2009. január 27., kedd

Kórus-fotók

Dalárda
1950-es évek

 • Szilágyi József, Kozsár László, Létai Ferenc, Papp László, Szakács Gyula, Kiss Kálmán, Kosztin László, Páll László lelkipásztor, Vincze Rózsa, Kiss Kálmánné Sass Elza, Szakács Sándorné Kiss Mária, Kardos Ibolya, Sift Józsefné Kiss Erzsébet, Szilágyi Lászlóné Papp Anna, Papp Lászlóné Gábor Piroska, Kosztin Lászlóné Kozsár Erzsébet, Sass Imréné Palczert Juliánna, Lovas Sándorné Póka Erzsébet, Higgyed Lászlóné Stefan Mária, Szabó Gyuláné Szilágyi Ilona, Kiss Pálné Kiss Mária, Póka Sándorné Kiss Erzsébet, Sass Józsefné Katona Rozália, Nagy Sándor, Kiss László, Vincze László, Létai Zsigmond, Munkácsi Dániel, Szilágyi Gábor (néhány személy azonosítatlan).


Férfi Dalárda
Érkeserű, 1959. Húsvét
Pap Sándor legátus ajándékfényképe

 • Első sor: Id. Jakó József, Szakács Gyula, Kosztin László, Kozsár László, Pál László lelkipásztor, Kósa Sándor, Létai Lajos;
 • Második sorban ülők: Kis Lajos, Szilágyi József, Szilágyi Dániel, Létai József; állók: Nagy Gyula, Létai Ferenc, Sas Károly;
 • Harmadik sor: Stefán Miklós, Lengyel József, Nagy Sándor, Csorba József, Sas Sándor, Sas Zsigmond, Lovas Bálint;
 • Negyedik sor: Szatmári Lajos, Létai László, Ásztai Sándor, Szilágyi Gábor, Balogh Gábor, Kis Zsigmond, Ifj. Jakó József, N.N., N.N.;
 • Ötödik sor: Giczei Gábor, Papp László, Létai Zsigmond, Cser Gábor, Gábor Sándor, N.N. (mögötte);
 • Hatodik sor: Kis Gyula, Vincze László, Munkácsi Dániel, Kis Kálmán.


Dalárda
Érmelléki Református Egyházmegye - Kórustalálkozó
Bihardiószeg, 1993.

 • Első sor: Sass Anikó, Vincze Éva, Szilágyi Lászlóné Pap Anna, Bertalan Béláné Szilágyi Erzsébet, Kiss Béláné Vincze Ilona, Csorba Sándorné Kiss Mária, Stefán Miklósné Sass Erzsébet, Sass Jánosné Gábor Eszter, Kallós Istvánné Técsy Ildikó lelkipásztorné;
 • Második sor: Sas Árpádné Lovas Erzsébet, Somogyi Lajos tanító, Giczei Beáta, Balajti Katalin, Balogh Barnáné Gábor Erzsébet, Gábor Sándorné Kiss Gyöngyi, Giczei Józsefné Szabó Rózsika, Medvés Rudolfné Gábor Emma, X? Y?, Somogyi Lajosné Vincze Margit;
 • Harmadik sor: Létai Zsigmond, Horváth Sándorné Bertalan Irma, Balajti Zsigmondné Pap Etelka, Sift Józsefné Kiss Erzsébet, Bálint Józsefné Balajti Erzsébet;
 • Negyedik sor: Balajti Imre gondnok, Kozsár Lászlóné Boldizsár Etelka, Nagy Gyula kántor, Szabó Lajosné Szilágyi Erzsébet.


Dalárda
Keserűi Dajka János egykori református püspök emléktábla-avatása
Érkeserű, 1995. szeptember 13.

 • Első sor: Balogh Barnáné Gábor Erzsébet, Medvés Rudolfné Gábor Emma, Somogyi Lajos tanító;
 • Második sor: Nagy Gyula kántor, Stefán Miklósné Sas Erzsébet, Kozsár Lászlóné Boldizsár Etelka, Balajti Imre gondnok, Bertalan Béláné Szilágyi Erzsébet, Szilágyi Lászlóné Pap Anna, Vincze Éva, Gábor Sándorné Kiss Gyöngyi, Csorba Sándorné Kiss Mária, Lovas Ildikó, Szűcs Erika, Szabó Lajosné Szilágyi Erzsébet, Balajti Anikó, Kallós Istvánné Técsy Ildikó lelkipásztorné;
 • Harmadik sor: Sass Árpádné Lovas Erzsébet, Balajti Árpádné Munkácsi Irén, Szilágyi Erika, Giczei Józsefné Szabó Rozália, Sift Józsefné Kiss Erzsébet, Horváth Sándorné Bertalan Irma, Kiss Béláné Vincze Ilona, Amászka Anikó, Balajti Andrea, Balajti Katalin, Sass Anikó, X? Y?.


Kiskórus
Érmelléki Református Egyházmegye - Ifjúsági Kórustalálkozó
Micske, 2005. május 8.

 • Első sor: Nyéki Enikő kántor, Kálmán József, Póka Annamária, Oroszi Magda lelkipásztor.
 • Második sor: Vincze Krisztina, Vincze Renáta, Amászka Gréta, Lovas Tímea.


Kiskórus
Érmelléki Református Egyházmegye - Ifjúsági Kórustalálkozó
Micske, 2006. május 14.

 • Első sor: Hengye Kristóf, Gacsádi Sándor, Lovas Krisztina, Kálmán Tünde, Borbély Ilona, Bereczki Csilla.
 • Második sor: Nyéki Ádám, Gacsádi Szilárd, Kis Kinga, Nyéki Enikő kántor.
 • Harmadik sor: Oroszi Magda lelkipásztor, Lajter Norbert.


Nagykórus
Érmelléki Református Egyházmegye - Kórustalálkozó
Bihardiószeg, 2006. június 11.

 • Első sor: Oroszi Magda lelkipásztor, Csorba Sándorné Kis Mária, Bereczki Józsefné Sass Margit, Bodor Gergelyné Dicső Erzsébet, Lovas Árpádné Sass Irén, Amászka Lászlóné Gábor Teréz.
 • Második sor: Vincze Károlyné Munkácsi Ilona, Medvés Rudolfné Gábor Emma, Kiss Imréné Bodor Irén, Kis Pálné Kis Mária, Szabó Lajosné Szilágyi Erzsébet, Nyéki Zoltánné Stefán Enikő kántor.
 • Harmadik sor: Nyéki Sándorné Sass Irma, Balajti Árpádné Munkácsi Irén.


Kiskórus
Érmelléki Református Egyházmegye - Ifjúsági Kórustalálkozó
Székelyhíd, 2008. április 27.

 • Első sor: Gacsádi Sándor, Hengye Kristóf, Gacsádi Szilárd, Nyéki Ádám;
 • Második sor: Lovas Krisztina, Kiss Kinga, Nyéki Petra, Kálmán Tünde, Munkácsi Erika;
 • Harmadik sor: Bányai Krisztina, Borbély Ilona, Lajter Norbert, Bereczki Csilla;
 • Negyedik sor: Nyéki Enikő kántor, Buta Krisztina.


Nagykórus
Érkeserű, 2008. Karácsony

 • Első sor: Balajti Árpádné Munkácsi Irén, Balogh Barnáné Gábor Erzsébet, Csorba Sándorné Kis Mária, Oroszi Kálmánné Zih Magda lelkipásztor, Medvés Rudolfné Gábor Emma, Faur Gáborné Kis Angéla.
 • Második sor: Hengye Istvánné Medvés Erika, Vincze Károlyné Munkácsi Ilona, Szabó Istvánné Lovas Ildikó, Nyéki Sándorné Sass Irma, Nyéki Zoltánné Stefán Enikő kántor.