2009. február 25., szerda

Imahét - szerda

Az előző nap létszámának megfelelően gyűltek össze a igehallgatók szerdán is az imaheti istentiszteletre.

Az igehirdető Bara László, nagykágyai református lelkipásztor volt, aki a Római levél 8. része 18-23. versei alapján szólt a keresztyén embernek a teremtett világgal szembeni kötelességeiről. Azt a környzetet minden teremtményével együtt, amit az Úr teremtett jónak és tökéletesnek, azt éppen mi rontottuk meg és miattunk szenved. A megoldás a környezeti válságra is, az egész teremtett világ sóhajára nem más, mint az Isten fiainak megjelenése, a keresztyén értékrend és szolgálat. Hiszen Isten reánk bízta a teremtett világot, hogy azt védjük, jó példát mutassunk, és semmiképpen tönkre ne tegyük. A sok hiábavalóság, romlandóság és nyögés mellett együtt, egyetemesen kell fohászkodnunk és minden tőlünk telhetőt megtennünk a világ megújulásáért.

Köszönjük a vendéglelkész és felnőtt kórusunk szolgálatát. Isten áldása legyen a nagykágyai reformátusok gyülekezetén, vezetőin, lelkészén és annak családján!