2009. április 12., vasárnap

Húsvéti üdvözlet


Istentől megáldott húsvéti ünnepet kívánunk!

"De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni: / Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak."
(ApCsel 26,22-23)