2009. április 20., hétfő

Egyházmegyei ifjúsági kórustalálkozó

A XV-ik Érmelléki Ifjúsági Kórustalálkozónak ebben az esztendőben, 2009. ápr. 19-én, Micske adott otthont. A szépen felújított templom zsúfolásig megtelt, az Érmellék énekelni vágyó ifjaival.

Fazakas Ferenc a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze hirdetett igét a Zsolt. 96, 1-3 alapján, kihangsúlyozva igehirdetésében, hogy a megújult lélekkel való éneklés teszi igazán széppé és értékessé a mi éneklésünket az Isten előtt. Az igehirdetést követően Balogh Renáta egyházmegyei zenei előadó köszöntötte a 11 megjelent kórus tagjait és vezetőit, (Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érszőlős, Hegyközszentmiklós, Nagyvárad Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Dicsőítő csoportja, Mezőtelki, Micske, Székelyhíd) majd betűrend szerint minden kórus előadhatta az általa választott énekeket, kórusműveket zenei kísérettel vagy a nélkül.

Az érkeserűi gyülekezetet 14 ifjú képviselte, akiket Nyéki Enikő kántornő készített fel erre az alkalomra. Ifjúsági kórusunk három éneket énekelt: a 136-ik zsoltárt: Dicsérjétek az Urat; Ma van húsvét napja… kezdetű népdalt, és az új énekeskönyv 449-ik énekét, mely így kezdődik: Jézus, te égi szép

A kórusok énekeit követően Leopold László értékelte ki a kórusok előadásait, méltatva azok szép énekválasztásait és igyekezetét. Végezetül a helyi lelkipásztor, Gavallér Lajos, köszönte meg a részvételt és a munkát minden vendégnek, majd egy közös szeretetvendégségre hívott mindenkit a gyülekezeti terembe.

Kicsiny csapatunk szorgalmát mi hazafelé jövet még egy-egy fagylalttal és pizza-szelettel is jutalmaztuk, megköszönve egész évi szorgalmas munkájukat és kitartásukat.

Köszönettel tartozunk a kántornőnek áldozatos munkájáért, valamint azoknak a szülőknek, akik felvállalták a fuvarozásunkat, ezzel is időt és pénzt áldozva gyermekeink lelki fejlődése érdekében.

Isten tegye áldottá gyülekezetünk kórusaink szolgálatait, gyarapítsa a mi ifjainkat sok szép élménnyel, hogy a gyülekezethez való tartozásban gazdagságot és sok örömet fedezhessenek fel.


http://reggeliujsag.ro/images/logo.gif

Az eseményről beszámoló újságcikk letölthető innen:
Orosz Otília Valéria:
"Mely igen jó az Úr Istent dicsérni"
Ifjúsági kórustalálkozó volt Micskén

Reggeli Újság, Bihar megyei napilap
Nagyvárad, 2009. április 22., szerda, VI, 89. szám, 6.-7. old.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-6.pdf
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-7.pdfKóruspróbán

Az érkeserűi kórus a karzaton

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Dicsőítő-csoportja

A székelyhídiak énekkara

Az érkeserűi református ifjúsági kórus tagjai:
I. sor: Hengye Kristóf, Nagy Emma, Nyéki Petra, Gacsádi Sándor, Nyéki Ádám; II. sor: Kalman Tünde, Munkácsi Erika, Kis Kinga, Gacsádi Szilárd, Lajter Norbert; III. sor: Nyéki Enikő kántor, Kis Orsolya, Lovas Krisztina, Bányai Krisztina, Borbély Ilona.