2009. június 28., vasárnap

Presbiter esküszövege (1795)

Presbiter esküvésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1795)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, hogy az Ekklésiai elöljáróságban hűséges és igaz leszek. A Prédikátorom szava nélkül semmi titkos gyűlésbe vagy tanácskozásba nem elegyedem, de mikor a Prédikátoromtól vagy az Ekklésia Curátorától a gyűlésbe meghivattatom, minden vonogatás nélkül megjelenek. Ekklésiát illető dolgokra vigyázok, és minden tanácskozásokban értelemmel és egyenes lélekkel szóllok. A gyűlésből semmi szót ki nem viszek, hanem mindeneket magamban tartok. Azokat, akik magukat éktelenül viselik, botránkoztatóan beszélnek, és az Isten Házát nem gyakorolják, megjobbítás végett Prédikátornak vagy a gyűlésnek bejelentem. A Curátoroktól annak idejében több elöljáró társaimmal együtt igazán számot veszek; semmi hibát, vagy félelemből vagy kedvezésből nem mentegetek és igazolni nem igyekszem; az Ekklésia javait tehetségem szerint őrzöm. Isten engem úgy segéljen."

Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)


2009. június 18., csütörtök

Járda

Az épület körüli védőjárda öntését előkészítendő közmunkával takarítottuk el a földet illetve a felhalmozódott törmeléket. Péter Áron traktorral, Vincze Károly, Báji Sándor, ifj. Szatmári Gábor, Kiss Norbert, Rózsa Róbert kétkezű munkával segített. Az egyház nevében köszönjük.
Deutz D'5505
(1966)Falak glettelése

Elkezdtük a falak glettelését, festésre való előkészítését. A munkát Létai Imre, Amászka Sándor és Szűcs Ernő végzik.


Fürdőszoba csempézése

Megkezdtük a fürdőszoba csempézését is. A munkát Nyéki Zoltán és Páll Sándor önként és bérmentve vállalták. A gyülekezet nevében köszönjük munkájukat, ezúton is Isten áldását kérjük vállalkozásaikra.

Fűtéscsövek telepítése

Bár a szűkös költségvetés miatt nem terveztük még központi fűtés telepítését, mégis úgy döntöttünk utólag, hogy a fűtéscsöveket és a vízvezetékeket süllyesztve fektetjük le még a festés és a padlóburkolás előtt. A munkálatokat szatmárnémeti vállalkozók végezték el szakszerűen és jutányosan. Reméljük, a következő esztendőkben sikerül kazánt is beszerelni, addig is az alapvetően szükséges csempespórral és kályhával fűtünk.


2009. június 9., kedd

Érmelléki kórustalálkozó

Gyülekezetünk felnőtt asszonykórusa 10 taggal vett részt az Érmelléki Református Egyházmegye Berettyószéplakon megrendezett kórustalálkozóján - június 7-én. Nyéki Enikő kántorunk vezetésével a 21. zsoltárt, az Atyám, én imádlak kezdetű kánont valamint a Jöjjetek, Krisztust dicsérni kezdetű éneket adta elő 10 tagú kórusunk.

Az eseményről szóló részletes beszámolót elolvashatja az alábbi újságcikkben:

Borsi Balázs: "Az éneklés a megszentelődés eszköze"
Érmelléki kórustalálkozó volt Berettyószéplakon
Reggeli Újság, Nagyvárad, 2009. június 9., kedd, VI. évfolyam, 1594. szám

PDF-fájlok letöltése:
http://reggeliujsag.ro/data/126-2009-6-9/126-1.pdf
http://reggeliujsag.ro/data/126-2009-6-9/126-9.pdf

Első sor: Oroszi Magda lelkész, Balajti Irén, Szabó Ildikó, Nyéki Irma, Sass Erzsébet, Medvés Emma, Amászka Teréz. Második sor: Nyéki Enikő kántor, Vincze Ilona, Hengye Erika.