2009. július 28., kedd

Gondnok esküszövege (1795)

Curátor esküvésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1795)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki egy örökkévaló Isten, hogy a Curátorságnak tisztiben, melyre most elő állíttattam, hiven és jó lelki esmérettel eljárok. A Templomra, Paróchiális Házakra, az Ekklésiának mindenféle javaira, fundusaira, alamisnáira, Úr asztalához tartozó eszközeire; a Prédikátor és más Tanítók béreinek szorgalmatos bé szedettetésére, igazán való bé fizetésére, Isten ditsőségére adatott jókra, az alamisnának a ki hirdettetett végre való fordítására, hűségesen gondot viselek, és azokat minden igaz úton és módon szaporítani igyekszem; semmit azokból magam hasznára, vagy külső világi haszonra nem fordítok. Az Ekklésia törvényei végzéseinek magamat alá adom. Hivatalomra tartozó és gondviselésemre bizattatott minden dolgokról, annak idejében igazán számot adok. Isten engem úgy segéllyen."

Elmondta: Gábor Ferenc, 1795. június 28-án
Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)