Karácsonyt!


Kívánunk minden internetes olvasónknak
Istentől megáldott karácsonyi ünnepet!

Krónika 2008/12

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2008/12., karácsonyi száma.

Letöltés: http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2008-12.pdf

2008. december 3., szerda

Konfirmáltak találkozója

Advent I. vasárnapján, 2008. nov. 30-án, került sor gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára.

Erre az ünnepi istentiszteletre 139 gyülekezeti tag gyűlt össze, közöttük a 18 ünnepelt, mindkét csoportból 9-9 konfirmált tag tudott eljönni. Az igehirdetés rendjén Oroszi Magda lelkipásztor, a Filippi 1,27 versével: „Viseljétek magatokat az evangéliumhoz méltóan.” – bátorította az adventi gyülekezetet hitük megélésére. Igehirdetés után közös imádságban adtunk hálát Istennek az életünk eddigi áldásaiért, vezetéséért; az Ő gondviselését kértük életünk további részére is; együtt imádkoztunk azokért, akik betegség, vagy bármilyen más ok miatt, nem tudtak eljönni, hogy együtt ünnepelhessünk. Néma csenddel emlékeztünk vissza, az egykori lelki nevelőkre Pál László és Kallós István lelkipásztorokra, valamint azokra a konfirmált társakra, akik már nincsenek az élők sorában.

Gyülekezetünk felnőtt kórusa két énekkel köszöntötte az ünnepelteket, akik névsorolvasás után az úrasztala köré sorakoztak, hogy hitvallás és fogadalomtételüket Isten és a gyülekezet színe előtt megerősíthessék. A hitbeli megerősítésről mindenki egy-egy emléklapot vehetett át, melyet követően mintegy 100-an vettük magunkhoz az úrvacsorát.

Az istentisztelet végeztével a 25 és 50 éve konfirmált gyülekezeti tagokat házastársaikkal együtt megvendégeltük a gyülekezeti teremben, ahol tea, kávé és kalács fogyasztása közben adódott alkalom a kötetlen beszélgetésre. Itt elevenítették fel azokat a szép élményeket, melyek még ennyi év távlatából is elevenen élnek emlékeikben. Majd egy-egy kedves ének eléneklésével zártuk a találkozót, bízva abban, hogy ez az alkalom Isten dicsőségére és mindannyiunk hitbeli megerősödésére szolgált.


A 25 éve konfirmáltak.
Hátsó sor: Dandé Ottó, ifj. Stefán József, Hengyéné Medvés Erika, Kissné Lovas Anna, Sass E. László. Első sor: Vincze Attila, Nyékiné Stefán Enikő kántor, Papp Ildikó, Oroszi Magda lelkész, Nyéki László, Szakács József.

Az 50 éve konfirmáltak.
Hátsó sor: Nyékiné Stefán Enikő kántor, id. Stefán József, Nagy Ilona, Végh Gyula, Lovasné Kis Irma, Csordás Juliánna. Első sor: Sass Margit, Sass Mária, Oroszi Magda lelkész, Balogh Erzsébet, Létai Emma.

A templomban jelen lévő asszonyok.

A presbiterek padja.

A háttérben a férfiak, az előtérben a kórus tagjai.