2008. szeptember 3., szerda

50. Krónika


Gyülekezeti lapunk, a Keserűi Keresztyén Krónika elérkezett 50. számához. 2004. októberében megjelenő első száma restaurált műemlék-orgonánk avatójára illetve Reformáció ünnepére készült el. A szerkesztést, tördelést és sokszorosítást Orosziné Zih Magda és Oroszi Kálmán lelkészek végzik. A kettébe hajtott A4-es formátumú lapot előbb a lelkészek saját használt lézernyomtatóján, majd 2006-tól egy a gyülekezet számára adományba kapott multifunkcionális lézernyomtatón sokszorosítottuk. Az ingyenes terjesztett lap azóta folyamatosan, havonta jelent meg (kivételt jelentett a nyári egy dupla-szám). Az év eleji 0-ik számok az elmúlt év eseményeit foglalták össze, a többi számot ünnepre vagy hónapfordulóra jelentettük meg.


A lap célja elsősorban jelenlegi és jövőbeli gyülekezeti tagjaink informálása és bekapcsolása az egyház életébe; a gyülekezeti élet bemutatása és átláthatóvá tevése a nagyvilág számára is; egyház- és nemzetismeretünk mélyítése; az adományozók és a gyülekezeti megvalósítások megörökítése révén jó példa nyújtása; és nem utolsó sorban életjel, tudniillik hogy a vidéki gyülekezetekben is van élet!


Az igemagyarázatok, elmélkedések, imádságok és versek mellett fontos helyet kaptak a lapban a gyülekezeti hírek és beszámolók, adakozók listája. Történelmünk és egyházunk megismerése végett sorozatban közlünk fejezeteket a gyülekezet és a falu történetéből, egyházi kalendáriumot és jelképtárat, hitvédelmi írásokat. Gyülekezeti tagjaink kérése, visszajelzése szerint is alakítjuk a tartalmat, ifjaink személyesen írnak beszámolót az ifjúsági rendezvényekről.


A lapokat istentisztelet végén a templom három kijáratánál egyházfiak vagy presbiterek osztották, az összefoglaló 0-ik számot minden családhoz eljutatták a presbiterek, a többi számot pedig házhoz vitték, ott ahol igény volt rá. Úrvacsoraosztást megelőző betegúrvacsoraosztásra mindig megjelenik, ekkor a lelkész viszi el elsőként és személyesen a lapszámokat a betegeknek és időseknek.


A gyülekezettől távol élők számára először postán, majd e-mail csatolmányban juttattuk el a lapszámokat, mígnem jelen webnapló elindítása óta az ajánlót és a letöltési címet küldjük el - ekképpen is élő kapcsolatot tartva a Keserűből elszármazottakkal és a falu/gyülekezet iránt érdeklődőkkel. A hírek, beszámolók most már frissen és képekkel ellátva jelennek meg az internetes naplón, így a gyülekezeti laphoz képest is frissebb és színesebb képet nyújt a Világhálót elérők számára - akár itt a faluban is. Így mostmár a Világhálón keresztül is várjuk a véleményeket, javaslatokat a gyülekezettel és lapunkkal kapcsolatban.


A Krónika számai pdf-formátumban letölthetők innen:
http://erkeseru.googlepages.com/