2008. augusztus 7., csütörtök

Öcsöd: gyermek-bibliahét határontúli vendégekkel

"Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek." (Ézs 43:5)

Az öcsödi református gyülekezet idei gyermek-bibliahete kiváló alkalom volt nemcsak a községbeli fiatalok közösséggé kovácsolására, hanem a határontúli testvérgyülekezettel évek óta ápolt kapcsolat megerősítésére is. Az ezen alkalomra érkezett érmelléki Érkeserű (Románia) gyülekezetének hat gyermeke és lelkész-házaspára a személyes és egyházi kötelékek révén fogta szorosabbra a két település közti történelmi kötődést.


"Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet." (Zsolt 119:9) – tanulta meg már az első napok egyikén az a 30-35 gyermek és ifjú, aki a július 28. és augusztus 3. közti bibliahét napjain jelen volt. A gyülekezeti teremben Péntek Ágnes öcsödi lelkésznő tartotta a reggeli és esti áhítatokat, melyek a Biblia éve jegyében az Ige erejére és gazdagságára tanítottak az evangélium példáin keresztül. Az Igére, mint prédikált igemagvakra, bűnt megítélő kardra, tisztító vízre, örömet adó mézre, égető és bizonyságtevő tűzre valamint utat mutató lámpásra gyermeknek, ifjúnak és felnőttnek egyaránt szüksége van.

Az igei tanítás mellett a tiszta életet és keresztyén közösséget hivatottak erősíteni a közös foglalkozások, játékok és kirándulások is. A parókia udvarára telepített játszótér elsősorban a kisebbek számára jelentett örömet, de barátra és hobbyra találhattak nagyobbak is a felnőttek irányította olyan foglalkozásokban, mint a társasjátékok, szalmafonás, gyöngyfűzés, pólófestés és papírhajtogatás.

Az első nap ismerkedése után igazi erőpróba és beilleszkedési gyakorlat volt a keddi kerékpártúra a békésszentandrási Hrncsjár-tanyára. A tanya varázsának köszönhetően, a szabadprogram dacára mindenki nyitottan barátkozott, megtalálta elfoglaltságát. Vendéglátóinknak köszönhetően ismerhettük meg a szőnyegfonás módját is; a nap folyamán pedig Balla Tibor kunszentmártoni tekerőlant-művész idézte meg a régmúlt időket népi és egyházi dallamokkal. Másnap a Szarvasi Arborétum hűvöse és a Körös-holtágon való sétahajókázás jelentette az élményt. Erdélyi testvéreinkkel való összetartozásunk jegyében tekintettük meg Nagy-Magyarország földrajzi középpontját jelölő szélmalmot. Külön napot igényelt a túrkevei strandolás, mely kicsiknek és nagyoknak a legélménydúsabb és egyben a legfárasztóbb nap is volt. Nem maradhatott ki a programok közül az öcsödi templomtorony – ahova a nagyobbak és bátrabbak jöttek fel –, a Helytörténeti Múzeum meglátogatása valamint a községgel való ismerkedés lovaskocsin.

Szombaton családi nap és közös szeretetvendégség volt gyermekek és felnőttek, vendégek és vendéglátók, az érkeserűiekkel személyes barátságot ápolók részére. A vasárnapi záróistentiszteleten Orosziné Zih Magda érkeserűi lelkésznő hirdette az igét az ApCsel 3:1-10 alapján, illetve tolmácsolta az érkeserűiek testvéri üdvözletét. Itt mondtunk köszönetet – és tesszük ezúton is – minden vendéglátónak, az egész héten segédkező felnőtteknek és ifjaknak, a rendezvényt pénzbeni és természetbeni adományokkal segítőknek.

Az öcsödiek és az érkeserűiek kapcsolata nem új keletű, hiszen az évszázadok során több család települt át egyik helyről a másikra, sőt, Öcsöd egyik részét ma is Keserűnek nevezik. Ennek ismeretében kezdtük el a személyes és gyülekezeti kapcsolatok keresését. Falunapra, ünnepi alkalmakra már kölcsönösen ellátogattunk, a közös gyermek-bibliahét tartása is reméljük, hagyománnyá válik. Jövőre Érkeserűbe várjuk szeretettel az öcsödiek apraját-nagyját.

Oroszi Kálmán

Megjelent még:
reformatus.hu
parokia.hu
Reformátusok Lapja