2009. július 19., vasárnap

Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza - Miami


MIAMI, KRISZTUS ELSŐ MAGYAR EGYESÜLT EGYHÁZA
FIRST HUNGARIAN UNITED CHURCH OF CHRIST, MIAMI

2008-ban egyházközségünk a 60. évéhez érkezett, ugyancsak egyházunk Női Köre is; a Kossuth Klub pedig 56 évre néz vissza. A lelkipásztor házaspár 14 éve áll a miami-i magyar közösség élén. Istennek legyen hála, hogy a hitéletben és magyar hagyományaink ápolásában végezhettük a missziónkat! Minden vasárnap és ünnepnap együtt van közösségünk a templomban és a Kossuth teremben. Bár nem tudunk látványos számbeli gyarapodásról és növekedésről beszámolni, de hisszük, hogy az Úr adott lelki, minőségi érettséget, fejlődést személyes és közösségi életünkben. Ez ad reménységet további szolgálatunkhoz.

Egyre kevesebb a Florida határán kívülről érkező támogatónk, akikkel kiegészül a létszámunk a „téli" hónapokban. Régi, hűséges tagjaink közül sokat eltemettünk, vagy otthonokba kerültek, s így kiestek a rendszeres templomlátogatásból. A vasárnapi átlag létszám 45-60, az ünnepnapokon 150-175 között van. Minden hónap első vasárnapján délután a magyar szentmisén Rev. Beregszászi Miklós prédikál Damian Flanagan atyával kiegészülve. Vasárnap délután egy spanyol nyelvű presbiteriánus gyülekezet tart Istentiszteletet a templomunkban. 2007-ben megkereszteltünk 3 gyermeket és 3 felnőttet, 4 pár házasságát esküvőn megáldottuk, 2 új tagot fogadtunk be. Elbúcsúztunk 10 tagunktól és megemlékeztünk 15 elhunyt testvérünkről a templomban. Nagy veszteségünk van: 2008 február 19-én Mezey Margó presbiterünk, a Női Kör Elnöke eltávozott az élők sorából. Emléke szívünkben él. Hitünk látható része az áldozatunk, melyet közösségünk fenntartására és magyar missziói célokra fordítottunk. Az egyháztagok és támogatók adományaiból és az apartmentek bevételeiből nyereséggel zártuk az évet. Missziói adományainkat elküldtünk minden hónapban a Kárpát medence valamelyik rászoruló magyar gyülekezetének, egyházi iskoláknak és árvaházaknak. Helyi missziónk a rászorulók támogatásának jelképes cselekedet volt.

Hálát adunk Istennek Presbitériumunkért, élén Mezey János főgondnokkal, aki 13 éve példamutató hűséggel áll helyt. A könyvelésben és missziói számadásokban Rev. Beregszászi Miklós ellenőr értékes segítséget ad. Pénztárosunk Berki Valéria hűséges munkát végez. Szeretetmunkában jelentős volt önkénteseink munkája Szakács Dénes és Kiss István vezetésével, akik a munkabért felajánlották a Temesvári magyar központ és templom javára. A Presbitérium és a Kossuth Klub vezetősége minden hónapban gyűlést tartott, ahol megbeszéltük ügyeinket. Mind belső mind külső építőmunkánk eredménye az, hogy a magyar kolónia portáján minden épület és a nagy kertek szép rendben vannak. Magyar múzeumunk és Wass Albert könyvtárunk értékes anyaggal várja a látogatókat.

A Kossuth klubban a rendezvények közül kiemelkednek a nemzeti ünnepeken való megemlékezések Kiss Erzsébet elnök vezetésével. 2007-ben banketten ünnepeltük a Kossuth Polgári Kör fennállásának 55. évfordulóját. Előtte három KI-MIT-TUD műsort tartottunk, melyen sok tehetséges versenyző fellépett. Kiemelkedik az Anyák napi és őszi rendezvény, melyen gyermekek is szerepeltek. A műsorokat Szilágyi Erzsébet és Nadzsal Ida szervezte. Néhány gyermek a karácsonyi műsoron is szépen szerepelt: Boyd Niki és Bella, Avellino Lukácsi Sabrina és Francesca, valamint Miskolczy Márk és Nóra.

A Női Kör néhány vezetője hűséggel készíti elő a vasárnapi ebédeket Kiss Erzsébet, Michna Ilona, Perjéssy Anikó és Nt. Lukácsi Éva vezetésével. A karácsonyi bazár minden évben nyereséggel zárul erkölcsileg és anyagilag. A vasárnapi ebédeket havonta zenés délutánnal tesszük népszerűbbé. A fiatalok számára is van néhány rendezvény, bár a magyar „óvodánk" és iskolánk szerény keretek között. Mikuláskor 20-25 csomagnak akad kis gazdája. Hiányzik a fiatalabb nemzedék rendszeres jelenléte és munkája a sorainkból!

Urunk megtartó és őrző kegyelmét kérjük az amerikai magyar közösségekre, a dél-floridai magyarokra, gyülekezetünkre és társadalmi szervezeteinkre, valamint az magyar egyházak minden vezetőire és tagjaira!

Nt. LUKÁCSI LÁSZLÓ és Nt. DR. LUKÁCSI ÉVA Lelkipásztorok