2010. december 28., kedd

Az érkeserűi reformátusok karácsonya

Templom és iskola együtt ünnepelte a karácsonyt az érkeserűi református gyülekezetben, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az idősek és betegek megajándékozására is gondoltak.
Az érkeserűi református templomban közel 300-an vettek részt a karácsony esti ünnepi istentiszteleten. Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor azért imádkozott az Ézs 59,20-21 igeversek alapján, hogy a következő nemzedékek is ismerjék még a Karácsony lényegét, a Megváltót, Isten szövetségét, beszédét és Lelkét.


Gyülekezetünk kiskórusa még nem tudhatta, mennyire helytálló Ady Endre: Kis, karácsonyi ének című versének megzenésített előadása: "Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánthavat hoznak." – hiszen míg a Szenteste enyhe, olvadásos időt hozott, Karácsony első napja pedig ködös, esős időjárást, addig Karácsony másodnapja valóban gyémánthavat hozott.


A helybeli Óvoda és Általános Iskola gyermekei, diákjai a pedagógusok felkészítésével verses-énekes ünnepi műsort adtak elő templomunkban – ezáltal is megőrizve templom és iskola évszázados összefonódását, megtartó erejét.
Az "angyali versek" után került sor az angyaljárásra – hagyományosan templomi világítás nélkül, csillagszórók fényére és csengettyűszóra. Ajándékcsomagot nemcsak 120 gyermek kapott, hanem a gyülekezet közel hatvan idős, 80 év fölötti tagja is.


Az egyházközség diakóniai szolgálatába tartozott az is, amikor az adventi időszakban 50-nél több idős vagy beteg személynek juttattak el a presbiterek élelmiszercsomagot – a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány támogatásával. Az egyházmegye részéről, az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) által pedig gyülekezetünk 6 rászoruló személye kapott karácsonyi élelmiszercsomagot. Ezúton is Isten áldását kérjük az adományozók szolgálatára.


Karácsony első napján 100-nál többen vetek részt az ünnepi istentiszteleten illetve úrvacsoraosztáson. Ezen alkalomra gyülekezetünk felnőtt kórusaNyéki Enikő kántor-presbiterünk vezetésével az Isten testbe szállt szerelme kezdetű éneket, a Glória szálljon a mennybe fel és Gloria, gloria in excelsis Deo kezdetű karácsonyi dicséreteket, valamint a Jöjjetek Krisztust dicsérni kezdetű XIV. századi himnuszt énekelte el egy illetve két szólamra.


Karácsony másodnapi ünnepi istentiszteletünkön pedig Nyíri Sándor polgármester tolmácsolta Kiskereki község, valamint a Kiskereki és Asszonyvásári Református Egyházközség karácsonyi és újesztendei jókívánságait. Isten adjon békés, sikeres új esztendőt egyházainknak és önkormányzatainknak!

Oroszi Kálmán
református lelkipásztor