2009. április 19., vasárnap

Húsvét ünnepe gyülekezetünkben

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton is ünnepi műsorral készültek gyülekezetünk konfirmálói. Nagypénteken este az ifjak foglalták össze: Jézus utolsó hét mondatát a kereszten igés, verses, énekes összeállításukkal.


Rendhagyó módon gyülekezetünkben ünnepi legátus szolgált húsvétkor, Berekméri Attiláné Asztalos Csilla személyében, aki vajdasági származásúként a kolozsvári teológián szerzett lelkészi diplomát, ám családja révén Erdélyben maradva, most még sincs gyülekezete. Az ő nehéz helyzetét felismerve döntöttünk úgy, hogy gyülekezetünk építkezése mellett, mégis felvállaljuk, hogy segítséget nyújtunk neki, hiszen Pál apostol is arra biztat bennünket, hogy "amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi hitünknek cselédeivel." (Gal.6,10) Isten áldását kérjük az ő egész családjának életére, és köszönetet mondunk azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik adományukkal támogatták őt.Húsvét I. napján az istentiszteletet, és az úrvacsoraosztást követően felnőtt kórusunk húsvéti énekeit hallgathatta meg a 115 fős gyülekezet. Húsvét II. napján pedig mintegy 140 gyülekezeti tag hallgatta a feltámadásról szóló evangéliumot, valamint a vallásórás gyerekek, és a kiskórus ünnepi műsorát.