2010. március 17., szerda

48-as megemlékezés Érkeserűben

Érkeserűben március 14-én, a református templomban tartották meg az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharca való megemlékezést.


Az istentiszteleten Oroszi Kálmán érseléndi református lelkipásztor prédikált a nemzeti ünnepre és egyben a jelenlevő gyászoló családra való tekintettel: "[A seregek Ura] elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket; Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott." (Ézsaiás 25,7-8)


Az igehirdetést követően Varga Róbert történelemtanár tartott rövid beszédet az 1848-as forradalom jelentőségéről és embereket összekovácsoló erejéről. A helybeli "Számadó Ernő" Általános Iskola diákjainak verses-dalos műsora pedig a forradalom fiatalos lendületére emlékeztetett.

Hagyományosan az istentisztelet végén került sor a templom portikuszában lévő, az I. és II. világháborúban elesett érkeserűiek emléktáblájának a megkoszorúzására. Az helyi iskola illetve RMDSz-szervezet részéről Faur-Kis Angéla és Szkirkánics Edina pedagógusok, a megyei RMDSz-szervezet részéről pedig Varga Róbert, Derzsi Ákos képviselő úr érmihályfalvi irodavezetője helyezte el az emlékezés koszorúját.

Isten tegye áldottá a hazáért vérüket ontók emlékét, mi pedig ne tegyük hiábavalóvá áldozatukat!