2009. március 1., vasárnap

Imahétzáró istentisztelet

Az imahétzáró, böjtfői istentiszteleten Szűcs Gyula, tiszamogyorósi református lelkipásztor hirdette az evangéliumot az érkeserűi gyülekezetben a 80. zsoltár, valamint a 2Móz 15,22-27 és a 4Móz 21,5-9 alapján.

Igehirdetésében a pusztában vándorló néphez hasonlítva a mai ember életét feltette a kérdést, hogy vajon őszinte önmagunkba nézésünk között nem kell-e megkérdeznünk magunktól, hogy a helyünkön vagyunk-e? A zsoltáros szavával imádkozva nem kellene-e többször kérni imádságainkban Istentől, hogy: "Állíts helyre minket!" Hiszen rohanó, egyre inkább elégedetlenkedő és zúgolódó világunkban talán mi is sokszor távol kerülünk attól a lelki békességtől, amit csak Isten adhat meg nekünk. A felzaklatott világban szükség van a csendre, az Isten szavának meghallására, hogy felismerjük, Ő a mi életünk őrizője és gyógyítója, tehát nincs miért aggódnunk és zúgolódnunk, ha elcsendesedésünkben megtaláltuk Őt. Az igehirdetést követően böjtfői úrvacsoraosztásra került sor, a vendéglelkész ágendás beszéde után a két lelkipásztor 64 gyülekezeti tagnak osztott úrvacsorát.

Ezt követően került sor a vendéglelkész köszöntésére, aki a helybeli lelkésznő keresztelő lelkipásztora is volt egykor az érmihályfalvi gyülekezetben, most pedig már több mint húsz éve szolgál a magyarországi Tiszamogyoróson, a keserűihez hasonló lélekszámú gyülekezetben.

Isten áldása legyen az imahéten szolgáló lelkipásztorok és családjaik életén; Ő gyarapítsa és erősítse hitben, szeretetben, békességben és egyetértésben gyülekezetünk tagjait.