2011. március 15., kedd

Március 15-iki megemlékezés Érkeserűben


Templom, Iskola és Önkormányzat együtt emlékezett Érkeserűben az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra.


Március 15-én, délután ünnepi istentiszteletet tartottak az érkeserűi református templomban, ahol Oroszi Kálmán lelkipásztor az igehirdetés során Isten áldását kérte romjaink felépítésére, pusztáink beplántálására, városaink benépesítésére.


Az érkeserűi "Számadó Ernő" Általános Iskola diákjai - tanáraik felkészítésével és kíséretében - verses, énekes ünnepi műsort adtak elő.


A MIDESZ ifjúsági szervezet pedig történelmi-verses összeállítással járult hozzá az ünnephez.


Nyíri Sándor, Kiskereki község polgármestere is megosztotta a jelenlevőkkel ünnepi gondolatait, népünk és településeink megmaradásában reménykedve.


Az istentisztelet végén került sor a templom tornya alatt elhelyezett világháborús hősök emléktáblájának megkoszorúzására. Az érkeserűi iskola, Kiskereki község és a Kiskereki RMDSZ-szervezt nevében Nyíri Sándor polgármester és Faur-Kis Angéla, az iskolacsoport vezetője helyezte el a kegyelet koszorúját, de emlékkoszorút helyeztek el a MIDESZ jelenlévő ifjai is. Az ünnepi istentisztelet nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével zárult.

Oroszi Kálmán
lelkipásztor