2009. március 15., vasárnap

Március 15-i istentiszteletek

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett az érkeserűi református gyülekezet is a vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteletek keretében. Oroszi Magda lelkipásztor a 2Pt 3,13-14 illetve a Jer 3,12-13 versei alapján hirdette Isten Igéjét, figyelmeztetve magyar keresztyén népünket arra, hogy az Istentől való elpártolásunk eredménye a közöttünk lévő széthúzás és pártoskodás. Ezért csak úgy lehet megmaradásunk, ha Istenben bízva, egyetértésben, közös célokért együtt küzdve testvére lesz magyar a magyarnak.

A délelőtti istentisztelet keretében az ÉGISZ ifjúsági szervezet tagjai adtak elő alkalomhoz illő műsort és koszorúzták meg a templom előterében elhelyezett világháborús emléktáblát.
A délutáni istentiszteletet követően a Számadó Ernő Általános Iskola diákjai, Faur Kis Angéla és Pete Sándor pedagógusok vezetésével adták elő ünnepi műsorukat. Nyíri Sándor polgármester köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és rövid beszédében a szabadság és az összetartás fontosságáról beszélt; majd az iskola és a helyi RMDSZ nevében újra koszorúzásra került sor.

Ünnepi istentiszteletünket a himnusz közös éneklésével zártuk, mely után az iskolások fáklyás felvonulása következett a falu központjába.