2011. március 14., hétfő

Érkeserűi imahét képekben


Az érkeserűi református gyülekezetben az imahét idén is a Böjtfő bűnbánati hetével esett egybe, így a böjtfővasárnapi úrvacsoraosztás egyben az imahetet záró hálaadás is volt. A résztvevők száma naponta 60 és 100 között volt.Az imahét nyitó vasárnap délelőtti istentiszteleten az Isten középpontba helyezéséről (Zsolt 46), a záró istentiszteleten pedig a megbékélés fontosságáról (1Móz 33,1-4) Oroszi Magda érkeserűi lelkipásztor prédikált.Fábián Tibor, a Harangszó főszerkesztője, nemcsak a szabadításról és a hálaadásról prédikált (Zsolt 85,8-13), hanem bemutatta az egyházkerület gyülekezeti lapjának szerkesztési elveit és legújabb lapszámát is.Jakó Sándor, jankafalvi lelkipásztor "kész volt nekünk is hirdetni az evangéliumot" (Róm 1,15-17).Kovács Gyula, margittai lelkipásztor Isten országának keresésére buzdított egy aggodalmaskodó és bizonytalan világban (ApCsel 2,42; Mt 6,25-33).Gellért Gyula, bihardiószegi lelkipásztor, volt érmelléki esperes az örök életre tápláló mennyei kenyeret hirdette számunkra (Jn 6,58).Mihály Balázs, érkeserűi római katolikus plébános az Úrtól tanult imádságról tartott elmélkedést (Mt 6,5-15).Gavrucza Tibor, székelyhídi lelkipásztor a feltámadás története által hirdette Jézus bátorító szavát: "Ne féljetek!" (Mt 28,1-6).Gyülekezetünk asszonykórusa az "Immár a nap felvirradván" kezdetű reggeli liturgikus énekkel (Prima) nyitotta pénteki és szombati imaheti istentiszteletünket, szerdán (Mikor látom egeidet; Tüzed Uram Jézus; Jézus, te égi szép) és csütörtökön (Bár szétszakadva él az egyház; Tartsd meg hazánkat; Mi Atyánk...) pedig több énekszámmal illetve kórusművel is szolgált.A nemrég alakult gyermekkórus hétfőn (Ameddig Jézus él; Az Úr a pásztorom; Isten fénye út a sötétben), míg az ifjúsági kórus csütörtökön (Betlehemi mezők; Uram, közel voltam hozzád; Jöjj, az Úr vár reád) adott elő a napi üzenethez kapcsolódó énekeket.Nyéki Enikő kántorunk nemcsak kórusaink felkészítésével és vezénylésével fáradozott, hanem "A teremtő Atya Isten" kezdetű liturgikus záróéneket (Benedicamus) is megtanította a gyülekezetnek. Szabó Ildikó harangozónkkal együtt fáradtságot nem kímélve várták vendégeinket a gyülekezeti házban a híveink jóvoltából érkező ételt és italt feltálalva.Az úrasztali csokor most is Balajti Zsigmond és feleségének ajándéka és munkája volt.Az erdei fülesbaglyok alkonyi imaheti alkalmaink állandó kísérői - a gyermekek nagy örömére.Vendégmarasztaló sár a templom és a parókia közt.