2010. május 30., vasárnap

Kiskonfirmáció Érkeserűben

Az érkeserűi református gyülekezet 13 fiatalja tett vizsgát Szentháromság vasárnapján az első éves konfirmációs képzés végén. Az énekeskönyv egy-egy énekéből, egy bibliai történet és egy bibliai Ige - aranymondás - elmondásával, valamint az első éves konfirmálók kátéjából vizsgázott az 5 lány és 7 fiú; egyikük pedig a gyülekezet történetét mondta el.


Az idei egyházi / iskolai évben bár nem volt másodéves konfirmáló csoport, de Isten segítségével a következő évben újabb csoport indul el a képzés útján. Isten áldását kérjük ifjainkra, hogy találják meg közösségüket a családban, az iskolában, a gyülekezetben és az életben, hogy "emlékezzenek meg Teremtőjükről még ifjúságuk idején" (Préd 12,3), hogy Isten áldása velük maradjon egész életükben. Isten tegye őket Egyházának hitvalló tagjaivá!Első sor: Póka Magdolna, Amászka Amália, Herman Dávid, Gacsádi Sándor, Nyéki Csaba, Szatmári Ákos, Amászka Károly.
Második sor: Kósa Zsuzsa, Takács Tímea, Munkácsi Erika, Hengye Kristóf, Egri László, Nyéki Ádám.2010. május 26., szerda

Gyűjtés motoros kaszára

"Ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom…"
(Péld 24,31)


A gyülekezet egy örökös gondját szeretnénk megoldani, megkönnyebbíteni azzal, hogy Isten segítségében és híveink adakozásában bízva tervbe vettük egy motoros kasza megvásárlását.

A templom, a parókia és a gyülekezeti épületek udvarán és környékén lévő nagy terület kaszálása mellett még nagyobb gondot jelent a temetőben lévő gaz és bozót levágása.

Az erre alkalmas nagy teljesítményű motoros kasza megvásárlására így gyűjtést hirdetünk: a pünkösdi és kiskonfirmációs perselypénzt erre a célra fordítjuk, emellett természetesen személyes adományokat is örömmel fogadunk el.


2010. május 3., hétfő

Anyák napja Érkeserűben

"Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." (Ézsaiás könyve 40:11) - hangzott az alapige az érkeserűi református gyülekezet anyák napi ünnepi istentiszteletén. Oroszi Kálmán református lelkipásztor elsősorban a gyermekek Jézushoz engedéséről prédikált, külön kihangsúlyozva, hogy ez csak úgy lehetséges, ha az édesanyákat, nagymamákat, nevelőket, pedagógusokat is Krisztus vezeti. Gyermekeinket, családunkat, gyülekezetünket és egyházunkat sem csupán legeltetni, táplálni, ellátni kell, hanem szelíden terelgetni, vezetni a Krisztus és az emberség útjára. Az imádság során kértük Istent, hogy Ő legyen életünknek, családunknak, egyházunknak gondviselő Főpásztora; emlékezve egyúttal az elhunyt, értünk sokat áldozó édesanyákért is.

Az ünnepi istentiszteleten az érkeserűi Óvoda és a Számadó Ernő Általános Iskola református gyermekei, diákjai ünnepi szavalatokkal és énekekkel köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Ezúton is köszönjük pedagógusainknak, hogy egyházi és nemzeti ünnepeken templomunkban is bemutatják műsoraikat.

Istentiszteletünkön részt vettek a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány képviselői is, akik erdélyi és partiumi látogatásuk során az általuk támogatott gyülekezeteket látogatják meg. Isten tartson össze bennünket közös Anyaszentegyházunkban!

Az anyáknapi istentiszteleten begyűlt perselypénzt hagyományosan a micskei Sámuel bentlakás számára ajánljuk fel.


2010-05-02-anyaknapja-OK

2010-05-02-anyaknapja-KV


Az istentiszteleten készült fényképek albumainak a megnyitásához kattintson a fenti képekre.