2009. július 18., szombat

Miami - ÉrkeserűJúnius 12-én vasárnap, gyülekezetünk vendége volt Nt. Dr. Lukácsi Éva és Nt. Lukácsi László református lelkészek az Egyesült Államokból, a Miami-beli Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza lelkészei. Az erdélyi és partiumi körútjuk során nagyon rövid időre érkezett vendégek személyesen nyújtották át gyülekezetük adományát, azt az 500 amerikai dollárt, mellyel a parókia építéséhez kívántak hozzájárulni. Lukácsi Éva lelkészi és teológiai munkája mellett Wass Albert családjának képviselője és hagyatékának gondozója. Az Érkeserűvel való kapcsolat is tulajdonképpen Wass Albertnek köszönhető, hiszen Oroszi Kálmán lelkipásztor egy Wass Albert weboldal szerkesztése kapcsán már egy ideje kapcsolatban volt a lelkésznővel.Lukácsi Kádár Éva

Hódmezővásárhelyen született, a Bethlen Gábor Gimnázium révén Németh László volt élete írója, mely kiegészül Wass Albert művei iránti irodalmi kötődéssel a korai 90-es évektől. Minden testvérével együtt a lelkipásztori életutat választotta. Debrecenben szentelték református lelkipásztorrá. Tíz évig Bihar és Békés megyében missziója a fiatalok hitbeli, irodalmi, zenei, nyelvi tanítására kiterjedt. 1988-tól Princetonban a Theológia Mesteri fokozatát elnyeri, s 2001-ben theológiai doktorátust szerez. Magyar közösségek hitbeli és kulturális fennmaradását szolgálja férjével Lászlóval. Sajnos nem találkozott személyesen Wass Albert íróval, de levelét őrzi. Az író temetésén 1998-ban megismeri a családot, 2004-től kerül velük munkatársi kapcsolatba. A Wass fiak tiszteletbeli húgukká fogadják, akikkel életre szóló küldetést megosztva Wass Albert igazságának szószólója lesz. A Czegei Wass Alapítvány irattárában a még ki nem adott kéziratok kutatásában, a darabok komputerre átírásában, könyvismertetők, cikkek írásával helyezi a magyar olvasók szívére Wass Albert Isten – ember – nemzet szeretetét.