2009. december 6., vasárnap

25 és 50 éve konfirmáltak találkozója

"Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet!" - szólt a Zsolt 50,5.14-15.23 igeversekből az üzenet az érkeserűi református gyülekezetben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozóján.

Az advent második vasárnapján megtartott ünnepi istentiszteleten sor került az egykor konfirmáltak fogadalmának megerősítésére, az azóta elhunyt konfirmálókra és konfirmáltató lelkészekre (Pál László és Kallós István) való megemlékezésre, emléklapok átvételére. Az 50 éve konfirmált 7 személyből 4-en, a 25 éve konfirmált 11 közül 5-en tudtak megjelenni ezen az alkalmon. A jubiláló konfirmálók a gyülekezettel együtt az úrvacsora közösségében is megerősítették Istennel kötött szövetségüket - összesen közel 100-an. Az ünnepi alkalmon gyülekezetünk kórusa is szolgált, elénekelve többek között a Református magyar vagyok kezdetű, egykori konfirmációk alkalmával elhangzó éneket. Az istentiszteletet követően a konfirmálókat és családtagjaikat szerény szeretetvendégségre hívtuk, ahol közös beszélgetésre, az emlékek megosztására került sor.

Adjon az Úr Isten az Ő szövetségéhez és Anyaszentegyházához hűséges sok reformátust még!

50 éve konfirmáltak

25 éve konfirmáltak

A gyülekezet kórusa