2009. február 22., vasárnap

Imahét Érsemjénben


Február 21-én az Érsemjéni Református Egyházközségben hirdette az imaheti üzenetet Oroszi Kálmán érseléndi lelkipásztor - Orosziné Zih Magda érkeserűi lelkész kíséretében.

Az Ézs 25,6-9 igeszakasz alapján elhangzott prédikációban Izráel és minden nép Sion-hegyi örömlakomáját állította fel példaként az igehirdető. Ahogyan Izráel mellett a népek nem legyőzöttként, hanem Isten által meggyőzöttként vettek részt ezen a lakodalmon, úgy kellene nekünk is együtt örvendezni az Úrban, minden háborúság, szakadás ellenére. A fátylat, leplet, takarót, falakat, amelyek keresztyének, vallások, népek között is fennállnak egyedül Isten tudja elvenni életünkből, ha mi is le akarjuk vetni.

"Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek." (1Kor 11,19) Ha Isten úgy akarja, meg tudja tartani a népeket, vallásokat, gyülekezeteket a szakadások, széthúzások, háborúságok ellenére is. Sokszínűen, többszólamúan, más és más ösvényen vagy kapaszkodón, de mind a Sion hegyére leszünk hivatalosak. De mindezt úgy, hogy nem tartjuk magunkat különbnek, igazabbnak, méltóbbnak, egyedül üdvözítőnek, az igazság egyedüli letéteményesének, hanem mindenkor Krisztus szelídségével és nyitottságával.

Isten áldását kérjük Fülöp János lelkipásztor életére és szolgálatára. A Pásztorok Pásztora, a Királyok Királya, a Bírák Bírája legyen az érsemjéniek megtartója!