2009. október 11., vasárnap

2009.10.11.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Alapige: "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt." (Apostolok cselekedetei 20:28-32)Temetés

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
  • okt. 6. özv. Kis Béláné Nagy Rozália - élt 83 évet (Zsolt 71,9.17-21)
  • okt. 6. Vincze Sándor - élt 72 évet (Zsolt 119,92-94)
  • okt. 9. Rézműves Károly - élt 84 évet
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
  • okt. 5. Jakó József halálának 17. évf-ra
  • okt. 6. ifj. Somogyi László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emléküket!Keresztelés

"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27)
  • okt. 11. Sebastian Roland, Farkas Sebastian és Karola fiúgyermeke
Isten áldása legyen a gyermek és családja életén!