2009. március 12., csütörtök

Egyházmegyei közgyűlés Micskén
Az Érmelléki Református Egyházmegye éves közgyűlését március 12-én tartotta Micskén. Rákosi Jenő egyházmegyei főjegyző nyitóáhítata az őrállók feladatáról szólt Ezékiel könyve 33. részének 1-9. versei alapján. A 21.480 lelket számláló, 37 anyaegyházközséggel és 40 lelkésszel rendelkező Érmelléki Egyházmegye életéről, jövőjéről Gellért Gyula esperes szólt - hangsúlyozva, hogy minden gyülekezetnek evangéliumi programja kell legyen. Kulcsár Árpád misszió előadó az egyházmegye missziói és istentiszteleti életéről tartott jelentést. Új lendületre buzdított, kiemelve, hogy nem annyira misszió rendezvényekre, hanem sokkal inkább missziói gyülekezetekre volna szükség. A micskei Sámuel-bentlakás tevékenységéről Paublusztig Anikó pedagógus, a vallástanárok tevékenységéről pedig Bordás Mária tanárnő számolt be. Jónás Sándor katekétikai előadó a gyülekezeti vallásoktatásról és a konfirmálásról beszélt. 2008-ban 433-an tettek konfirmációi fogadalmat az egyházmegye gyülekezeteiben, 5 gyülekezetben pedig nem lesz konfirmálás. Mike Pál ifjúsági lelkész az ifjúsági rendezvények közösségépítő, a gyülekezetet családi otthonná érlelő feladatáról tartott rövid előadást. Fontos feladatot, gyülekezeti, sőt liturgikus szolgálatot bízni rájuk, amit örömmel tudnak el is végezni. Darabont Tibor számvevő a gyülekezetek és az egyházmegye anyagi életéről számolt be. id. Mátyás Árpád lelkészértekezleti elnök beszámolója kitért az elmúlt évben felmerült közös teherviselés témájára is, mely ezen az alkalmon is heves vitát váltott ki. Sajnos, sem rövidtávú, sem hosszútávú megoldás, döntés nem született a kisgyülekezet felzárkóztatása, felerősítése ügyében. Nagy Sándor az érmelléki Presbiteri Szövetség tevékenységéről, Szűcs Zoltán margittai segédlelkész a kórházmisszióról, Karászy Rozália a Nőszövetség életéről számolt be. Fazakas Ferenc, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze az eddigi és jövendőbeli rendezvényekről számolt be, kérve az egyházmegye gyülekezeteit, hogy a diákokat ösztöndíjjal is támogassák. Köszönjük Gavallér Lajos házigazda lelkipásztornak a vendéglátást. Isten újjászülő ereje legyen az Ő szolgáin és egyházmegyénken!