2012. február 22., szerda

Népmozgalmi adatok 1990-2011 (grafikon)


Kattintson a képre a nagyításhoz!

Lélekszám 1990-2011 (grafikon)


Kattintson a képre a nagyításhoz!

Népmozgalmi adatok (1990-2011)

Népmozgalmi adatok
(1990-2011)


Év

Lélek.

Ker.

Konf.

Esk.

Tem.

1990

821

12

14

9

18

1991

819

17

11

7

19

1992

809

10

9

20

1993

792

6

12

4

23

1994

790

10

7

9

20

1995

792

17

6

4

21

1996

790

9

9

21

1997

750

12

9

6

19

1998

748

6

9

3

10

1999

693

10

11

4

17

2000

685

9

2

17

2001

675

6

8

3

17

2002

600

4

14

5

14

2003

600

13

10

6

16

2004

600

3

13

3

14

2005

584

5

8

4

17

2006

570

4

6

2

15

2007

563

12

5

1

17

2008

577

7

7

1

12

2009

566

4

13

1

21

2010

582

6

1

17

2011

597

8

13

7

15Rövidítések:

  • Lélek. = Lélekszám
  • Ker. = Keresztelés
  • Konf. = Konfirmálás
  • Esk. = Esketés
  • Tem. = Temetés

Krónika 2012./1.

2012. február 19., vasárnap

Imaheti program 2012Egyetemes imahét


"… mindnyájan el fogunk változni …"
(1Kor 15,51)

Érkeserűi Református Egyházközség
Dátum: 2012. február 19–26.
Helyszín: gyülekezeti terem
Vasárnapi nyitó és záró istentisztelet: délelőtt 11 órai kezdettel.
Hétköznapi istentiszteletek: délután 6 órai kezdettel.


febr. 19.
vasárnap de. 11.
nyitó istentisztelet
Varga Károly
református lelkipásztor, esperes
Koltó-Katalin, Nagybányai Ref. Egyházmegye

febr. 20.
hétfő du. 6.
Lukács Angéla
református lelkipásztor
Köröskisjenő, Bihari Ref. Egyházmegye

febr. 21.
kedd du. 6.
Petrucz János
református lelkipásztor
Kiskereki, Érmelléki Ref. Egyházmegye

febr. 22.
szerda du. 6.
Rákosi Jenő
református lelkipásztor, esperes
Székelyhíd, Érmelléki Ref. Egyházmegye

febr. 23.
csütörtök du. 6.
Oroszi Magda
református lelkipásztor
Érkeserű, Érmelléki Ref. Egyházmegye

febr. 24.
péntek du. 6.
Erős-Joó Enikő
református lelkipásztor
Poklostelek, Érmelléki Ref. Egyházmegye

febr. 25.
szombat du. 6.
Mihály Balázs
római katolikus plébános
Érkeserű, Nagyváradi Róm. Kat. Egyházmegye

febr. 26.
vasárnap de. 11.
Böjtfővasárnap
Oroszi Magda
református lelkipásztor
Érkeserű, Érmelléki Ref. Egyházmegye

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, minden keresztyén testvérünket!
A záróistentiszteleten közös úrvacsoravételt tartunk.


2012. január 11., szerda

Ahol a csend is beszél (Biharország)

Ahol a csend is beszél

Biharország
D. Mészáros Elek
2012/01/10

Sáros-pocsolyásan tárulkozott ki az Érmellék karácsonykor, hiányzott a hintésnyi hó, ami mindent elfedez, ahogyan a Megváltó ígérete is leplet von a lelki rútságok fölé. A szépen gondozott érkeserűi református templomban nem volt hiábavaló a lelki „hóvárás”; falakon pattant a hozsánna, szószékről hangzott: beteljesedett az ígéret.


Ezúttal kettős papi jelenlét nyitotta az ünnepi együttlét másodnapját, Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor mondandójához Pál apostol rómabeliekhez írt leveléből csippentette az igeelixírt: „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit…”. Elmúlt az éjszaka, ködben felragyogó napfény hasított a világba, megérkezett Jézus az emberekhez. A teli templomos szenteste után már kissé visszább lépünk, lassan sápadni kezd a csoda, pedig nem kell sajnálni, hogy elmúlt az éjszaka, hisz évszázadok során erre vártunk, ebben reménykedtek az egymás lábnyomaiban haladó pásztorok is. Az éjszaka elmúlt, de el is kellett múlnia, hisz azért jött a Világ Világossága, hogy a sötétség, a bűn, az istentelenség eltűnjön. Nélküle guruló pénz a békességünk” – hangzott a veretes beszéd.

Oroszi Magda házigazda lelkipásztor megköszönte az igei szolgálatot, üdvözölte a vendégeket, akik nemcsak a templomi együttlét okán jöttek el, hanem Számadó Ernő új verseskötetének bemutatójára is kíváncsiak voltak. Gavrucza mint a könyv szerkesztője szólt a jelenlévőkhöz, gondozásában a második Számadó-kötet látott most napvilágot. A költőről elmondta, hogy a nyomorúság, a magány és a meghurcoltatás érlelte azzá, amivé lett, e csuda vadvilág értő és érző dalnokává. „Olyan sorsú ember, akinek kenyere mindig a zsíros felével esett a földre. Vallásos volt, de nem templomos, számára a lápvilág és a csillagos ég adatott az imádat helyéül, ahol soha nem feledte el, hogy ki az úr és ki a szolga ” – hangzott el a jellemzésben.

A bemutatott, A csend beszéde című versválogatást Gavrucza több akvarelljével illusztrálták, akárcsak az előző, Fenyőfa a lápon címűt is. Az előszót jegyző Boros József érmihályfalvi tanár, aki nyolc évet tanított Érkeserűben, a költőhöz fűződő barátságáról beszélt, aminek hozadékaként alkalomadtán ő is pennát ragadott, hogy rímekbe vesse gondolatait. A kötetben olvasható Borosnak Számadó emlékére írt egyik verse is.

Oroszi Magda tiszteletes budapesti antikváriumokból nehezen megszerzett, kuriózumnak számító Számadó-köteteket ajándékozott a költő nevét viselő helyi iskolának, valamint Fekete Hajnalnak, aki a költő élettársának, Sárikának az unokahúgaként sokat fáradozott a Számadó-kultusz megteremtéséért. A templomi eseményt Nyéki Enikő kántor szólóéneke és a helyi kórus szolgálata tette még ünnepibbé. Az eseménysort a nemrég felavatott Számadó-büszt megkoszorúzása zárta.


2012. január 3., kedd

Karácsonyi angyaljárás és szeretetszolgálat"Kincseiket kitárva ajándékot adtak" Jézusnak a bölcsek – olvassuk a korabeli történet tudósítását a Máté evangéliumából. Azóta is minden karácsonykor feltesszük a kérdést: mit adhatnánk mi a kis Jézusnak?
"Adjad, Fiam, a te szívedet nékem!" – olvassuk az isteni tanácsot. Amikor szinte szétfeszít az öröm, mert megtaláltuk életünk Urát, amikor csordultig telik a szívünk hálával, akkor tudjuk önmegtagadó ajándékozással önmagunkat átadni neki. De ekkor értjük meg azt is, hogy Isten jóságát, gazdagságát másokkal is meg kell ízleltetnünk, ezért kérdezzük, mit adhatunk Isten szeretetéből egymásnak. Elsősorban az Igét, az "életnek beszédét", az örömhírt, másodsorban pedig azt, amire a testnek szüksége lehet.


Gyülekezetünkben 2011 karácsonyán így igyekeztünk Krisztus ajándékait eljuttatni mi is gyülekezeti tagjainkhoz. Karácsony estéjén így örvendeztettük meg a felcsendülő evangélium után gyülekezetünk 140 családját – a karácsonyi műsorban résztvevő minden óvodás és iskolás gyermeket (felekezettől függetlenül), az őket felkészítő óvónőket és tanítónőket, gyülekezetünk minden újszülöttjét illetve kisgyermekét, minden kórustagot és presbitert - megajándékozva őket 1-1 karácsonyi gyümölcs és édesség csomaggal. Karácsony napján pedig gyülekezetünk főgondnoka személyesen vitte el a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány anyagi támogatásából összeállított 50 élelmiszercsomagot (gyülekezeti lapunk karácsonyi számával együtt) minden 80 év fölötti idős testvérünknek (40 személy), illetve súlyos betegségben szenvedő gyülekezeti tagjainknak (10 személy).


Hálásan köszönjük Isten Krisztusban nekünk adott gazdagságát, köszönjük, hogy az Ő szeretetéből mi is ajándékozhattunk, örömet szerezhettünk.

"Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül! Áldott legyen az Ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!" (Zsoltárok könyve 72,18-19)

Oroszi Magda
lelkipásztor


Krónika 2012./0.