2010. december 28., kedd

Az érkeserűi reformátusok karácsonya

Templom és iskola együtt ünnepelte a karácsonyt az érkeserűi református gyülekezetben, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az idősek és betegek megajándékozására is gondoltak.
Az érkeserűi református templomban közel 300-an vettek részt a karácsony esti ünnepi istentiszteleten. Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor azért imádkozott az Ézs 59,20-21 igeversek alapján, hogy a következő nemzedékek is ismerjék még a Karácsony lényegét, a Megváltót, Isten szövetségét, beszédét és Lelkét.


Gyülekezetünk kiskórusa még nem tudhatta, mennyire helytálló Ady Endre: Kis, karácsonyi ének című versének megzenésített előadása: "Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánthavat hoznak." – hiszen míg a Szenteste enyhe, olvadásos időt hozott, Karácsony első napja pedig ködös, esős időjárást, addig Karácsony másodnapja valóban gyémánthavat hozott.


A helybeli Óvoda és Általános Iskola gyermekei, diákjai a pedagógusok felkészítésével verses-énekes ünnepi műsort adtak elő templomunkban – ezáltal is megőrizve templom és iskola évszázados összefonódását, megtartó erejét.
Az "angyali versek" után került sor az angyaljárásra – hagyományosan templomi világítás nélkül, csillagszórók fényére és csengettyűszóra. Ajándékcsomagot nemcsak 120 gyermek kapott, hanem a gyülekezet közel hatvan idős, 80 év fölötti tagja is.


Az egyházközség diakóniai szolgálatába tartozott az is, amikor az adventi időszakban 50-nél több idős vagy beteg személynek juttattak el a presbiterek élelmiszercsomagot – a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány támogatásával. Az egyházmegye részéről, az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) által pedig gyülekezetünk 6 rászoruló személye kapott karácsonyi élelmiszercsomagot. Ezúton is Isten áldását kérjük az adományozók szolgálatára.


Karácsony első napján 100-nál többen vetek részt az ünnepi istentiszteleten illetve úrvacsoraosztáson. Ezen alkalomra gyülekezetünk felnőtt kórusaNyéki Enikő kántor-presbiterünk vezetésével az Isten testbe szállt szerelme kezdetű éneket, a Glória szálljon a mennybe fel és Gloria, gloria in excelsis Deo kezdetű karácsonyi dicséreteket, valamint a Jöjjetek Krisztust dicsérni kezdetű XIV. századi himnuszt énekelte el egy illetve két szólamra.


Karácsony másodnapi ünnepi istentiszteletünkön pedig Nyíri Sándor polgármester tolmácsolta Kiskereki község, valamint a Kiskereki és Asszonyvásári Református Egyházközség karácsonyi és újesztendei jókívánságait. Isten adjon békés, sikeres új esztendőt egyházainknak és önkormányzatainknak!

Oroszi Kálmán
református lelkipásztor2010. december 21., kedd

Karácsonyi üdvözlet

Minden keresztyén testvérünknek Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk!"Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" (Ézsaiás könyve 9:5)


2010. december 6., hétfő

Krónika 2010/8-10

Konfirmáltak találkozója Érkeserűben

Az Érkeserűi Református Egyházközségben is immár hagyománya lett a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójának, amelyet az Advent-vasárnapok egyikén tartunk. Idén ez Advent második vasárnapjára, december 5-ére esett.

Írásos meghívóval, személyes üzenettel, gyülekezetünk weboldalán való meghirdetéssel igyekeztünk időben értesíteni az elszármazottakat - örömteli volt látni, hogy mindkét évfolyamnak több mint a fele meg tudott jelenni.

Az ünnepi istentisztelet alapigéje az Advent második vasárnapi evangéliumi Ige volt a Lukács evangéliuma 21. része 25-28. versei alapján. Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor az igehirdetés során kiemelte, hogy jó lenne, ha nemcsak legnagyobb mélységeinkben, életünk végén vagy az utolsó időkben feltekinteni az égbe Krisztusra, hanem ünnepvárásunkban és hétköznapjainkban is mindig őreá tekintenénk fel.

A gyülekezet nemrég megalakult gyermekkórusa - Nyéki Enikő kántor vezetésével - adventi énekekkel örvendeztette a megjelenteket.

Az istentisztelet második részében az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére került sor. A név szerint az Úrasztalához szólítottak a fogadalomtételt követően csendben emlékeztek meg a már elhunyt évfolyamtársakra, illetve az egykor konfirmáltató lelkészekre: Pál László és Kallós István tiszteletesekre. A megjelentek alkalomra készült emléklapot vehettek át, melyen az egykor konfirmáltak névsora, az egykori konfirmációs eskü és ének szövege is szerepelt.

Az adventi úrvacsoraosztás során előbb a presbiterek mutatták a rendet, hogy a jubiláló konfirmálók ezután együtt tudjanak úrvacsorázni, majd a gyülekezet a megszokott szép rendben és ékességben járult a kegyelem asztalához. Mint minden évben, az úrasztali kenyeret és bort az egykor konfirmáltak közül adományozták.

Az istentisztelet után került sor a csoportképek készítésére, illetve konfirmálók és társaik számára megtartott szeretetvendégségre. A forró tea és kávé mellett kemencében sült kalácsok és aranygaluska került az asztalra az otthon ízeit is éreztetve - Balajti Irén harangozó-presbiterünk munkájának köszönhetően.

Kiváló alkalom volt ez nemcsak a Krisztushoz és az egyházhoz tett hűségeskü megerősítésére, hanem az elszármazottak, a szétszakadt családok, az egykori barátok és osztálytársak találkozására. Isten tartsa meg gyülekezetünket, református egyházunkat, településünket és népünket, legyünk mind az Ő Anyaszentegyháza és nyája!

Oroszi Kálmán
helyettes lelkipásztor50 éve konfirmáltak25 éve konfirmáltak
50 éve konfirmáltak

1960. május 19.
Pál László lelkipásztor

 1. Balajti Ilona
 2. Bertalan Erzsébet
 3. Bertalan Ida
 4. Bertalan Ilona
 5. Csuka Sándor
 6. Herman Sándor
 7. Kis Erzsébet
 8. Kis Imre
 9. Kis Sándor
 10. Lengyel Emma
 11. Munkácsi Sándor
 12. Nagy József
 13. Pete Sándor
 14. Szakács Erzsébet
 15. Szatmári Dániel
 16. Szatmári Irén

25 éve konfirmáltak
1985. május 15.
Kallós István lelkipásztor


 1. Amászka Károly
 2. Fekete Zoltán
 3. Gábor Edit
 4. Giczei Zoltán
 5. Herman András
 6. Jakó Edit
 7. Kiss Ibolya
 8. Munkácsi Ilona
 9. Munkácsi Tibor
 10. Nagy László
 11. Papp Piroska
 12. Precup Tünde
 13. Sas Dániel
 14. Szkirkánics Katalin