2011. december 31., szombat

Temetések 2011


Temetések 2011
"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)

 1. jan. 12. Kis Károly – élt 76 évet
 2. febr. 2. özv. Medvés Jószefné Balogh Ida – élt 90 évet
 3. febr. 15. özv. Sass Jánosné Gábor Eszter – élt 87 évet
 4. febr. 15. Zahorák János – élt 86 évet
 5. márc. 5. Nagy Károly – élt 75 évet
 6. márc. 20. Nagy Ilona – élt 68 évet
 7. máj. 26. Csorba Ilona – élt 85 évet
 8. jún. 21. özv. László Istvánné Létai Eszter – élt 87 évet
 9. júl. 11. Nyéki Árpád – élt 62 évet
 10. aug. 10. Nagy Józsefné Gábor Etelka – élt 80 évet
 11. szept. 28. Sass József – élt 91 évet
 12. okt. 1. id. Vincze Imre – élt 77 évet
 13. okt. 5. Katona Imre – élt 46 évet
 14. okt. 8. Katona István – élt 88 évet
 15. nov. 8. Szabó Lajosné Szilágyi Erzsébet – élt 58 évet

Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


Emlékharangok 2011


Emlékharangok 2011
"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)

 1. jan. 12. Szakács Irma hal. 1. évf-ra
 2. jan. 13. Borbély Károly hal. 4. évf-ra
 3. jan. 16. Bálint Lajosné Balla Éva Gyöngyi hal. 2. évf-ra
 4. jan. 22. Szabó Árpád hal. 1. évf-ra
 5. márc. 28. Létai Sándorné Kis Júliánna hal. 1. évf-ra
 6. márc. 31. M. Kissné Nagy Ágnes hal. 80. évf-ra
 7. ápr. 2. Lengyel Róbert hal. 3. évf-ra
 8. ápr. 3. Nagy Sándor hal. 1. évf-ra
 9. ápr. 15. Ásztai Árpád hal. 10. évf-ra
 10. máj. 7. Munkácsi Imre hal. 1. évf-ra
 11. máj. 13. Lovas Sándor hal. 1. évf-ra
 12. máj. 22. ifj. Sas József hal. 1. évf-ra
 13. jún. 1. ifj. Létai Imre hal. 3. évf-ra
 14. jún. 3. Zahorák Béla hal. 1. évf-ra
 15. jún. 27. Lovas Józsefné Kun Erzsébet hal. 20. évf-ra
 16. jún. 28. Balogh Gáborné Dicső Anna hal. 1. évf-ra
 17. júl. 13. Kis Sándor hal. 1. évf-ra
 18. júl. 22. Jakó Sándor hal. 1. évf-ra
 19. júl. 27. Létai Angéla hal. 2. évf-ra
 20. aug. 8. Munkácsiné Sas Gizella hal. 1. évf-ra
 21. szept. 5. Bereczki József hal. 1. évf-ra
 22. szept 6. Balogh Gábor hal. 1. évf-ra
 23. szept. 14. Jakó Józsefné Giczei Teréz hal. 10. évf-ra
 24. szept. 23. Létai Zsigmond hal. 2. évf-ra
 25. okt. 6. Jakó József hal. 19. évf-ra
 26. okt. 31. Bertalan István hal. 19. évf-ra
 27. nov. 1. Sas Pál hal. 1. évf-ra

Isten tegye áldottá emléküket!

Esküvők 2011


Esküvők 2011
"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre..." (Ének 8,6a)

 1. ápr. 2. Herman Ottó és Vincze Renáta
 2. szept.24. Balazsi Zsolt és Sass Mária
 3. okt. 8. Vadkerti József és Szűcs Renáta Erzsébet
 4. okt. 15. Sas Attila és Sas Edina
 5. nov. 13. Calman György és Takács Erzsébet Anikó
 6. nov. 19. Gábor László és Csorján Renáta
 7. nov. 26. Bartha Alin Emanuil és Amászka Krisztina Zsuzsanna

Isten áldása legyen házasságukon!

Keresztelések 2011


Keresztelések 2011
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel." (Gal 3,27)

 1. márc.27. Nyéki László és Enikő László Krisztián nevű fiúgyermekét
 2. jún. 26. Daróczi Béla és László Aliz Benjámin-Roland nevű fiúgyeremkét
 3. szept. 4. Kis József Attila és Enikő Henrietta Bianka nevű leánygyermekét
 4. okt. 2. Nagy Attila és Krisztina Virág Laura nevű leánygyermekét
 5. nov. 6. Jakó Csaba és Tímea Márk nevű fiúgyermekét
 6. nov. 13. Calman György és Erzsébet Izabella Regina nevű leánygyermekét
 7. nov. 13. Takács Angéla Krisztián nevű fiúgyermekét
 8. nov. 13. Giczei Szilárd és Imola Jázmin Larissa nevű leánygyermekét

Isten áldása legyen a gyermekek és családjuk életén!

2011. december 28., szerda

Számadó Ernő: A csend beszéde (2011)


Számadó Ernő
A csend beszéde
Versek
Gavrucza Tibor akvarelljei
(Nagyvárad, 2011)

Megvásárolható az Érkeserűi Református Egyházközség lelkészi hivatalában.
Ára 15 lej.Szavakkal festette meg Hímeshátszigetet


2011. december 27., kedd

Karácsonyi könyvbemutató Érkeserűben

Karácsonyi könyvbemutató Érkeserűben

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.12.27

Bihar megye – Egy hónappal a Számadó Ernő-szobor leleplezése után újabb jelentős állomásához érkezett a költő emlékének ápolása Érkeserűben: a református templomban újabb verseskötetét mutatták be vasárnap.


Gavrucza Tibor lelkész és Boros József tanár a könyvbemutatón

A vasárnap délben tartott ünnepi istentiszteleten Gavrucza Tibor ny .székelyhídi lelkész hirdette az igét a Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből vett idézet alapján: “Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust…” Elmúlt a szenteste, sápad a csoda, lankad a buzgalom, már nincs tele a templom, vonszolhatjuk tovább mindennapi életünket – jellemezte az ünnep utáni hangulatot prédikációja elején a tiszteletes, ám figyelmeztetett: ne az elmúltakat sajnáljuk, hanem inkább azokat, kiknek a karácsony csak az ajándékokat, a csillagszórót, a szaloncukrot jelenti! Az igehirdetés után Oroszi Magda helyi lelkész köszöntötte a vendégeket, előrebocsátva, hogy azok “nem érkeztek üres kézzel”, ugyanis akkor került sor Számadó Ernő A csend beszéde című kötetének bemutatójára. (Az előző, a Fenyőfa a lápon című 2006-ban jelent meg.)

Az Érmellék egyik kincse

Gavrucza Tibor a kötet(ek) szerkesztőjeként elmondta: nagyon sokat köszönhet Érkeserűnek abban, hogy ezer szállal kötődik az Érmellékhez, annak kincseihez. Egy ilyen “kincsnek” nevezte Számadó Ernőt is, akit az Érmellék, az ott töltött életének nyomorúsága, magánya, meghurcoltatása, ugyanakkor a megtalált boldogsága érlelt azzá, ami lett, fejtette ki a méltató. Hozzátette: a Számadó-versekben az érmelléki lápvidék “tündérvilága” a lecsapolását követően is tovább él. A kötet előszavát Boros József érmihályfalvi tanár írta, aki pályája kezdetén, amikor még “ifjúsága világmegváltó heve fűtötte”, került Érkeserűbe, és ott “első látásra láthatatlan és megmagyarázhatatlan szálak kötötték” Számadó Ernőhöz. Boros József röviden felidézte az 1960-as évek Érkeserűjét, “melynek mesevilágában hóbortosnak tűnő, meglepő jelenség volt Számadó Ernő”. Az akkor fiatal tanár idősebb barátja biztatására kezdett maga is versírásba, vasárnap fel is olvasta A láp hű fia lettél című, Számadó Ernő emlékére született költeményét, mely a szóbanforgó kötetben is megtalálható.

Verskísérő festmények

Ezt követően Gavrucza Tibor mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez, például a családnak is, melynek tagjai őrizgették a kéziratokat. A lelkész nem csak szerkesztőként, de képzőművészként is “jelen van” a kötetben, hiszen azt érmelléki ihletettségű akvarelljei illusztrálják, pontosabban – ahogyan ő fogalmazott – a festmények “kísérik a verseket”. A bemutató végén Oroszi Magda adott át ajándékokat a vendégeknek, ugyanakkor leszögezve: a keserűieknek el kell fogadniuk, hogy a köztük élt Számadó Ernő egy értékes ember volt. Maga az érintett ezt még életében állítólag így fogalmazta meg: “Nekem ahhoz meg kell halni, hogy nagy legyek.” A tiszteletes asszony ugyanakkor a költő nevét viselő iskolának is tartogatott meglepetést: Budapestről “megszereztek” 2 régi Számadó-kötetet (Meg kell a búzának érni, Az özönhajú varga meséi), így az intézményben lévő emlékszobában már hatra gyarapodott a korabeli kiadványok száma.


Koszorúzás a szobornál

Az istentiszteleten közreműködött az egyházközség kórusa, majd a kötetet meg lehetett vásárolni, amit Gavrucza Tibor és Boros József dedikált. A templomozás után került sor Számadó Ernő egy hónapja leleplezett szobrának megkoszorúzására. A mellszobor talapzatához Gavrucza Tibor és Boros József, illetve a helyi református egyházközség és ifjúsági szervezet képviselői tettek koszorút.

fotó: Rencz Csaba


2011. december 24., szombat

Krónika 2011/12


2011. december 22., csütörtök

Áldott Karácsonyt!


"Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez."
(Ézsaiás könyve 60:3)

Istentől megáldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!


2011. december 21., szerda

Könyvbemutató Érkeserűben

December 26-án, hétfőn, karácsony második napján az érkeserűi református templomban kerül sor Számadó Ernő kiadatlan verseinek legújabb, Gavrucza Tibor ny. lelkész, képzőművész akvarelljeivel ábrázolt kötetének bemutatására.


Számadó Ernő érkeserűi szobra
© Fotó: Rencz Csaba

A 11 órakor kezdődő istentiszteleten prédikál valamint "A csend beszéde" címet viselő kötetet bemutatja Gavrucza Tibor. Az istentisztelet után virágot helyeznek el a költő nemrégiben leleplezett szobránál. Szeretettel várja az érdeklődőket és áldott karácsonyi ünnepet kíván az Érkeserűi Református Egyházközség.

2011. december 10., szombat

Konfirmációs találkozó Érkeserűben

Advent második vasárnapján, december 4-én került sor ismét gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára.


Ezen az ünnepi istentiszteleten a Lk 14,15-24 versei alapján a nagy vacsora példázatáról szólt az igehirdetés. Oroszi Magda lelkipásztor a prédikáció során kiemelte, hogy nem csak az a fontos, hogy egyesek majd esznek kenyeret Isten országában, hanem hogy ezeknek már most el kell fogadni Isten meghívását. Látni kell a kapcsolatot a Jézus jelenlegi asztalközössége és a nagy vacsora között.

Az istentisztelet második részében az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére került sor. A név szerint az Úrasztalához szólítottak a fogadalomtétel előtt csendben emlékeztek meg a már elhunyt évfolyamtársakra, illetve az egykor konfirmáltató lelkészekre: Pál László és Kallós István tiszteletesekre.
A fogadalomtételt követően felnőtt kórusunk két énekkel köszöntötte az ünnepelteket, melyet ők 1-1 szál virággal háláltak meg a kórus tagjainak.

Majd az úrvacsorai hívásra "jöjjetek, éljetek az én étkemmel és igyatok a borból, melyet készítettem" - mintegy 200-an sorakoztak gyülekezeti tagjaink, hogy magukhoz vegyék a kegyelem jegyeit.

Az istentiszteletet követően az ünnepeltek és családtagjaik számára szeretetvendégséget szerveztünk a gyülekezeti teremben, ahol a forró tea és kávé mellett kemencében sült kalács és aranygaluska került az asztalra Balajti Irén presbiterünknek köszönhetően.

Isten áldott ajándéka volt mindannyiunk számára ez a találkozó. Az Ő áldása kísérje továbbra is mindannyiunk életét.

Oroszi Magda
érkeserűi lelkipásztorAz 50 éve konfirmáltakA 25 éve konfirmáltak


50 éve konfirmáltak
1961. május 14.

 1. Bányai József
 2. Cséke Erzsébet
 3. Csorba István
 4. Fekete Hajnal
 5. Gábor Ilona
 6. Gábor Zsigmond
 7. Kis Piroska +
 8. Kiss Mária
 9. Kiss Sándor
 10. Koszta Géza
 11. Létai Erzsébet +
 12. Lovas Pál +
 13. Munkácsi Mária
 14. Nemes Erzsébet
 15. Nyéki Barna
 16. Nyéki József
 17. Palczert Ilona
 18. Palczert Irén
 19. Sass Irén
 20. Sass Irma
 21. Szilágyi Zoltán +

25 éve konfirmáltak
1986. május 11.

 1. Blága Zsolt
 2. Bereczki Erika
 3. Koszta Csaba
 4. Csorba Attila
 5. Csorba Sándor
 6. Giczei Attila
 7. Giczei László
 8. Kis Ildikó
 9. Kósa Piroska
 10. Lovas Antónia
 11. Nyéki Ottó
 12. Póka István
 13. Sas Ildikó
 14. Vincze Sándor


2011. december 4., vasárnap

Krónika 2011/10-11


2011. november 30., szerda

Gyümölcsfa-telepítés

2011. november 4. és 6. között, fagymentes napokon 13 gyümölcsfaoltványt és 162 tő bogyósgyümölcs oltványt sikerült telepíteni az érkeserűi református parókia kertjébe.

A meleg és száraz ősz nemcsak a lombhullást késleltette, hanem nehezítette a talaj időben való elkészítését is. Lombhullásra és még a fagyos napok beállta előtt, időben kellett trágyázni, a kemény földet pedig hol kézzel felásni, hol pedig ló- vagy traktorekével felszántani. Az építkezések maradványaként elterülő törmeléket folyamatosan kitermelni, a száraz földben szakszerű telepítő gödröt és árkot kiásni, a telepítés előtt és után a terepet elegyengetni sem volt könnyű feladat.
A 13 gyümölcsfaoltvány között 2 ringló (2 féle), 4 szilva (3 féle), 5 meggy (4 féle), 1 cseresznye és 1 kajszi van. A 2 éves oltványok a törmelékes talaj miatti mésztűrés, az erre is alkalmas alany, az öntermékenyülés illetve a kölcsönös beporzás, a betegségek elleni ellenálló képesség, a korán termőre fordulás, valamint a meglévő gyümölcsfákhoz képest is eltérő érési időszak szempontjai szerint lettek kiválasztva vírusmentes debreceni faiskolákból, helyben való kitermelés során. A gyümölcsfákat a parókia előtti kiskertbe, a virágoskert helyébe és addig kihasználatlan partszakaszokba telepítettük a meglévő pár szilva, meggy és a kajszi mellé.
A telepítésre került 162 tő bogyósgyümölcs: 14 tő piros ribizli, 45 tő fekete ribizli (a beporzás miatt kétféle), 22 tő josta (a fekete ribizli és a köszméte keresztezése, ellenálló), 19 tő nyári és 18 tő kétszertermő málna (gyökeres, betonoszlopok közötti huzalos támrendszerhez), 20 tő piros köszméte (magastörzsű aranyribiszke alanyra oltva, karózással, ellenálló), 24 tő zöld köszméte (dugvány, ellenállló). A bogyós oltványok is a gyümölcsfákhoz hasonló feltételek szerint lettek kiválasztva, szintén debreceni termelőtől. A feketeribizli és a josta egy része a gyümölcsfák sorai közé lett telepítve, míg a bogyósok javarésze a régi parókiarész háta mögé, a nehezen szántható, délig leárnyékolt kertrészbe.
Itt mondunk köszönetet a száraz talaj ellenére, a telepítés sürgőssége miatt is szántást ingyen vállalóknak: Vincze Attilának a lóekével való szántásért és boronálásért, Borbély Károlynak a traktorral való ekét sem kímélő szántásért, Báji Sándornak pedig az ekék kiélezéséért és a földben maradt betondarabba akadt traktoreke gyors kijavításáért. Hasonlóan köszönet illeti a 3 napszámost és 2 önkéntest, akik a telepítés szakszerűségében nem tűrtek megalkuvást, és ha kellett, sötétedésig dolgoztak az oltványok időben való elültetése érdekében.

Reméljük, hogy az oltványok származási helye és fejlettsége, a szakszerű ültetés a törmelékes talaj ellenére is biztosítja a fák és bokrok megfakadást és termőre fordulását. Ehhez kérjük Isten gondviselését és a téli csapadékot, hogy (lehetőség szerint biotermesztésben) biztosítsák a parókia és a jövő számára a friss fogyasztásra és befőzésre való gyümölcsöt.


Gyumolcsfotok - Telepites 2011

A fotóalbum megtekintéséhez kattintson a fenti képre!


Számadó Ernő - Otthonra lelt Érkeserűben

Otthonra lelt Érkeserűben

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/11/29

Kabátgombolós hideg szél fogadta az érkeserűi szoboravatóra érkezetteket. A faluban otthonra lelt budapesti születésű Számadó Ernő büsztjének ünnepélyes leleplezésére az V. Számadó Napok nyitányaként múlt csütörtökön került sor.


Elsőként a település polgármestere, Nyíri Sándor köszöntötte a megjelenteket, szólt a költő-mesemondó Érmellékhez való mély ragaszkodásáról, amely emberséget, jövőbe vetett hitet hordoz. „Nem volt sem érmelléki, sem érkeserűi, de azzá lett. Tanuljuk megbecsülni, értékelni azt, ami a miénk. Legyen ez a szobor ennek az üzenetnek a hordozója” – mondta az elöljáró.

Gellért Gyula bihardiószegi lelkipásztor kiselőadást tartott arról a korról, amelyben Számadó élt és alkotott. Részletesen szólt az 1956-os események kapcsán létrejött „érmihályfalvi csoportról”, amelynek tagjaként a költőt 25 év börtönre ítélte az államhatalom. A fogságból szabadulva nélkülözéssel teli sors várta az általa megálmodott Hímeshátsziget mocsárvilágában, ahol az ő Sárikájánál talált nyugalomra. Később ezt a csodavilágot is elrabolta tőle a kommunista államhatalom, hogy a kifosztott tájat, a nádasok között suhanó csónakutakat tovább álmodhassa meséinek szövevényes tündérvilágában.

Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke elmondta, hogy a szervezet prioritásként kezeli az érmelléki hírességek, személyiségek emlékének ápolását. Ennek köszönhetően Albison Irinyi-szobrot emeltek, támogatásukkal még az idén Máté Imrének is méltó emléket állítanak Érmihályfalván, Szalárdon Szalárdi Jánosra emlékeztek meg hasonló módon, míg az eddig „szobormentes” Kiskereki nemsokára Bocskait idéző emlékhelyen koszorúzhat, ünnepelhet. „Olyan emlékhelyek ezek, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Arra kell törekednünk, hogy azt az üzenetet, közösségi összefogást, amit ezek a személyiségek a legnehezebb időkben is meg mertek fogalmazni, tudjuk átadni a következő generációknak. Rendszerek jönnek és mennek, de a közösség szolgálata maradandó értéket képvisel, amit az utódoknak értékelniük kell, belőle meríteniük kötelesség” – fogalmazott Szabó.

A szobor leleplezése után Gellért Gyula mondott áldást a Deák Árpád által létrehozott alkotásra. A költő nevét viselő iskola diákjainak műsora, valamint az Érkeserűi Népdalkör szolgálata után a temetőkertbe folytatódott a megemlékezés. A költő csónak alakú fejfája előtt Oroszi Kálmán helyi református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz. Mondandójának alapgondolatát a galáciabeliekhez írt páli levélből merítve hangsúlyozta: az Istenben való dicsekedés mellett szerencsés módon vannak személyiségeink, akikre méltán büszkeséggel tekinthetünk. „Amikor hagyományt ápolunk, emlékezünk. Nem magunknak tesszük ezt, hanem a következő nemzedékeknek állítunk példát, hogy nekik is legyen miben dicsekedniük” – fogalmazott a lelkipásztor.

Dandé Péter magyartanár a költő életútjáról beszélt, a száraz adatok mellett a költőben az embert, az emberben a költőt láttatta személyes megközelítésben. A népdalkör szolgálatával, a költő sírjának megkoszorúzásával zárult az eseménysor.