2009. május 28., csütörtök

Egyházfi esküszövege (1796)

Egyházfi esküvésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1796)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, hogy az Egyházfiság tisztiben hiven és jó lelki esmérettel eljárok. Nevezetessen az Úr asztalához és a Templomhoz tartozó dólgokban az Ekklésia Kurátorának segitségül leszek; az Isten Házában alkalmatlankodókat intem; a Prédikátor és Oskola Mester béreiknek, és az Innepi Deák pénzének, és a Szöllő munkájának idejében való bészedésekben s kifizetésekben szorgalmatos és igaz lelkü leszek. A Prédikátor parantsolattyára az Ekklésia elöljáróit, akik t.i. előmbe adatnak, a rendelt időre, a Parochiális házhoz öszve gyüjtöm. Lelkipásztoromhoz és az Ekklésiának többi elöljáróihoz illendő engedelmességgel leszek. Hivatalomra tartozó és gondviselésemre bizattatott minden dólgokról, amikor kivántatik, az Ekklésia gyülésben igazán számot adok. Isten engem úgy segéllyen."


Elmondták: 1796. június 26-án
Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)