2009. november 22., vasárnap

Meghívó a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára

"Vigyázzatok magatokra,
hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk,
hanem teljes jutalmat nyerjünk."
(2Jn 1,8)

Szeretettel hívjuk a gyülekezetünkben 25 és 50 éve konfirmáltakat az érkeserűi református templomba, 2009. december 6-ra, Advent második vasárnapjára, a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteletre.

Ezen a jubileumi alkalmon sor kerül az egykor elhangzott hitvallás és fogadalomtétel megerősítésére, megismétlésére, illetve közös úrvacsoravételre is. Az istentisztelet után lehetőség nyílik közös beszélgetésre a gyülekezeti teremben.

Kérjük, részvételét vagy távolmaradását jelezzék vissza személyesen vagy üzenve, illetve a következő mobil-telefonszámok egyikén: (004)-0742-08-07-03; (004)-0788-885-771; (004)-0788-848-228, vagy az erkeseru@zappmobile.ro e-mail címen.

Írásos meghívót személyesen vagy postán juttatunk.

Isten áldását kérve életükre, tisztelettel és szeretettel:

Oroszi Kálmán
helyettes lelkipásztor


50 éve konfirmáltak
1959. május 20.

 1. Borbély Eszter
 2. Gábor József
 3. Létai Károly
 4. Nyéki Károly
 5. Pál Ferenc
 6. Sas Ibolya
 7. Vincze Magda
 8. + Csorba Géza
 9. + Gacsádi János
 10. + Kardos Gábor

25 éve konfirmáltak
1984. június 3.

 1. Bányai Erika
 2. Bende Ildikó
 3. Giczei Ottó
 4. Kis Imre
 5. Kovács Imre
 6. Lovas Irma
 7. Munkácsi Imre
 8. Munkácsi József
 9. Papp Emese
 10. Szilágyi Sándor
 11. Vincze Ottó

2009.11.22.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet

Bibliaolvasás: 2Thessz 2,1-12

Alapige: "És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével." (2Thessz 2,8)Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • nov. 24. Kozák Albert halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emlékét!


2009. november 16., hétfő

2009.11.15.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések

Bibliaolvasás: 1Pt 3,8-17

Alapige: "Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve." (1Pt 3,17)


Esküvő

"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre..." (Ének 8,6a)
 • nov. 14. Jakó Csaba (ref.) és Lovas Timea (ref.)
Isten áldása legyen házasságukon!


2009. november 11., szerda

2009.11.08.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések

Bibliaolvasás: 1Pt 2,1-10

Alapige: "Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. " (1Pt 2,5)


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • nov. 7. Papp László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emlékét!Keresztelés

"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27)
 • nov. 8. Manuela Mihaela, Buta Attila és Mária leánygyermeke
Isten áldása legyen a gyermek és családja életén!
2009. november 1., vasárnap

2009.11.01.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Alapige: "Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. " (2 Timóteus 2,11-13)


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • okt. 31. Bertalan István halálának 8. évf-ra
 • nov. 2. Kis Zsoltné Kovács Éva halálának 1. évf-ra
 • nov. 7. Papp László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emléküket!Presbitérium

Az istentisztelet keretén belül fogadalmat tett az új presbitérium, élén a főgondnokkal és a gondnokkal, valamint a két egyházfi. Fogadalmukat és reformáció-napi istentiszteletünket úrvacsoravétellel erősítettük meg.

Presbitérium:

 • Munkácsi Imre - főgondnok
 • Nagy Árpád - gondnok
 • Balajti Irén - presbiter
 • Báji Sándor - presbiter
 • Borbély Károly - presbiter
 • Dandé Ottó - presbiter
 • Gábor Sándor ifj. - presbiter
 • K. Kiss Károly - presbiter
 • Kiss J. Attila - presbiter
 • Munkácsi Csaba - presbiter
 • Nagy Zoltán - presbiter
 • Nyéki Enikő - presbiter
 • Nyéki Károly - presbiter
 • Szabó István - presbiter
 • Vincze Ilona - presbiter
Egyházfik:
 • Blága Péter ifj. - egyházfi
 • Sass Attila - egyházfi

Krónika 2009/9-10

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/9-10., összevont száma.

A tartalomból:
 • Igemagyarázat: Egyedül a Szentírás!
 • Gyülekezeti hírek
 • Presbitérium
 • Esemény: Hálaadó istentisztelet Öcsödön

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-09-10.pdf