2010. május 3., hétfő

Anyák napja Érkeserűben

"Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." (Ézsaiás könyve 40:11) - hangzott az alapige az érkeserűi református gyülekezet anyák napi ünnepi istentiszteletén. Oroszi Kálmán református lelkipásztor elsősorban a gyermekek Jézushoz engedéséről prédikált, külön kihangsúlyozva, hogy ez csak úgy lehetséges, ha az édesanyákat, nagymamákat, nevelőket, pedagógusokat is Krisztus vezeti. Gyermekeinket, családunkat, gyülekezetünket és egyházunkat sem csupán legeltetni, táplálni, ellátni kell, hanem szelíden terelgetni, vezetni a Krisztus és az emberség útjára. Az imádság során kértük Istent, hogy Ő legyen életünknek, családunknak, egyházunknak gondviselő Főpásztora; emlékezve egyúttal az elhunyt, értünk sokat áldozó édesanyákért is.

Az ünnepi istentiszteleten az érkeserűi Óvoda és a Számadó Ernő Általános Iskola református gyermekei, diákjai ünnepi szavalatokkal és énekekkel köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Ezúton is köszönjük pedagógusainknak, hogy egyházi és nemzeti ünnepeken templomunkban is bemutatják műsoraikat.

Istentiszteletünkön részt vettek a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány képviselői is, akik erdélyi és partiumi látogatásuk során az általuk támogatott gyülekezeteket látogatják meg. Isten tartson össze bennünket közös Anyaszentegyházunkban!

Az anyáknapi istentiszteleten begyűlt perselypénzt hagyományosan a micskei Sámuel bentlakás számára ajánljuk fel.


2010-05-02-anyaknapja-OK

2010-05-02-anyaknapja-KV


Az istentiszteleten készült fényképek albumainak a megnyitásához kattintson a fenti képekre.