2011. december 31., szombat

Temetések 2011


Temetések 2011
"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)

 1. jan. 12. Kis Károly – élt 76 évet
 2. febr. 2. özv. Medvés Jószefné Balogh Ida – élt 90 évet
 3. febr. 15. özv. Sass Jánosné Gábor Eszter – élt 87 évet
 4. febr. 15. Zahorák János – élt 86 évet
 5. márc. 5. Nagy Károly – élt 75 évet
 6. márc. 20. Nagy Ilona – élt 68 évet
 7. máj. 26. Csorba Ilona – élt 85 évet
 8. jún. 21. özv. László Istvánné Létai Eszter – élt 87 évet
 9. júl. 11. Nyéki Árpád – élt 62 évet
 10. aug. 10. Nagy Józsefné Gábor Etelka – élt 80 évet
 11. szept. 28. Sass József – élt 91 évet
 12. okt. 1. id. Vincze Imre – élt 77 évet
 13. okt. 5. Katona Imre – élt 46 évet
 14. okt. 8. Katona István – élt 88 évet
 15. nov. 8. Szabó Lajosné Szilágyi Erzsébet – élt 58 évet

Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


Emlékharangok 2011


Emlékharangok 2011
"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)

 1. jan. 12. Szakács Irma hal. 1. évf-ra
 2. jan. 13. Borbély Károly hal. 4. évf-ra
 3. jan. 16. Bálint Lajosné Balla Éva Gyöngyi hal. 2. évf-ra
 4. jan. 22. Szabó Árpád hal. 1. évf-ra
 5. márc. 28. Létai Sándorné Kis Júliánna hal. 1. évf-ra
 6. márc. 31. M. Kissné Nagy Ágnes hal. 80. évf-ra
 7. ápr. 2. Lengyel Róbert hal. 3. évf-ra
 8. ápr. 3. Nagy Sándor hal. 1. évf-ra
 9. ápr. 15. Ásztai Árpád hal. 10. évf-ra
 10. máj. 7. Munkácsi Imre hal. 1. évf-ra
 11. máj. 13. Lovas Sándor hal. 1. évf-ra
 12. máj. 22. ifj. Sas József hal. 1. évf-ra
 13. jún. 1. ifj. Létai Imre hal. 3. évf-ra
 14. jún. 3. Zahorák Béla hal. 1. évf-ra
 15. jún. 27. Lovas Józsefné Kun Erzsébet hal. 20. évf-ra
 16. jún. 28. Balogh Gáborné Dicső Anna hal. 1. évf-ra
 17. júl. 13. Kis Sándor hal. 1. évf-ra
 18. júl. 22. Jakó Sándor hal. 1. évf-ra
 19. júl. 27. Létai Angéla hal. 2. évf-ra
 20. aug. 8. Munkácsiné Sas Gizella hal. 1. évf-ra
 21. szept. 5. Bereczki József hal. 1. évf-ra
 22. szept 6. Balogh Gábor hal. 1. évf-ra
 23. szept. 14. Jakó Józsefné Giczei Teréz hal. 10. évf-ra
 24. szept. 23. Létai Zsigmond hal. 2. évf-ra
 25. okt. 6. Jakó József hal. 19. évf-ra
 26. okt. 31. Bertalan István hal. 19. évf-ra
 27. nov. 1. Sas Pál hal. 1. évf-ra

Isten tegye áldottá emléküket!

Esküvők 2011


Esküvők 2011
"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre..." (Ének 8,6a)

 1. ápr. 2. Herman Ottó és Vincze Renáta
 2. szept.24. Balazsi Zsolt és Sass Mária
 3. okt. 8. Vadkerti József és Szűcs Renáta Erzsébet
 4. okt. 15. Sas Attila és Sas Edina
 5. nov. 13. Calman György és Takács Erzsébet Anikó
 6. nov. 19. Gábor László és Csorján Renáta
 7. nov. 26. Bartha Alin Emanuil és Amászka Krisztina Zsuzsanna

Isten áldása legyen házasságukon!

Keresztelések 2011


Keresztelések 2011
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel." (Gal 3,27)

 1. márc.27. Nyéki László és Enikő László Krisztián nevű fiúgyermekét
 2. jún. 26. Daróczi Béla és László Aliz Benjámin-Roland nevű fiúgyeremkét
 3. szept. 4. Kis József Attila és Enikő Henrietta Bianka nevű leánygyermekét
 4. okt. 2. Nagy Attila és Krisztina Virág Laura nevű leánygyermekét
 5. nov. 6. Jakó Csaba és Tímea Márk nevű fiúgyermekét
 6. nov. 13. Calman György és Erzsébet Izabella Regina nevű leánygyermekét
 7. nov. 13. Takács Angéla Krisztián nevű fiúgyermekét
 8. nov. 13. Giczei Szilárd és Imola Jázmin Larissa nevű leánygyermekét

Isten áldása legyen a gyermekek és családjuk életén!

2011. december 28., szerda

Számadó Ernő: A csend beszéde (2011)


Számadó Ernő
A csend beszéde
Versek
Gavrucza Tibor akvarelljei
(Nagyvárad, 2011)

Megvásárolható az Érkeserűi Református Egyházközség lelkészi hivatalában.
Ára 15 lej.Szavakkal festette meg Hímeshátszigetet


2011. december 27., kedd

Karácsonyi könyvbemutató Érkeserűben

Karácsonyi könyvbemutató Érkeserűben

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.12.27

Bihar megye – Egy hónappal a Számadó Ernő-szobor leleplezése után újabb jelentős állomásához érkezett a költő emlékének ápolása Érkeserűben: a református templomban újabb verseskötetét mutatták be vasárnap.


Gavrucza Tibor lelkész és Boros József tanár a könyvbemutatón

A vasárnap délben tartott ünnepi istentiszteleten Gavrucza Tibor ny .székelyhídi lelkész hirdette az igét a Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből vett idézet alapján: “Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust…” Elmúlt a szenteste, sápad a csoda, lankad a buzgalom, már nincs tele a templom, vonszolhatjuk tovább mindennapi életünket – jellemezte az ünnep utáni hangulatot prédikációja elején a tiszteletes, ám figyelmeztetett: ne az elmúltakat sajnáljuk, hanem inkább azokat, kiknek a karácsony csak az ajándékokat, a csillagszórót, a szaloncukrot jelenti! Az igehirdetés után Oroszi Magda helyi lelkész köszöntötte a vendégeket, előrebocsátva, hogy azok “nem érkeztek üres kézzel”, ugyanis akkor került sor Számadó Ernő A csend beszéde című kötetének bemutatójára. (Az előző, a Fenyőfa a lápon című 2006-ban jelent meg.)

Az Érmellék egyik kincse

Gavrucza Tibor a kötet(ek) szerkesztőjeként elmondta: nagyon sokat köszönhet Érkeserűnek abban, hogy ezer szállal kötődik az Érmellékhez, annak kincseihez. Egy ilyen “kincsnek” nevezte Számadó Ernőt is, akit az Érmellék, az ott töltött életének nyomorúsága, magánya, meghurcoltatása, ugyanakkor a megtalált boldogsága érlelt azzá, ami lett, fejtette ki a méltató. Hozzátette: a Számadó-versekben az érmelléki lápvidék “tündérvilága” a lecsapolását követően is tovább él. A kötet előszavát Boros József érmihályfalvi tanár írta, aki pályája kezdetén, amikor még “ifjúsága világmegváltó heve fűtötte”, került Érkeserűbe, és ott “első látásra láthatatlan és megmagyarázhatatlan szálak kötötték” Számadó Ernőhöz. Boros József röviden felidézte az 1960-as évek Érkeserűjét, “melynek mesevilágában hóbortosnak tűnő, meglepő jelenség volt Számadó Ernő”. Az akkor fiatal tanár idősebb barátja biztatására kezdett maga is versírásba, vasárnap fel is olvasta A láp hű fia lettél című, Számadó Ernő emlékére született költeményét, mely a szóbanforgó kötetben is megtalálható.

Verskísérő festmények

Ezt követően Gavrucza Tibor mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez, például a családnak is, melynek tagjai őrizgették a kéziratokat. A lelkész nem csak szerkesztőként, de képzőművészként is “jelen van” a kötetben, hiszen azt érmelléki ihletettségű akvarelljei illusztrálják, pontosabban – ahogyan ő fogalmazott – a festmények “kísérik a verseket”. A bemutató végén Oroszi Magda adott át ajándékokat a vendégeknek, ugyanakkor leszögezve: a keserűieknek el kell fogadniuk, hogy a köztük élt Számadó Ernő egy értékes ember volt. Maga az érintett ezt még életében állítólag így fogalmazta meg: “Nekem ahhoz meg kell halni, hogy nagy legyek.” A tiszteletes asszony ugyanakkor a költő nevét viselő iskolának is tartogatott meglepetést: Budapestről “megszereztek” 2 régi Számadó-kötetet (Meg kell a búzának érni, Az özönhajú varga meséi), így az intézményben lévő emlékszobában már hatra gyarapodott a korabeli kiadványok száma.


Koszorúzás a szobornál

Az istentiszteleten közreműködött az egyházközség kórusa, majd a kötetet meg lehetett vásárolni, amit Gavrucza Tibor és Boros József dedikált. A templomozás után került sor Számadó Ernő egy hónapja leleplezett szobrának megkoszorúzására. A mellszobor talapzatához Gavrucza Tibor és Boros József, illetve a helyi református egyházközség és ifjúsági szervezet képviselői tettek koszorút.

fotó: Rencz Csaba


2011. december 24., szombat

Krónika 2011/12


2011. december 22., csütörtök

Áldott Karácsonyt!


"Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez."
(Ézsaiás könyve 60:3)

Istentől megáldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!


2011. december 21., szerda

Könyvbemutató Érkeserűben

December 26-án, hétfőn, karácsony második napján az érkeserűi református templomban kerül sor Számadó Ernő kiadatlan verseinek legújabb, Gavrucza Tibor ny. lelkész, képzőművész akvarelljeivel ábrázolt kötetének bemutatására.


Számadó Ernő érkeserűi szobra
© Fotó: Rencz Csaba

A 11 órakor kezdődő istentiszteleten prédikál valamint "A csend beszéde" címet viselő kötetet bemutatja Gavrucza Tibor. Az istentisztelet után virágot helyeznek el a költő nemrégiben leleplezett szobránál. Szeretettel várja az érdeklődőket és áldott karácsonyi ünnepet kíván az Érkeserűi Református Egyházközség.

2011. december 10., szombat

Konfirmációs találkozó Érkeserűben

Advent második vasárnapján, december 4-én került sor ismét gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára.


Ezen az ünnepi istentiszteleten a Lk 14,15-24 versei alapján a nagy vacsora példázatáról szólt az igehirdetés. Oroszi Magda lelkipásztor a prédikáció során kiemelte, hogy nem csak az a fontos, hogy egyesek majd esznek kenyeret Isten országában, hanem hogy ezeknek már most el kell fogadni Isten meghívását. Látni kell a kapcsolatot a Jézus jelenlegi asztalközössége és a nagy vacsora között.

Az istentisztelet második részében az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére került sor. A név szerint az Úrasztalához szólítottak a fogadalomtétel előtt csendben emlékeztek meg a már elhunyt évfolyamtársakra, illetve az egykor konfirmáltató lelkészekre: Pál László és Kallós István tiszteletesekre.
A fogadalomtételt követően felnőtt kórusunk két énekkel köszöntötte az ünnepelteket, melyet ők 1-1 szál virággal háláltak meg a kórus tagjainak.

Majd az úrvacsorai hívásra "jöjjetek, éljetek az én étkemmel és igyatok a borból, melyet készítettem" - mintegy 200-an sorakoztak gyülekezeti tagjaink, hogy magukhoz vegyék a kegyelem jegyeit.

Az istentiszteletet követően az ünnepeltek és családtagjaik számára szeretetvendégséget szerveztünk a gyülekezeti teremben, ahol a forró tea és kávé mellett kemencében sült kalács és aranygaluska került az asztalra Balajti Irén presbiterünknek köszönhetően.

Isten áldott ajándéka volt mindannyiunk számára ez a találkozó. Az Ő áldása kísérje továbbra is mindannyiunk életét.

Oroszi Magda
érkeserűi lelkipásztorAz 50 éve konfirmáltakA 25 éve konfirmáltak


50 éve konfirmáltak
1961. május 14.

 1. Bányai József
 2. Cséke Erzsébet
 3. Csorba István
 4. Fekete Hajnal
 5. Gábor Ilona
 6. Gábor Zsigmond
 7. Kis Piroska +
 8. Kiss Mária
 9. Kiss Sándor
 10. Koszta Géza
 11. Létai Erzsébet +
 12. Lovas Pál +
 13. Munkácsi Mária
 14. Nemes Erzsébet
 15. Nyéki Barna
 16. Nyéki József
 17. Palczert Ilona
 18. Palczert Irén
 19. Sass Irén
 20. Sass Irma
 21. Szilágyi Zoltán +

25 éve konfirmáltak
1986. május 11.

 1. Blága Zsolt
 2. Bereczki Erika
 3. Koszta Csaba
 4. Csorba Attila
 5. Csorba Sándor
 6. Giczei Attila
 7. Giczei László
 8. Kis Ildikó
 9. Kósa Piroska
 10. Lovas Antónia
 11. Nyéki Ottó
 12. Póka István
 13. Sas Ildikó
 14. Vincze Sándor


2011. december 4., vasárnap

Krónika 2011/10-11