2009. január 7., szerda

Gyülekezeti adatok 2008

Érkeserűi Református Egyházközség
Gyülekezeti adatok 2008


Statisztikai adatok

 • Lélekszám: 577 (ebből: férfi 216, nő 241, gyermek 120)
 • Családok: 304 (ebből: tiszta ref. 244, vegyes vallású 60)
 • Megkereszteltek: 7 (ebből: fiú 5, lány 2)
 • Konfirmáltak: 7 (ebből: fiú 4, lány 3)
 • Házasságkötés: 1 (egyező vallásúak)
 • Eltemetettek: 12 (ebből: férfi 7, nő 5)


Megkereszteltük. . .
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27)

 • jún. 1-én Rauf Pál és Balajti Katalin szülők Péter Pál nevű fiúgyermekét
 • jún. 15-én Nyéki Csaba Károly és Csorba Anikó szülők Máté nevű fiúgyermekét
 • júl. 27-én Fodor László és Pirici Noémi szülők Krisztián László nevű fiúgyermekét
 • aug. 10-én Balajti Csaba és Balajti Anikó szülők Blanka Bianka nevű leánygyermekét
 • aug. 24-én Hengye Sándor és Bertalan Edina szülők Rebeka nevű leánygyermekét
 • szept. 7-én Borbély Károly és Munkácsi Ilona szülők Károly nevű fiúgyermekét
 • szept. 21-én Munkácsi Zoltán és Sass Andrea szülők Szilveszter nevű fiúgyermekét

Isten áldása legyen a gyermek és családja életén!


Házasságot kötöttek. . .
"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre." (Ének 8,6a)

 • jún. 7-én Szabó Zoltán és Bányai Enikő ref. ker. testvéreink

Isten áldása legyen megkötött házasságukon!


Emlékharang szólt. . .
"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)

 • jan. 7-én Lovas Pál Dániel hal. 1. évf-ra
 • jan. 13-án Borbély Károly hal. 1. évf-ra
 • jan. 13-án Szűcs Dánielné Szabó Zsuzsanna hal. 1. évf-ra
 • jan. 27-én Nagy József hal. 1. évf-ra
 • márc. 27-én ifj. Medvés József hal. 1. évf-ra
 • ápr. 9-én Létai Sándor hal. 1. évf-ra
 • ápr. 24-én Fekete Sándorné Nagy Andrea hal. 1. évf-ra
 • máj. 2-án Fodor Edina hal. 2. évf-ra
 • máj. 6-án Herman Géza hal. 1. évf-ra
 • máj. 12-én Kis Verona hal. 3. évf-ra
 • máj. 16-án Balogh Antal hal. 5. évf-ra
 • máj. 25-én Nyéki Imréné Sas Erzsébet hal. 20. évf-ra
 • máj. 25-én Nyéki Imre hal. 10. évf—ra
 • jún. 13-án Kis Imréné Szakács Magdolna hal. 20. évf-ra
 • jún. 29-én Munkácsi Sándorné Lovas Eszter hal. 1. évf-ra
 • júl. 21-én Dicső Józsefné Kis Ibolya hal. 1. évf-ra
 • szept. 14-én Kis Sándorné Gábor Mária hal. 30. évf-ra
 • szept. 16-án Balajti Józsefné Papp Irma hal. 1. évf-ra
 • szept. 26-án Lovas Sándorné Nagy Juliánna hal. 1. évf-ra
 • okt. 3-án Cseh János hal. 1. évf-ra
 • okt. 6-án Jakó Józsefné Giczei Terézia hal. 7. évf-ra
 • okt. 6-án Jakó József hal. 16. évf-ra
 • okt. 8-án Kiss Józsefné Gábor Ilona hal. 1. évf-ra
 • okt. 9-én Nyéki Dániel hal. 1. évf-ra
 • okt. 15-én Millye János hal. 1. évf-ra
 • okt. 18-án Cséke Zsigmondné Kecskés Ilona hal. 1. évf-ra
 • okt. 18-án Kis Vencel hal. 1. évf-ra
 • okt. 19-én Nagy András hal. 25. évf-ra
 • okt. 19-én Nagy Andrásné Giczei Ágnes hal. 2. évf-ra
 • okt. 30-án Munkácsi Imréné Szűcs Erzsébet hal. 1. évf-ra
 • nov. 2-án Bertalan István hal. 7. évf-ra
 • nov. 22-én Kis Kornélia hal. 1. évf-ra
 • dec. 31-én Újvári Gyula hal. 1. évf-ra

Isten tegye áldottá emléküket!


Eltemettük. . .
"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)

 • jan. 17-én Csordás Józsefet 84 éves korában
 • jan. 20-án Kósa Lajosné Pap Piroskát 84 éves korában
 • ápr. 6-án Balogh Jánosné Lovas Mária 67 éves korában
 • jún. 4-én ifj. Létai Imrét 19 éves korában
 • júl. 10-én Kovács Gézát 83 éves korában
 • júl. 18-án Somogyi Lajosné Vincze Margitot 77 éves korában
 • szept. 23-án Stefan Miklóst 80 éves korában
 • okt. 8-án Somogyi Lászlót 21 éves korában
 • nov. 4-én Kiss Zsoltné Kovács Erzsébet Évát 31 éves korában
 • nov. 7-én Papp Lászlót 82 éves korában
 • nov. 24-én Kozák Albertet 66 éves korában
 • dec. 17-én Lovas Károlyné Balajti Emíliát 77 éves korában

Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!