2009. november 1., vasárnap

2009.11.01.

[erkeseru-biblia.jpg]

Vasárnapi istentisztelet és közérdekű hirdetések


Alapige: "Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. " (2 Timóteus 2,11-13)


Emlékharang

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)
 • okt. 31. Bertalan István halálának 8. évf-ra
 • nov. 2. Kis Zsoltné Kovács Éva halálának 1. évf-ra
 • nov. 7. Papp László halálának 1. évf-ra
Isten tegye áldottá emléküket!Presbitérium

Az istentisztelet keretén belül fogadalmat tett az új presbitérium, élén a főgondnokkal és a gondnokkal, valamint a két egyházfi. Fogadalmukat és reformáció-napi istentiszteletünket úrvacsoravétellel erősítettük meg.

Presbitérium:

 • Munkácsi Imre - főgondnok
 • Nagy Árpád - gondnok
 • Balajti Irén - presbiter
 • Báji Sándor - presbiter
 • Borbély Károly - presbiter
 • Dandé Ottó - presbiter
 • Gábor Sándor ifj. - presbiter
 • K. Kiss Károly - presbiter
 • Kiss J. Attila - presbiter
 • Munkácsi Csaba - presbiter
 • Nagy Zoltán - presbiter
 • Nyéki Enikő - presbiter
 • Nyéki Károly - presbiter
 • Szabó István - presbiter
 • Vincze Ilona - presbiter
Egyházfik:
 • Blága Péter ifj. - egyházfi
 • Sass Attila - egyházfi