2009. június 28., vasárnap

Presbiter esküszövege (1795)

Presbiter esküvésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1795)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, hogy az Ekklésiai elöljáróságban hűséges és igaz leszek. A Prédikátorom szava nélkül semmi titkos gyűlésbe vagy tanácskozásba nem elegyedem, de mikor a Prédikátoromtól vagy az Ekklésia Curátorától a gyűlésbe meghivattatom, minden vonogatás nélkül megjelenek. Ekklésiát illető dolgokra vigyázok, és minden tanácskozásokban értelemmel és egyenes lélekkel szóllok. A gyűlésből semmi szót ki nem viszek, hanem mindeneket magamban tartok. Azokat, akik magukat éktelenül viselik, botránkoztatóan beszélnek, és az Isten Házát nem gyakorolják, megjobbítás végett Prédikátornak vagy a gyűlésnek bejelentem. A Curátoroktól annak idejében több elöljáró társaimmal együtt igazán számot veszek; semmi hibát, vagy félelemből vagy kedvezésből nem mentegetek és igazolni nem igyekszem; az Ekklésia javait tehetségem szerint őrzöm. Isten engem úgy segéljen."

Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)